skilleStemmer fra arkivetskilleLitteraturquizskille_slutt
litteratur_forfattere_3_1_banner
Her er du: NRK.no > Nyheter > Kultur > Forfattere Sist oppdatert 14:55
Forfatterarkivet er under arbeid, og vil komme i en ny og bedre versjon.
Ansvarlig for siden:

 

Keats, John

Den engelske romantiske dikteren John Keats (1795-1821) ble født i London. Han mistet begge foreldrene som ung og fikk to handelsmenn som beskyttere. Keats studerte farmasi, men hadde aldri andre yrker enn dikteryrket.

Publisert 10.07.2002 10:00. Oppdatert 30.12.2002 11:28.

Kontakter i studietiden

I løpet av studietiden ble Keats kjent med den innflytelsesrike redaktøren Leigh Hunt som publiserte sonettene ”On First Looking into Chapman's Homer” og ”O Solitude” for Keats. Leigh introduserte også den unge dikteren for en litterær gruppe som inkluderte Shelley og Wordsworth. Ved hjelp av denne gruppen publiserte Keats allerede i 1817 sin første diktsamling, Poems by John Keats. Endymion, en fire tusen linjers lang erotisk og allegorisk romanse basert på den greske myten av samme navn, ble publisert året etter, men fikk dårlige kritikker.

Forfatterskapet

I 1818 tok Keats seg av sin tuberkuløse bror samtidig som han skrev mye av sin vakreste poesi, deriblant diktet ”Hyperion”, et Miltonsk epos om den greske skapelsesmyten. Da broren døde sluttet han å skrive på diktet, men fortsatte året etter, og endret navnet til ”The Fall of Hyperion”. Samme høsten fikk han selv tuberkulose.

I juli 1820 publiserte Keats sin tredje og beste diktsamling Lamia, Isabella, The Eve of St. Agnes, and Other Poems. Her finnes det ufullstendige ”Hyperion”, ”Ode on a Grecian Urn”, ”Ode on Melancholy” og ”Ode to a Nightingale”, for å nevne noen. Samlingen ble hyllet som et romantisk mesterverk av kritikerne. Fragmentet fra ”Hyperion” ble ansett som hans beste, men han var for syk til å kunne fullføre dette. På legens anbefaling reiste han til Roma for å oppholde seg i et varmere klima, og døde der i februar 1821, bare tjuefem år gammel.


Verk av Keats

Lyrikk

Poems (1817)
Endymion: A Poetic Romance (1818)
Lamia, Isabella, The Eve of St. Agnes, and Other Poems (1820)
Collections: The Poetical Works of Coleridge, Shelley, and Keats (1831)
The Poetical Works and Other Writings of John Keats (1883) Four volumes, edited by Harry Buxton Forman.
The Poems of John Keats (1970) Edited Miriam Allott.
The Poems of John Keats (1978) Edited by Jack Stillinger.

Prosa

Life, Letters, and Literary Remains of John Keats (1848) Edited by Richard Monckton Milnes.
The Letters of John Keats (1958) Two volumes, edited Hyder Edward Rollins.
Letters of John Keats: A New Selection (1970) Edited by Robert Gittings.

Drama

Otho The Great: A Dramatic Fragment (1819)
King Stephen: A Dramatic Fragment (1819)

Les mer om Keats

Tre store kritiske biografier er Walter Jackson Bate, John Keats (1963/1978); Robert Gittings, John Keats (1968/1985); og Aileen Ward, John Keats: The Making of a Poet, (1986). Spesielle studier er Claude Lee Finney, The Evolution of Keats's Poetry, 2 vol. (1936/1963), en detaljert beretning om diktenes forhistorie; M.R. Ridley, Keats' Craftsmanship (1933/1963); John Spencer Hill (red.), Keats: The Narrative Poems (1983), en samling kritikk; og Wolf Z. Hirst, John Keats (1981), en studie av hans liv og verk. Helen Vendler, The Odes of John Keats (1983); og John Barnard, John Keats (1987), er begge kritiske vurderinger. [Encyclopedia Britannica]


Av Rune Henriksen, Universitetet i Tromsø


 
10 SISTE LITTERATUR
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no