skilleStemmer fra arkivetskilleLitteraturquizskille_slutt
litteratur_forfattere_3_1_banner
Her er du: NRK.no > Nyheter > Kultur > Forfattere Sist oppdatert 13:49
Forfatterarkivet er under arbeid, og vil komme i en ny og bedre versjon.

 

Holberg, Ludvig

Ludvig Holberg (1684-1754) var født i Bergen. Han ble tidlig foreldreløs og betalte studiene ved å undervise i språk og musikk i Voss, Bergen og Kristiansand. Han tok teologisk embedseksamen i København i 1704. Han ble professor ved Københavns Universitet fra 1717; først i metafysikk, deretter latinsk veltalenhet og til slutt i historie. Mellom 1704 og 1725 besøkte han Nederland, England, Frankrike og Italia, og gjorde inngående studier av disse landenes litteratur og kultur. Da Holberg 34 år gammel bosatte seg for godt i København, var han så å si en fremmed i det danske samfunn. Sine barndomsinntrykk hadde han fra Bergen og norske bygder, og hans åndsform var dannet under påvirkning av den frieste og djerveste tenkning i samtidens Europa. Han ble en skarp og respektløs iakttager av danske forhold.

Publisert 27.01.2004 15:11.

Bøker

Sine dikterverk ga Holberg for det meste ut under pseudonym (Poul Rytter, Hans Michelsen o.a.)
1711 Introduction til de fornemste Europæiske Rigers Historier (sakprosa)
1716 Introduction til Natur- og Folke-Rettens Kundskab (sakprosa)
1719–20 Peder Paars, et komisk heltedikt (samfunnssatire)
1722 Den Politiske Kandestøber , Den Vægelsindede , Jean de France , Jeppe paa Bierget og Gert Westphaler (komedier)
1722-27 Barselstuen , Den ellefte Junii , Jacob von Tyboe , Ulysses von Ithacia , Erasmus Montanus , Mascarade , Julestuen , Henrich og Pernille og Den Stundesløse (komedier)
1729 Dannemarks og Norges Beskrivelse (topografi)
1732–35 Dannemarks Riges Historie i 3 bd. To lærebøker i verdenshistorie og geografi på latin.
1726 Metamorphosis (en travesit over Ovid)
1727 Den danske Comoedies Liigbegængelse (komedie)
1748 Plutus , Philosophus udi egen Indbildning og Abracadabra (komedier)

1723-24 Komediesamling, 10 komedier i 2 bd.
1731 Komediesamling i 5 bd.
1753-54 Komediesamling (utvidet med 2 nye bd.)

1741 Niels Klims underjordiske Rejse (reiseroman)
1737 Bergens Beskrivelse
1738 Almindelig Kirke-Historie,(til 1537, 2 bd.)
1742 Den jødiske Historie
1739-53 Adskillige store Heltes og berømmelige Mænds sammenlignede Historier (2 bd.)(historie)
1745 Adskillige Heltinders og navnkundige Damers sammenlignede Historier (2 bd.)(historie)

1744 Moralske Tanker (populærfilosofi)
1748-50 Epistler (4 bd., 1748–50, 5. etter hans død 1754) 1751 Moralske Fabler (hyller en human og udogmatisk kristendom)

Holbergs verk gitt ut av andre:
1897-1909 Ludvig Holbergs Komedier (13 bd.) ved J. C. Martensen 1913-42 Ludvig Holbergs samlede verker. (18 bd)Ved Carl S. Petersen
1922-25 En jubileumsutgave av komediene og de populære skrifter i 6 bd.ved Francis Bull, Carl Roos o.fl. F. J.
1926 Holbergs Breve, utgitt av V. Dahlerup
1943 Ludvig Holbergs Moralske tanker ved Billeskov Jensen
1943 Ludvig Holbergs Memoirer
1944-54 Epistler (8 bd)
1961 Utvalgte komedier av Ludvig Holberg (3 bd.)
1969 Værker av Ludvig Holberg (12 bd.)
1978 Niels Klims reise til den underjordiske verden (første gang på norsk. Oversatt av Kjell Heggelund)
Et par av Holbergs komedier er oversatt til nynorsk av Arne Garborg, og flere er oversatt til færøysk.


 
10 SISTE LITTERATUR
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no