skilleStemmer fra arkivetskilleLitteraturquizskille_slutt
litteratur_lesekunst_3_1_banner
Her er du: NRK.no > Nyheter > Kultur > Lesekunst Sist oppdatert 11:11
Ansvarlig for sidene:
Tom Egil Hverven

 
Radio

3: Hvorfor er alt så underlig? Litteratur og virkelighet

Kan litteraturen være realistisk, eller vil den alltid være forskjellig fra det virkelige?

Publisert 20.06.2002 09:35. Oppdatert 20.08.2002 12:15.
SE OGSÅ:
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Hjelp | Mer lyd og video

Underliggjøring og desautomatisering

Den russiske dikteren Leo Tolstoj beskriver i sin fortelling ”Målestokken” [se lydlenke] hvordan en hest opplever menneskenes verden og reflekterer over den. Dette ”blikket utenfra” kaller de russiske formalistene (rundt 1920) for ”underliggjøring”: det vanlige beskrives ut fra en uvanlig og underlig synsvinkel. I sin artikkel ”Kunsten som grep” beskriver formalisten Viktor B. Slovskij i 1916 denne underliggjøringen som kunstens viktigste oppgave. En annen Tolstoj-tekst, fra ”Dagboken” [se lydlenke] skrevet i 1897, er utgangspunkt for Slovskijs beskrivelse av fenomenet ”desautomatisering”. Våre handlinger og tanker i hverdagen er blitt automatiske, og de blir borte for oss dersom de ikke beskrives og underliggjøres gjennom kunsten. Litteratur (og kunst for øvrig) gir oss dermed en fornyet bevissthet om verden gjennom det å være gåtefull og underlig.

Samfunnet i litteraturen og litteraturen i samfunnet

Også Theodor Wiesengrund Adorno beskrev kunsten som en ”gåte uten løsning”. Adorno var den fremste representanten for ”Frankfurterskolen”, som kombinerte sosialkritisk og estetisk kunstteori. I sin berømte tale ”Om lyrikk og samfunn” (1956) [se lydlenke] beskriver Adorno lyrisk diktning og samfunn som to motsatte størrelser, som likevel er avhengig av hverandre. Lyrikk trekker seg bevisst tilbake fra samfunnet og lukker seg for å kunne underliggjøre; men den får også en samfunnsmessig funksjon ved nettopp å gjøre det. Denne form for marxistisk litteraturteori skiller seg fra andre ”materialistiske” teorier ved at ”frankfurterne” (Walter Benjamin, Leo Löwenthal, Max Horkheimer, Theodor W. Adorno) innrømmet at kunsten faktisk har rent estestiske, immaterielle trekk. Utfordringen blir da å forhindre at samfunnet skyver kunsten unna som uvesentlig – en svært aktuell problemstilling også i dag.

Kan litteratur være realistisk?

”I det litteraturen skildrer virkeligheten, gjør den seg forskjellig fra den” skriver Adorno. Kan litteratur da i det hele tatt beskrive virkeligheten slik den er? Denne såkalte ”realisme-debatten” går helt tilbake til Platons og Aristoteles’ ganske ulike begrep om ”mimesis” – ”etterligning av virkeligheten”. Den ungarske marxistiske litteraturteoretikeren Georg Lukacs for eksempel mener at litteratur blir ”realistisk” først ved å skildre ”sannheten” bak samfunnsmekanismene – vil si kapitalismens undertrykking og utbytting. Professor i litteraturvitenskap Per Buvik beskriver Lukacs’ tankegang [se lydlenke].

Lukacs avviste store deler av modernismen (”dekadent”), og også såkalte ”subjektive” forfattere som Marcel Proust. Den berømte romansyklusen ”På sporet av den tapte tid” (1908-1922) [se lydlenke] er et forsøk på å gjenskape et bilde av verden slik den var i Prousts barndom, men helt bevisst gjennom erindringens og sansningens ”underliggjørende” og ufullstendige filter: ved hjelp av minner om dufter, lyder, stemninger. Verden forsøkes beskrevet på en måte som viser at det egentlig er umulig å beskrive den…


STUDIOPANEL:
Litteraturprofessor Arild Linneberg (UiB). Programmedarbeider Elisabeth Skjervum Hole og produsent Tilman Hartenstein (NRK).

Gjest i studio:
Foto: Sissel Drevsjø
Ragnhild Reinton, professor i litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Fagområdet hennes omfatter modernisme/modernitet, litteratur og samfunn, estetikk, litteraturteori og fransk litteratur. Hun har skrevet om Marcel Proust, Marguerite Duras og Walter Benjamin.Intervjuobjekt:
Per Buvik, professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen. Han har særlig arbeidet med fransk 1800-tallslitteratur, og utga sist boken Dekadanse. For tiden holder han på med en studie om bovarysmens filosofi.
av Tilman Hartenstein

RADIOPROGRAMMER LESEKUNST 
1: Den store koden. Hva er litteratur?
2: Leserens fødsel, forfatterens død. Hvordan forstå en tekst?
3: Hvorfor er alt så underlig? Litteratur og virkelighet
4: Rusen i teksten. Det tragiske og det komiske
5: Frosken i dammen. Det poetiske
6: Det flerstemte bilde. Litteratur og kunst
7: Incest og farsdrap. Litteratur og det ubevisste I
8: Svart daggrymelk. Litteratur og det ubevisste II
9: Medusas latter. Litteratur og kjønn
10: Ordsvarte stumtalar. Litteratur og språk
11: Livet en reise. Litteratur og dannelse
12: Dommen og tanken. Den andre litteraturen
13: Autonomi og marked. Den litterære institusjonen
14: Kjærligheten vinner. Høy- og lavlitteratur
15: Fortvilet sol. Litteraturens "hemmelige" historie
16: Teksten får farge. Verdenslitteraturen

 
Forfattere
Verker
Teorier
20 SISTE KULTUR
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no