Kristiansen anker til Høyesterett

Viggo Kristiansen (41) anket i dag avgjørelsen fra lagmannsretten som i april bestemte at han ikke skal løslates. To dommere mente Kristiansen fortsatt bør sitte fengslet, én mente han bør settes fri, etter at gjenopptakelseskommisjonen gjenåpnet saken tidligere i år. Kristiansen ble sammen med Jan Helge Andersen dømt for drap og voldtekt av to jenter i Baneheia i Kristiansand i 2000.

Kristiansens advokater skriver i anken at «heller ikke lagmannsrettens flertall har vist til at det foreligger konkrete bevis for at dommen mot Kristiansen er materiell korrekt».

Advokatene mener lagmannsrettens flertall bruker den gjenåpnede dommen som grunnlag for å slå fast at det foreligger et behov for samfunnsvern. De skriver at det alltid vil eksistere en forutgående dom som kan benyttes til å nekte løslatelse i enhver sak.

Kristiansen og hans advokater mener også at flertallet fra lagmannsretten «bruker dommen fra 2002 ukritisk, uten å gå inn på betydningen av de svekkede bevis, som Jan Helge Andersens uriktige forklaring, bortfallet av DNA-bevis og telefonbeviset som utelukker Kristiansen.»

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no