Krever karanteneunntak for sjøfolk

Utenrikstjenestemenn og forsvarspersonell utsendt på oppdrag på vegne av Forsvaret, er unntatt fra kravet om opphold på karantenehotell ved innreise.

Nå krever Norsk Sjøoffisersforbund at sjøfolk også slipper opphold på karantenehotell.

– Vi forlanger at sjøfolk må bli behandlet på samme måte som andre nordmenn som utfører samfunnskritisk arbeid i utlandet, melder administrerende direktør Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund i en pressemelding.

Sande hevder norske sjøfolk blir diskriminert og sendte denne uken krav til myndighetene om en særordning som gir sjøfolk karanteneunntak.

– Det å jobbe om bord på et skip i utenriksfart, isolert fra omverdenen, er definitivt ikke et oppholds- eller arbeidssted man velger av personlige grunner. Når de reiser på jobb er sjøfolkenes oppdrag å opprettholde og ivareta viktige samfunnsmessige funksjoner som i aller høyeste grad er avgjørende for Norge, mener Sande.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no