skilleStemmer fra arkivetskilleLitteraturquizskille_slutt
litteratur_forfattere_3_1_banner
Her er du: NRK.no > Nyheter > Kultur > Forfattere Sist oppdatert 14:55
Forfatterarkivet er under arbeid, og vil komme i en ny og bedre versjon.
Ansvarlig for siden:

 

Obstfelder, Sigbjørn

Sigbjørn Obstfelder (1866-1900) ble født i Stavanger, som nummer sju av i alt seksten barn. Bare seks av disse vokste opp. Faren var bakermester, og streng og pietistisk. Moren hans døde da han var 14 år gammel.

Publisert 10.07.2002 13:02.
Obstfelder fikk skolegang, og tok en glimrende artium i 1884. Han studerte så filologi et par år før han tok til med en teknikerutdannelse, som han avsluttet før han fikk tatt eksamen. I perioden 1890-91 oppholdt han seg i USA hvor han arbeidet som teknisk tegner. Hele tiden reiste han rundt i Europa, stort sett i hovedstedene: Stockholm, Berlin, Christiania, Paris, London, København.

Modernist

Han debuterte i Studentersamfunnet i Kristianias avis allerede i oktober 1890. I 1892 hadde han to dikt i Samtiden, og i 1893 gav han ut diktsamlingen ”Digte”. Flere av diktene har modernistiske trekk hvor fremmedfølelse og angst er fremtredende. Andre dikt er preget av panteistisk mystikk og erotisk og religiøs lengsel. Han elsket musikk, derfor er mange av diktene melodiøse, men de er ikke sangbare. Siden publiserte han bare enkeltdikt, og ingen flere samlinger i boklengde. I 1897 kom en ny utgivelse, og en ny sjanger: Skuespillet De røde dråber. I 1898 giftet han seg i København, men fortsatte å reise rundt. I 1900 satte han i gang med sitt neste store prosjekt, romanen En prests dagbok. Men så ble han plutselig syk, og døde av tuberkulose, samme dag som hans eneste barn ble født.

Obstfelders forfatterskap sammenfalt ganske nøyaktig med de famøse 1890-årene siden han døde i 1900, bare 33 år gammel. Obstfelder var kanskje den nærmeste til å etterkomme Hamsuns krav om en ny diktning, en nervediktning. Obstfelder var selv innlagt som sinnsyk etter Amerikaoppholdet. Han kom seg ut igjen, men hele forfatterskapet var og ble preget av balansegangen på randen av stupet, dragningen mot natten og tilintetgjørelsen. Men Obstfelder var også opptatt av å hylle kjærligheten og den nøkterne men alltid tilstedeværende religionen - og kommer i sum ut som en paradoksal dikter med en komplisert livsanskuelse.


Utvalgte verker

• Digte, 1893 (lyrikk)
• To novelletter, 1895
• Korset, 1896 (roman)
• De røde dråber, 1897 (drama)
• Esther, 1899 (drama)
• En præsts dagbog, 1900 (roman)
• Om våren, 1902 (drama)
• Efterladte arbeider, 1903 (lyrikk)

Les mer

Sigbjørn Obstfelder av Mary Kay Norsen (1982);

Sigbjørn Obstfelder : mennesket, poeten og grubleren av Johan Faltin Bjørnsen (1959);

Det moderne livs mysterium : Sigbjørn Obstfelder i skjæringspunktet mellom den gamle og den nye tid av Sonja Arnesen (Hovedoppgave i Nordisk 1988);

Sigbjørn Obstfelder : uro og skaperkraft : en biografi av Martin Nag (1996)


av Rune Henriksen


 
10 SISTE LITTERATUR
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no