Hopp til innhold

Oljefondet kaster ut kullselskaper

Oljefondet solgte seg i 2013 ut av 27 selskaper som driver med utvinning av kull og gull, fordi fondet ikke ser på forretningsmodellen som bærekraftig. – Våre tall viser tvert imot at Oljefondet har kjøpt seg opp i mange kullselskaper, sier Fremtiden i våre hender.

Direktør Yngve Slyngstad i Norges Bank Investment Management

Direktør Yngve Slyngstad i Norges Bank Investment Management (Oljefondet) kunne fredag legge frem det nest beste resultatet i fondets historie.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

På Stortinget har det den siste tiden vært et hett tema om Oljefondet skal trekke seg ut av kullaksjer eller ikke, og temaet har splittet regjeringspartiene.

Torsdag kveld kom nyheten om at regjeringspartiene er enig med KrF og Venstre om å la en ekspertgruppe utrede fondets investeringer i kull og fossil energi.

Men under fremleggelsen av årsresultatet til Statens pensjonsfond utland fredag morgen, kom det frem at Oljefondet i 2013 solgte seg ned i selskaper innen sektorer der fondet ikke vurderer at forretningsmodellen er bærekraftig på sikt.

– I 2012 solgte vi oss ned i palmeoljeselskaper. I 2013 utvidet vi dette til å omfatte kullselskaper og gullselskaper, sier Oljefond-sjef Yngve Slyngstad.

Oljefondet vurderer nå kullutvinning og utvinning av gull som sektorer der miløutfordringene er særlig store.

Oljefondet la fredag frem et årsresultat som viste at fondet oppnådde en avkastning på 15,9 prosent, det nest beste i historien.

Kaster ut selskaper som har utvinning av kull som hovedaktivitet

Fondet skriver i årsrapporten at det kvittet seg med alle aksjene i 27 gruveselskaper som driver med kullutvinning og utvinning av gull i løpet av fjoråret. I tillegg forsvant Oljefondet fra aksjonærlistene i 27 av selskapene som driver innen palmeolje i løpet av 2013.

Protester mot kullutvinning i Australia

Oljefondet har kastet ut flere selskaper som driver med kullutvinning fra sin portefølje. Men samtidig er eierandelen økt i andre. Bildet er fra en protest i Sydney 20. februar mot kullutvinningen som selskapet Whitehaven Coal driver i New South Wales. I dette selskapet økte Oljefondet beholdningen fra 0,44 prosent eierandel til 1,22 prosent fra 2012 - 2013, viser NRKs gjennomgang av aksjebeholdningen. Mens fondet ved utløpet av 2012 eide aksjer i selskapet for 89 mill kroner, var aksjene verdt 130 millioner kroner ved utløpet av 2013.

Foto: SAEED KHAN / Afp

Det er selskaper som har som kullutvinning og gullutvinning som hovedaktivitet som Oljefondet nå har solgt seg ned i.

Slyngstad sier til NRK.no at han forventer en utvikling der det på sikt vil bli flere rene kullselskaper, men tror ikke at Oljefondets nedsalg på kort sikt vil bidra vesentlig til at denne utviklingen forsterkes.

I tillegg har fondet solgt seg ned i 11 andre selskaper som en følge av at de befinner seg i sektorer og regioner som er spesielt krevende på grunn av miljøutfordringer.

FIVH: – Har økt eierandelen i 25 kullselskaper

Også miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender følger Oljefondets investeringer tett.

Arild Hermstad, leder Framtiden i våre hender

Leder Arild Hermstad, i Framtiden i våre hender mener at Norges Bank og Oljefondet trenger et nytt mandat fra politikerne for investeringer.

Foto: Stig Jaarvik / NRK

Fredag har organisasjonen dykket dypt ned i listene som viser hvilke selskaper Oljefondet eide ved årsskiftet, og sammenlignet tallene med beholdningslistene fra 2012.

–Vi synes det er bra at Oljefondet selger seg ut av gruveselskaper med miljøbegrunnelse. Dette er en verstingbransje, og er noe vi har krevd lenge, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender (FIVH).

Men FIVHs mener deres undersøkelse av årets portefølje viser at Norges Bank ikke har lagt klimaproblemet til grunn for sine vurderinger.

Undersøkelse viser at viser at Oljefondets eierandel har økt i 25 kullselskaper, og blitt redusert i 20. Norges Bank har solgt seg helt ut av 7 av selskaper, men har samtidig kjøpt seg inn i 5 nye selskaper som ikke var i SPUs portefølje i 2012, mener FIVH.

Hermstad mener at kullinvesteringene fortsatt er på et uforsvarlig høyt nivå.

- Vi mener at Norges Bank trenger et tydelig mandat fra Stortinget for hvordan man skal selge seg ned i kull og kjøpe seg opp i grønne investeringer, sier lederen for FIVH..

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no