skilleStemmer fra arkivetskilleLitteraturquizskille_slutt
litteratur_lesekunst_3_1_banner
Her er du: NRK.no > Nyheter > Kultur > Lesekunst Sist oppdatert 11:11
Ansvarlig for sidene:
Tom Egil Hverven

 
Radio

2: Leserens fødsel, forfatterens død. Hvordan forstå en tekst?

"Leserens fødsel må betales med forfatterens død", skriver Roland Barthes. Men kan man forstå en tekst uten å anta noe om forfatteren?

Publisert 20.06.2002 09:34. Oppdatert 20.08.2002 12:13.
SE OGSÅ:
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Hjelp | Mer lyd og video

Hva må man vite for å forstå Ole Robert Sunde?

Litteraturkritikeren Øystein Rottem har i en anmeldelse av Ole Robert Sundes bok ”Den sovende stemmen” (2001) parodiert forfatterens stil ved å imitere hans lange og kronglete setninger. Hovedpoenget til Rottem er at Sunde skriver bare ”for å tilfredsstille seg selv”, og at han ikke tar hensyn til leseren. Rottem begår dermed det som de amerikanske nykritikerne kaller for ”the intentional fallacy” – ”den intensjonale feilslutning”, fordi han slutter fra teksten til forfatterens intensjon, istedenfor å vurdere den som et selvstendig verk. Men kan man egentlig gjøre det – vurdere teksten uten å anta noe om forfatteren?

Ole Robert Sunde sier selv at en tekst er ”et samarbeid mellom forfatter og leser”, og at den skal betraktes som ”åpen” [se lydlenke]. Leseren kan plukke ut de bitene som tiltaler ham/henne, og hoppe over andre. Nettopp ved å være kompleks og ugjennomtrengelig, speiler teksten forfatterens sansning av verden. Denne opplevelsen kan leseren gjøre til sin egen ved å ”sanse teksten” – oppleve den ”estetisk” (estesis = gresk ”sansning”). Dette innebærer en form for lesning som ikke bare leter etter ”meningen”, ”budskapet” eller ”forfatterens intensjon”.

Trenger vi forfatteren i det hele tatt?


Den franske filosofen Roland Barthes’ tekst ”Forfatterens død” (1968) [se lydlenke] er en polemikk mot 1800-tallets ”borgerlige” litteraturoppfatning som knytter teksten i hovedsak til forfatteren og hans biografi. ”Leserens fødsel må betales med forfatterens død” skriver Barthes. Formalistene og strukturalistene interesserte seg for selve teksten og hvordan den er bygd opp, og hva som skjer i leserens møte med den. Forfatteren blir uvesentlig, mens språklige strukturer blir viktige. Her står nyere litteraturvitenskap i et visst slektskap med den gamle retorikken (jf program nr. 10).

Hvordan møter leseren teksten?


Litteraturprofessor Erik Bjerck Hagen beskriver lesernes ”tolkningsfelleskap” (Stanley Fish) [se lydlenke]. Erfaringshorisonten til leseren både forhåndsbestemmer opplevelsen av teksten, og utvides gjennom den. Denne mekanismen kalles for ”hermeneutisk sirkel” (utviklet i filosofen Hans-Georg Gadamers verk ”Sannhet og metode” fra 1960). Denne tanken ble videreført av bl.a. Wolfgang Iser i boken ”Leseakten” (1976) [se lydlenke] der han beskriver ulike tekster som strukturer med ulike mengder ”tomme plasser” som leseren selv må fylle ut. Jo flere tomme plasser, jo mer intuitiv lesning kreves for å få noe ut av teksten.

Hva er problemet med ”hermetiske” – lukkede – tekster?

Helt siden oldtiden har forfattere lekt med leseren og hans/hennes oppfatning av teksten. Cervantes og Don Quijote er et eksempel, Laurence Sternes berømte roman ”The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman” (1759-67) [se lydlenke] et annet. Denne boken inneholder til og med fysiske ”tomme plasser” i form av blanke sider, ord som er utelatt osv. Sternes hovedoppfordring til leseren er å slippe forventningen om et budskap fra forfatteren, og gjøre verket til sitt eget ved å fylle det ut selv. Her utfordres vi til å bli aktiv selv. Er vi ikke villige til det, vil vi oppleve teksten som lukket. Det er leseren selv som altså sitter med nøkkelen…


STUDIOPANEL:
Litteraturprofessor Arild Linneberg (UiB). Programmedarbeider Elisabeth Skjervum Hole og produsent Tilman Hartenstein (NRK).

Gjest i studio:
Janike Kampevold Larsen, stipendiat ved Historisk-filosofisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Intervjuobjekter:
Ole Robert Sunde debuterte i 1982 med diktsamlingen "Hakk i hæl" og har skrevet både dikt, essays og romaner. Sunde fikk Aschehougprisen i 2001.

Erik Bjerck Hagen er førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hovedområdene hans er hermeneutikk, nykritikk, amerikansk pragmatisme, dekonstruksjon.av Tilman Hartenstein

RADIOPROGRAMMER LESEKUNST 
1: Den store koden. Hva er litteratur?
2: Leserens fødsel, forfatterens død. Hvordan forstå en tekst?
3: Hvorfor er alt så underlig? Litteratur og virkelighet
4: Rusen i teksten. Det tragiske og det komiske
5: Frosken i dammen. Det poetiske
6: Det flerstemte bilde. Litteratur og kunst
7: Incest og farsdrap. Litteratur og det ubevisste I
8: Svart daggrymelk. Litteratur og det ubevisste II
9: Medusas latter. Litteratur og kjønn
10: Ordsvarte stumtalar. Litteratur og språk
11: Livet en reise. Litteratur og dannelse
12: Dommen og tanken. Den andre litteraturen
13: Autonomi og marked. Den litterære institusjonen
14: Kjærligheten vinner. Høy- og lavlitteratur
15: Fortvilet sol. Litteraturens "hemmelige" historie
16: Teksten får farge. Verdenslitteraturen

 
Forfattere
Verker
Teorier
20 SISTE KULTUR
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no