Naturskadeerstatning

 • Vil endre naturskade-reglar

  Miljøpartiet dei Grøne vil gjere naturskadar etter grov sjø erstatningspliktig, og spør om landbruksministerenvil ta initiativ til endring. Etter orkanen Tor fekk 45 søknadene til naturskadefondet etter skadar knytt til røff sjø, avslag.

 • Naturskader for 800 mill. i 2016

  Gjensidige registrerte naturskader for 800 millioner kroner i fjor. Det dyreste uværet var imidlertid ikke ekstremværet Urd, men styrtregnet i Oslo i 6. august i fjor. 2016 var et av de ti verste uværsårene siden 1980, ifølge Gensidiges statistikk.

 • 176,5 mill. i naturskadeerstatning

  Statens naturskadefond utbetalte til sammen 176,5 millioner kroner i naturskadeerstatning i 2014. Flom var den hyppigste skadeårsaken, og det ble registrert flest skader på veier og broer, opplyser Landbruksdirektoratet.

 • Sterk økning i flomskader i fjor

  Over 60 prosent av naturskadeerstatningene som er utbetalt fra forsikringsselskapene i fjor, var erstatning etter flom. Det viser foreløpige tall fra Norsk Naturskadepool. Foreløpig er det utbetalt over 650 millioner kroner i naturskadeerstatninger.

 • Rekordmange naturskadeerstatninger

  Tall fra forsikringsbransjen viser at det var nær 58.000 utbetalinger for naturskader fra 2011 til 2013. Det er dobbelt så mange som i perioden 2004-2011, ifølge Finans Norge.

Nytt lovforslag. Ventetid kan bli halvert

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no