skilleStemmer fra arkivetskilleLitteraturquizskille_slutt
litteratur_lesekunst_forfattere_3_1_banner
Her er du: NRK.no > Nyheter > Kultur > Lesekunst > Forfattere Sist oppdatert 11:11
Ansvarlig for sidene:
Tom Egil Hverven

 

Nietzsche, Friedrich

Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) ble født i byen Röcken ved Lützen. Hans far og besteforeldre var lutherske pastorer. Da Nietzsche var fire år, døde faren av en hjernefeil. Lillebroren døde to måneder senere. Familien flyttet og Nietzsche ble oppdratt av familens kvinner.

Publisert 11.07.2002 12:49.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Hjelp | Mer lyd og video

Livsløp

Han begynte å studere på Universitetet i Bonn i 1864. Hans fag var teologi og filologi, og han gjorde seg bemerket innenfor klassiske studier. Et vendepunkt kom da han ble oppmerksom på Schopenhauer.

I 1868 møtte Richard Wagner. Nietzsche beundret komponistens musikalske geni og magnetiske personlighet. 24 år gammel fikk Nietzsche en stilling som professor i filologi ved Universitetet i Basel.

I oktober 1870 tjente Nietzsche som bårebærer i den franko-prøyssiske krig, hvor han også pådro seg helseproblemer som varte livet ut. Han måtte trekke seg fra sin stilling ved universitetet etter at migrene-problemer. Fra 1880 til et sammenbrudd i januar 1889, levde Nietzsche en sigøyneraktig tilværelse uten statsborgerskap eller fast hjem.

I 1882 møtte han Lou Salomé, som han ble forelsket i. Alvorlig syk, halvt blind og med store smerter tenkte og skrev Nietzsche i forskjellige gjesteboliger i Sveits, Italia og den franske Riviera med begrenset menneskelig kontakt. I Torino morgenen 3. januar 1889 fikk Nietzsche et mentalt sammenbrudd som varte resten av livet. Årsakene til sammenbruddet er fremdeles uklare. Elleve år etter, 25. august, døde Nietzsche, angivelig av en kombinasjon av influensa og et slag.

Forfatterskapet

I de nomadiske årene skrev Nietzsche noen av sine hovedverker. Tre titler fra tidligere år ble samlet i Menschliches, Allzumenschliches (1886) som forklarte kulturelle og psykologiske temaer ut fra en hedonistisk tankegang. I Morgenröte (1881) begynte tanken om makt som forklaringsfaktor for første gang å melde seg. Die fröhliche Wissenschaft (1882) brakte tanken om Guds død og den evige tilbakevendelse. Nietzsches litterære og filosofiske mesterverk i bibelsk narrativ form, Also sprach Zarathustra, ble publisert mellom 1883 og 1885. Hans forsøk på å skrive ut filosofien i klartekst førte til Jenseits von Gut und Böse i 1886 og Zur Genealogie der Moral i 1887. Ingen av disse mesterverkene mottok mye oppmerksomhet. I sitt siste aktive år produserte Nietzsche svært mye, blant annet oppsummerende verker som Die Götzen-Dämmerung, Der Antichrist, og Ecce Homo.

Nietzsches tenkning fikk en dyp og varig innflytelse på det 20. århundres Europa. Like etter sin død var han spesielt populær blant avantgarde-kunstnere som opponerte mot samfunnskonvensjonene. Senere ble Nietzsche brukt og misbrukt av nazistene, som mente å kunne finne legitimitet for krig, aggresjon og dominans i hans skrifter. På 1960-tallet ble Nietzsche omfavnet av en rekke post-strukturalistiske tenkere i Frankrike, og har vært svært populær siden da.


Verk av Nietzsche

Der Gebürt der Tragödie, 1872.
Unzeitgemässe Betrachtungen. Erstes Stück: David Strauss, der Bekenner und der Schriftsteller, 1873.
Unzeitgemässe Betrachtungen. Zweites Stück: Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, 1874.
Unzeitgemässe Betrachtungen. Untimely Meditations: Drittes Stück: Schopenhauer als Erzieher, 1874.
Unzeitgemässe Betrachtungen. Viertes Stück: Richard Wagner in Bayreuth, 1876.
Menschlich, Allzumenschliches: Erste Band, 1878.
Menschlich, Allzumenschliches: Zweiter Band, Erste Abteilung: Vermischte Meinungen und Sprüche, 1879.
Menschlich, Allzumenschliches: Zweite Band, Zweite Abteilung: Der Wanderer und sein Schatten, 1880.
Morgenröte, 1881
Die fröhliche Wissenschaft, Parts 1-4, 1882. 1882; Part 5, 1887.
Also Sprach Zarathustra, 1883-86.
Jenseits von Gut und Böse, 1886
Zur Genealogie der Moral, 1887.
Der Fall Wagner, 1888
Götzen-Dammerung, 1888..
Nietzsche Contra Wagner, 1888 (1895).
Der Antichrist, 1888 (1895)
Ecce Homo, 1888 (1908).
Wille zur Macht. (notater fra 1880-årene)

Norske oversettelser:

Nietzsche (1939), utvalg og innledning ved Heinrich Mann; oversatt av Nic. Stang.
Hinsides godt og ondt (1989), oversatt og med innledning av Trond Berg Eriksen.
Tragediens fødsel (1993), ved Arild Haaland.
Slik talte Zarathustra: en bok for alle og for ingen (1944), oversatt av Per Schulstad.
En klovn for nye evigheter (1994), Nietzsches poesi gjendiktet og dramatisert av Carlos Wiggen.
Ecce homo (1999), oversatt av Trond Berg Eriksen.
Om våre dannelsesinstitusjoners fremtid (1995), oversatt og med introduksjon av Helge Jordheim.
Når mennesker møtes (1970), oversatt og med innledning av Trond Berg Eriksen.
Moralens genealogi: et stridsskrift (1969), oversettelse og innledning ved Arild Haaland.

Les mer om Nietzsche

The International Nietzsche Bibliography, red. av Herbert W. Reichert og Karl Schlechta, (1968), lister mer enn 4,500 studier i 27 språk. Spesielt nyttige engelskspråklige titler er Walter Kaufmann, Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist, 4th ed. (1974), en studie som avdekket mange myter om Nietzsche; R.J. Hollingdale, Nietzsche: The Man and His Philosophy (1965/2001), en intellektuell biografi, og Arthur C. Danto, Nietzsche as Philosopher (1965/1980), en gjennomgang sett i lys av analytisk filosofi. Se også Ronald Hayman, Nietzsche: A Critical Life (1980), an forbilledlig biografi for den vanlige leser; Bernd Magnus, Nietzsche's Existential Imperative (1978), en gjennomført diskusjon av den evige tilbakevendelse; Richard Schacht, Nietzsche (1983), en tolkning som gjør utsrakt bruk av The Will to Power; og Alexander Nehamas, Nietzsche: Life as Literature (1985), som uttrykker Nietzsches filosofi ved en analogy til tolkningen av en litterær tekst.


Av Rune Henriksen, Universitetet i Tromsø


 
Forfattere
Verker
Teorier
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no