skilleStemmer fra arkivetskilleLitteraturquizskille_slutt
litteratur_forfattere_3_1_banner
Her er du: NRK.no > Nyheter > Kultur > Forfattere Sist oppdatert 13:49
Forfatterarkivet er under arbeid, og vil komme i en ny og bedre versjon.

 

John Updikes forfatterskap

John Updike er født i 1932, i Pennsylvania, USA. Bor i USA. Forfatter, dramatiker, essayist og kritiker. Updike regnes som en av de mest sentrale forfatterne i etterkrigstidens amerikanske litteratur, og er uten tvil en av de mest produktive.

Publisert 25.06.2001 11:32.
John Updike er særlig kjent for sin behandling av mellommenneskelige forhold innen den amerikanske middelklassen.

Fire bøker om Rabbit

Som et høydepunkt i det omfattende forfatterskapet regnes tetralogien om Harry Angstrom, "Rabbit, Run", "Rabbit Redux", "Rabbit Is Rich" og "Rabbit at Rest". Handlingen strekker seg over 30 år, og romanene er utgitt med ca 10 års mellomrom.

En amerikansk kritiker har sagt følgende om Rabbit-bøkene: "(...)det mest autoritative og mest magiske portrett som noen forfatter til nå har skapt av de siste førti år i Amerikas liv". Romanene følger Angstrom fra han er 26 år til han fyller 56, og beskriver hvordan han kjemper mot begrensningene i middelklassens komfortable livsmønster.

Updike og Gudstro

En grunntanke hos Updike er Guds eksistens, eksistensen av en utenommenneskelig dimensjon og inspirasjon. Denne troen er hjulpet fram av bl.a. Søren Kierkegaard og Karl Barth. Updike er blitt nevnt som protestantismens Graham Greene, og er i likhet med Greene ikke en forfatter av kristen litteratur, men en forfatter som tilfeldigvis er kristen.

Selv sier Updike i et britisk fjernsynsintervju at slik tungen alltid vil søke mot en vond tann, har religiøse emner en tendens til å dukke opp i bøkene hans. De fleste av romanene hans avspeiler på en eller annen måte dette religiøse engasjementet, særlig eksplisitt er dette i bøkene "Roger's Version", "A Month of Sundays" og "S".

Forfatterens intensjon

John Updike beskriver sin intensjon som forfatter slik: "Jeg har hatt frimodighet til å beskrive livet så presist jeg har kunnet, med et særlig våkent øye for menneskelig uthuling og bedrag. Det er bare sannheten man kan bygge på."

Kilde: Jorunn Carlsen, oversetter


 
10 SISTE LITTERATUR
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no