skilleStemmer fra arkivetskilleLitteraturquizskille_slutt
litteratur_forfattere_3_1_banner
Her er du: NRK.no > Nyheter > Kultur > Forfattere Sist oppdatert 14:55
Forfatterarkivet er under arbeid, og vil komme i en ny og bedre versjon.
Ansvarlig for siden:

 

Iser, Wolfgang

Iser (f. 1926) er anglisist, og har arbeidet mye med studier av britisk litteratur. Han er mest kjent for sitt bidrag til å utforme den såkalte resepsjonsestetikken.

Publisert 25.06.2002 13:18.
Iser har forsket og undervist ved en rekke universiteter både i Europa og i USA, men han har hatt sitt hovedvirke som professor i engelsk og komparativ litteraturvitenskap ved Universitetet i Konstanz.

Her springer han ut av et aktivt forskningsmiljø hvor han sammen med blant andre sin kollega Hans Robert Jauss siden tidlig på 1970-tallet er blitt stående som eksponent for resepsjonsestetikken.

Estetiske virkninger

Iser skiller seg noe fra Jauss, som særlig har vært opptatt av det historiske studiet av dokumenterte leserreaksjoner på konkrete verker og nasjonallitteraturer (”resepsjonshistorie”), og i neste omgang disse reaksjonenes funksjoner i forhold til skapingen av nye verk.

Wolfgang Isers arbeid har vært mer konsentrert om studiet av litteraturens estetiske virkning og dens teori (Wirkungstheorie).

Isers tenkning har innslag av speech act-teoriene (fra J. L. Austin av), og er sterkt påvirket av fenomenologien, helt fra Edmund Husserls bidrag (f. eks. "Logische Untersuchungen", 1900), via polakken Roman Ingarden ("Das literarische Kunstwerk", 1931), og fram til Georges Poulet og Genève-skolen, og til den filosofiske hermeneutikken hos Hans-Georg Gadamer.

Viktigste utgivelser

"Die Weltanschauung Henry Fieldings" (1952)

"Die Appellstruktur der Texte. Unbestimmtheit als Wirkungsbedingung literarischer Prosa"
(1970; på eng. som ”Indeterminacy and the Reader’s Response in Prose Fiction”, i J. Hillis Miller (red.),
Aspects of Narrative, 1971; på dansk i Olsen/Kelstrup (red.), Værk og leser, 1981)

The Implied Reader: Patterns of Communication in Prose Fiction from Bunyan to Beckett (1974; oppr. på tysk 1972)

The Act of Reading. A Theory of Aesthetic Response (1978, oppr. på tysk 1976)

Laurence Sterne: Tristram Shandy (1988).


Av Lars Sætre, Universitetet i Bergen


 
10 SISTE LITTERATUR
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no