skilleStemmer fra arkivetskilleLitteraturquizskille_slutt
litteratur_lesekunst_teorier_3_1_banner
Her er du: NRK.no > Nyheter > Kultur > Lesekunst > Teorier Sist oppdatert 13:28
Ansvarlig for sidene:
Tom Egil Hverven

 
Psykoanalyse

8. Kristeva: språkets register

– Finnes det noen eksempler på gode kombinasjoner av språkteori og psykoanalyse?

Publisert 14.06.2002 13:11.
- Det finnes ingen litteraturlesninger som er altomfattende. Men en vellykket kombinasjon av en språklig, lingvistisk tilnærming og psykoanalyse finnes etter mitt syn hos den franske forskeren Julia Kristeva (1941- ).

Stive former og ren galskap

Kristeva ser på språket som et sett av registre som vi alle beveger oss mellom. Hvis du skal skrive en rapport, vil du i stor grad forholde deg til hvordan rapporter pleier å bli skrevet. Da bruker du språket som et instrument du har lært.

I den andre enden av skalaen har du f.eks. måten enkelte gale mennesker kan snakke på, i et språk som ikke kommuniserer. Men du har også registre mellom disse polene. Det finnes normer for hvordan brev skal se ut, samtidig som sjangeren åpner for noe som er privat. Et brev kan spille på mange registre mellom personlig og konvensjonsstyrt språk.

Lyden og rytmen

Kristeva bruker denne registertanken i psykoanalytiske tolkninger av litteratur. Hun tar utgangspunkt i at lydene, klangvirkningene, rytmene betyr mye i den eksperimentelle modernistiske litteraturen, og utvikler en teori om at slikt språk er forsøk på å finne en forbindelse tilbake til noe førspråklig og affektladet.

Det er som en tilbakevending til det lille barnets forsøk på å la lyder utsi at det er tørst, at det vil ha omsorg eller har det vondt.

Litteratur som nærmer seg ikke-språk

Et aspekt ved visse typer eksperimentell litteratur er at den uttrykker affekt som ikke lar seg uttrykke i et kommunikativt språk, fordi det ligger så dypt i personligheten at det er knyttet til ikke-språklige lag.

Det ikke-konvensjonelle, ikke-kommunikative språket kan gi en opplevelse – både for forfatteren og for lesereren – av en type mening som ikke er rasjonell, som vi ikke kan diskutere oss fram til, men som likevel kan oppleves.

Ulike funksjonsmåter

Kristevas tanke om de språklige registrene åpner for at det både finnes litteratur som kommuniserer, og litteratur som i mye høyere grad er rasjonelt uforståelig, men som kan gi mening i en annen forstand, en form for affektiv mening.

Jeg synes denne registertanken er fruktbar fordi den er såpass fleksibel at den kan gi en forståelse av ulike typer litteraturs funksjonsmåte, mener Kjersti Bale.

PSYKOANALYSE 
Psykoanalyse som lesebrille
1. Fire lesemåter
2. Ødipus-komplekset
3. Fortolkeren og teksten
4. Det litterært ubevisste
5. Freud: litteratur som dagdrøm
6. Mangel og affekt i "Sult"
7. Synet på språket
8. Kristeva: språkets register
9. Kunstneren som melankoliker
10. Litteratur som terapi?

 
Forfattere
Verker
Teorier
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no