skilleStemmer fra arkivetskilleLitteraturquizskille_slutt
litteratur_forfattere_3_1_banner
Her er du: NRK.no > Nyheter > Kultur > Forfattere Sist oppdatert 14:55
Forfatterarkivet er under arbeid, og vil komme i en ny og bedre versjon.
Ansvarlig for siden:

 

Labé, Louise

Louise Labés fødselsår er usikkert, man antar at hun må ha blitt født i første halvdel av 1520-tallet, og hun døde i 1566, muligens i en pest. Hun var datter av en velstående repslager, moren hennes døde mens Louise var liten, og faren ga henne utdannelse i språk og musikk.

Publisert 03.07.2002 13:56.
Hennes tidligste biografer kan fortelle at hun var en utmerket rytter og bueskytter, og ble omtalt som ”la belle Amazone”. Hennes hjemby Lyon var på den tiden en svært rik by, preget av et nært kulturelt samkvem med Italia. Midt i tenårene ble hun gift med en tretti år eldre repslager, og omtrent på den tiden begynte hun også å gå i de litterære salongene. Der kom hun inn i det som senere har blitt kjent som Lyon-kretsen, hvor poeten, arkitekten, musikeren og maleren Maurice Scève spilte en ledende rolle. Mange av medlemmene i Lyon-kretsen var poeter, og Labé var ikke den eneste kvinnen blant dem.

Én liten bok

Labé har fått sin plass i litteraturhistorien på grunn av en eneste utgivelse som kom i 1555. Hennes Ouvres er en liten bok som åpner med en dedikasjon på prosa til Clémence de Bourges, en høytstående dame som var medlem av Lyon-kretsen og dessuten en nær venn av Labé. Denne dedikasjonen inneholder også en generell oppfordring til Lyons kvinner om å utdanne seg og delta i det kulturelle livet. Det vil gi dem stor personlig glede og tilfredsstillelse, og kan også gi dem muligheten til å konkurrere med menn på litteraturens felt. Kvinner bør heller pryde seg med litterær ære enn med smykker og vakre klær, skriver hun, for da vil mennene ta dem mer seriøst. Labés bok inneholder videre en mytologisk dialog om kjærligheten, så følger 24 sonetter (hvorav den første er skrevet på italiensk), og tre elegier. I tillegg inneholdt boka en slags etterskrift på 24 dikt hvor andre forfattere roser Labés talent.

Selvsikker kvinne

Denne boka ble svært populær, og kom i tre utgaver innen et år var gått. Labé fikk rosende omtale både i og utenfor hjembyen, men hun fikk også kritikk for å være ubeskjeden og ukvinnelig. Denne kritikken skyldtes nok både det vi i dag kunne kalle hennes feministiske program, men også den svært sensuelle og selvbevisste kjærligheten som kommer til uttrykk i diktene hennes.Verk av Labé

Oeuvres (1555)

Les mer om Labé

Hanisch, Gertrude S.: Love Elegies of the Renaissance. Marot, Louise Labé and Ronsard, Anma Libri, California 1979. Kapittel 3 handler først og fremst om Labés elegier, men gir også en mer generell innføring i hennes verk og samtid.

Sartori, Eva Martin and Zimmerman, Dorothy Wynne (ed.):French Women Writers. A Bio-Biographical Source Book, . Greenwood Press, Westport, Connecticut 1991. Denne boka har en åtte siders artikkel om Labé, med biografiske, tematiske og bibliografiske opplysninger.

Sharratt, Peter: ”Love-Poetry in the Age of Humanism” i Apley, Keith and France, Peter(ed.): Poetry in France. Metamorphoses of a Muse Edinburgh University Press, Edinburg 1992. Sharratts 17 siders artikkel tar for seg flere poeter, Ronsard er sentral, men også Louise Labé er behandlet, og dessuten Petrarcas innflytelse på fransk renessanselyrikk.


av Harald Nortun, NTNU


 
10 SISTE LITTERATUR
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no