skilleStemmer fra arkivetskilleLitteraturquizskille_slutt
litteratur_forfattere_3_1_banner
Her er du: NRK.no > Nyheter > Kultur > Forfattere Sist oppdatert 14:55
Forfatterarkivet er under arbeid, og vil komme i en ny og bedre versjon.
Ansvarlig for siden:

 

Theokrit

Gresk dikter (gr. Theokritos, lat. og eng. Theocritus, ca. 310–250 f. Kr.), antagelig fra Sicilia, som den gang var gresk område.

Publisert 28.05.2002 13:13.
Theokrit regnes som opphavsmann til pastoralen (også kalt hyrdedikt eller bukoliske dikt).

Av de 30 diktene hans som er overlevert, med en fellesbetegnelse kalt idyller (korte, episke dikt), er ti pastoraler.

Pastoralen yndet motiv

Blant idyllene finnes også epigrammer og mytologiske dikt. Diktene utspiller seg i hans hjemtrakter på Sicilia og i Sør-Italia, men også på fjernere steder, som øya Kos og i Alexandria.

Pastoraleformen finner vi igjen hos mange senere diktere, blant annet hos Vergil i hans Bucolica (hvor landskapet kalles Arkadia), og i hyrderomaner. Pastorale scener ble også yndete motiver innen malerkunst og musikk.

Sentrale verk

Utvalgte idyller, overs. og innl. av P. Østbye, 1922

Videre lesning

Paul Alpers: What is Pastoral?, Chicago 1996


Av Aina Nøding, Universitetet i Oslo


 
10 SISTE LITTERATUR
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no