Hopp til innhold

Nesten 40 varslingssaker hos politiet i fjor

Det ble meldt inn 39 varslingssaker til politiet i 2022, sammenlignet med 29 året før. I 2019 var tallet på varslingssaker 23. Tallene er fra politietatens HMS-årsrapport for 2022.

– Et økt fokus på varsling i arbeidslivet generelt og i mediene kan være en av årsakene. Etaten holder for tiden på med en større evaluering av varsling i politiet, et arbeid som vil kunne gi større innsikt, skriver seksjonssjef Frode Aarum i arbeidsrettsseksjonen i POD i en epost til Politiforum.

Ifølge HMS-årsrapporten dreier de fleste av varslingssakene seg om kritikkverdig ledelse, mobbing, trakassering, utilbørlig atferd, fryktkultur, og uforsvarlig arbeidsmiljø. Fire av sakene handlet om seksuell trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet.

– Det jeg er opptatt av, er at det skal være trygt å melde fra om kritikkverdige forhold, og at slike meldinger blir tatt på alvor, sier hovedverneombud Audun Buset i politietaten til Politiforum.

(NTB)

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no