skilleBanner kroningsjubileet skille_slutt
kommentar_3_1_banner
Her er du: NRK.no > Nyheter > Kommentar Sist oppdatert 16:09
NRK Nyheter
Tlf: 23 04 80 00
Faks: 23 04 71 77
nettnyheter­@nrk.no
Adresse: 0340 Oslo

Publikumsservice
Tlf: 815 65 900
info@nrk.no


Nyhetsredaktør:
Rune Nøstvik
Ansvarlig redaktør NRK.no: Are Nundal

Tips NRK Nyheter:
nyheter@nrk.no
Tips alle nyhets­redaksjonene
Tlf: 23 04 80 00

 
P2-kommentaren

Vår tids arvesynd

Pressen har gjort det til regel å oppgi etnisk bakgrunn til siktede og tiltalte i kriminalsaker. To rettsavgjørelser har idømt tilleggstraff fordi lovbryterne var av ikke-norsk opprinnelse. Det er på tide å kriminalisere denne fokuseringen på etnisitet, som etter min mening har blitt vår tids arvesynd.

Publisert 08.04.2002 16:30. Oppdatert 09.04.2002 10:10.
SE OGSÅ:
Av Atta Ansari

Hvis du raner en bank og er en etnisk hvit nordmann vil du bli sett på som en kriminell som fortjener straff. Men hvis du er en somalier og gjør det samme, fortjener du ikke bare straff; du må også regne med å bli beskyldt for å bidra til å fremme rasistiske holdninger blant nordmenn, og dermed sverte din egen folkegruppe.

To rettsavgjørelser har stadfestet dette båsefenomenet som stadig gjør seg gjeldende i vårt samfunn. På en annen side har pressen gjort det til en regel å oppgi etnisk bakgrunn til siktede og tiltalte i kriminalsaker.

Ekstra straff for pakistanere

En ung mann på 17 år fikk i Oslo Byrett i mai i fjor strengere straff fordi han var pakistaner. 17 åringen var tiltalt for flere forbrytelser. Han fikk ikke bare straff for de kriminelle handlingene han hadde begått, men også en ekstra straff fordi dommeren mente han hadde bidratt til å sette sin egen folkegruppe i dårlig lys.

Da jeg er av pakistansk opprinnelse har jeg spurt meg selv om jeg bør takke denne dommeren som har dømt en ung pakistaner på vegne av alle oss pakistanere som bor i Norge. For endelig er det noen som har forstått at også vi blir forbannet over andre pakistanere som begår kriminelle handlinger. I tillegg har velmenende, og svært så hyggelige nordmenn, uttalige ganger minnet meg på at noen få ødelegger for en hel gruppe.

Vi ønsker jo selvfølgelig at slike pakistanere ikke fantes i det hele tatt, men jeg finner det allikevel vanskelig å holde en takketale for både dommeren Margrete Hoff, og alle de andre hyggelige nordmenn som måtte mene det samme som henne.

Jeg vil heller vente med å takke Hoff til hun neste gang gir en finmarking en lengre straff for å ha ødelagt eller svertet finnmarkingenes rykte og omdømme, ved for eksempel å kjøre i fylla eller ved å stikke noen med kniv. Eller hva med å gi litt ekstra straff til medlemmer av Hells Angels etter en skyteepisode for å ha satt hele det fredelig motorsykkelmiljøet i dårligere lys?

Ekstra straff for somaliere

For snart to år siden opplevde også somaliere denne vrangforestillingen om omsorg og omtanke fra det norske rettsvesenet.

Fem somaliske ungdommer i alderen 15 til 17 år ble i Oslo Byrett dømt for ran og trusler. Den gang skrev retten følgende: "De tiltaltes utenlandske bakgrunn har medført en økt fremmedfrykt, hvilket igjen vil kunne bidra til å vanskeliggjøre sosialiseringen både for dem selv og andre med innvandrerbakgrunn. Retten legger således til grunn at det dreier seg om sterkt samfunnsskadelig virksomhet som det er viktig å bekjempe".

Retten mente altså at somaliske barn skal straffes ekstra hardt, og må føle et særskilt ansvar for å bekjempe rasistiske holdninger blant nordmenn.

Kravet til lovlydighet for somaliere og pakistanere er altså mye høyere enn for etniske nordmenn. I mange tilfeller vet vi jo at unge lovbrytere får en mildere behandling i retten på grunn av dårlige oppvekst vilkår, men det skjedde ikke med de somaliske guttene. Vi vet at flere av dem kom fra svært vanskelige familie- og boforhold.

Isteden befant vi oss plutselig midt opp i en debatt om å senke den kriminelle lavalderen. Og hva vil vi oppnå med det; jo vi kan bure dem inn enda litt tidligere og beskytte oss mot våre egne rasistiske holdninger.

Arvesynd

Det er tydelig at dommerne i disse sakene har hatt et intenst ønske om å fortelle disse ungdommene om hvordan deres kriminelle handlinger blir sett på av det norske samfunnet. Det er ikke umulig at de ble smittet av at stadig flere aktører i samfunnet bruker en tøffere og anklagende tone ovenfor innvandrerne.

Vi hadde for ikke så lenge siden en debatt om æresdrap og tvangsgifting. Tidligere var det omskjæring av kvinner som stod på dagsorden. Alle tre er selvfølgelig forkastelige handlinger basert på et ønske om å kontrollere kvinnene som husdyr. Debattene var helt nødvendige for å få drøftet de forskjellige sidene ved disse fenomenene – og den må føres videre.

Men hvis vi, etter å ha lest avisene og sett på TV, begynner å se på kriminalitet blant innvandrere nærmest som et etnisk fenomen, har vi satt oss selv i en farlig felle. En felle som kan bety at vi slutter å dømme alle etter det samme hovedprinsippet; om at hvert individ skal selv bære ansvar for sine handlinger.

Evig innvandrer

Dessuten er mange av de ikke-hvite unge menneskene som begår kriminalitet i Norge født og oppvokst i Norge. Deres tilknytning til foreldrenes land i Asia og Afrika er ofte svakere enn til den bydelen de vokser opp i. Derfor bør deres handlinger vurderes i lys av den virkelighet de lever i, framfor i lys av foreldrenes opprinnelse og kulturelle bakgrunn.

Heldigvis har Borgarting lagmannsrett endret byrettens avgjørelse om å gi pakistaneren en lengre straff - og har fastslått at etnisitet ikke kan legges til grunn ved straffeutmåling. Det bør være et signal som alle anklagende og velmenende individer i vårt samfunn tar til seg.

Atta Ansari
NRK P2, lørdag 6. april 2002
Bearbeidet for nett av Mie Sundberg


 
Podkast. Ta med deg programmet
50 SISTE NYHETER
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no