skilleBanner kroningsjubileet skille_slutt
Valg 05 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Innenriks > Valg > Valg 2005 Sist oppdatert 14:40
NRK Nyheter
Tlf: 23 04 80 00
Faks: 23 04 71 77
nettnyheter­@nrk.no
Adresse: 0340 Oslo

Publikumsservice
Tlf: 815 65 900
info@nrk.no


Nyhetsredaktør:
Rune Nøstvik
Ansvarlig redaktør NRK.no: Are Nundal

Tips NRK Nyheter:
nyheter@nrk.no
Tips alle nyhets­redaksjonene
Tlf: 23 04 80 00

 

KrF i samme næringsspor

KrF ønsker olje-Norge velkommen til nordområdene, men de må legge bånd på seg. Og de vil gjerne bruke mer penger på å få frem nye gründere.

Publisert 09.09.2005 12:56. Oppdatert 09.09.2005 12:57.
Av Mona Nesje

Einar Steensnæs er nå partiets næringspolitiske talsmann, og naturlig nok; han beskriver næringspolitikken regjering har ført er vellykket.

Einar Steensnæs
- Jeg er godt fornøyd med at vi har klart å legge til rette for en økonomisk politikk som gjør at renten er lav og at vi har fått kronekursen på et forholdsvis normalt nivå.

- Og ikke minst, at vi har hatt mot til til å stå imot kravene om å bruke mer penger. Det motsatte ville ført til økt rente og dårligere konkurranseforhold, sier Steensnæs.

- Vi legger også vekt på at formueskatten, som er en særnorsk skatt og som først og fremst treffer bedrifter som har mye av formuen i produksjons-midlene, skal bort. I løpet av 2007 skal halve jobben være gjort.

Flere gründere

Kristelig Folkeparti fremhever å skape nye bedrifter og legge forholdene til rette for gründere. Hvorfor det, når mye av veksten i næringslivet skjer med utspring i eksisterende bedrifter?

- Det er ingenting galt i det. Det å stå på skuldrene av noe som er etablert, er både kostnadseffektivt og bra.

- Men vi også å hjelpe frem unge talenter, som har gode idéer, men som mangler den økonomiske plattformen og forretningserfaring til å kommersialisere. Der er Innovasjon Norge meget viktig.

Olje og gass

Hva er Kristelig folkepartis politikk når det gjelder olje og gass?

- Som tidligere olje og energiminister mener jeg vi var veldig tydelige på vår politikk.

- Problemet er at olje- og gassindustrien er noe uenig i vår vektlegging av miljøet. Under min tid åpnet vi Barentshavet for olje- og gassvirksomhet. Men vi tillot ikke oljedrift i kystnære områder, i polarfronten eller Lofoten og Vesterålen.

Midlertidige ansettelser

I forslaget til ny arbeidsmiljølov åpnes det for større bruk av midlertidige ansettelser. LO mener dette skaper flere utrygge arbeidsplasser og flere utrygge arbeidstagere. Hvordan rimer dette med verdisynet til Kristelig folkeparti ,som er opptatt av trygghet?

- Her synes jeg LO går langt for å beskytte egne medlemmer, i forhold til å få dem uten arbeid inn i et aktivt arbeidsliv.

- Vi ønsker ikke at midlertidige ansettelser skal bli normal situasjon i norsk arbeidsliv. Men vi ønsker å senke terskelen for de som går uten arbeid.


Fire punkter fra programmet

** Det er viktig at oppstartprosjekter og nyetableringer blir tilført nødvendig kapital. Private investorer som ønsker å hjelpe nyetableringer, såkalte ”business angels”, bør sikres rammevilkår for å øke tilgangen på risikokapital.

** Det er et mål for KrF å videreutvikle skipsfarten som en viktig næring i Norge. Den unike kompetansen i det norske maritime miljøet har internasjonalt ry og er viktig for utviklingen av norsk skipsfart. Skal vi lykkes med å ta vare på denne kompetansen, må skipsfarten ha konkurransedyktige vilkår slik at virksomheten ikke forsvinner ut av landet.

** I en verden der mat kan kjøpes billigere enn vi kan produsere den selv, kan egenproduksjon synes mindre viktig. Men folketallet i verden øker og matproduksjonsevnen reduseres av erosjon, avskoging og forørkning.

Spredning av enkelte dyresykdommer viser bieffekter av frihandel med jordbruksprodukter. For å sikre nasjonal matvaresikkerhet, er det viktig å opprettholde matproduksjonsevnen i norsk landbruk.

** Fiskerinæringen er en svært konkurranseutsatt, globalisert næring, hvor de strukturmessige og handelsmessige endringene har vært store. Fiskerinæringen, både på flåtesiden og landsiden, er avhengig av stabile rammebetingelser.

LENKER
Siste saker:

 
VALG 2005 - SISTE SAKER
 
 

Stoltenbergs mannskap

Erfaring er stikkordet for Stoltenbergs nye regjering, som presenterte seg for folket på Slottsplassen i Oslo i ettermiddag.

- Alle skal bli vinnere

- I motsetning til tidligere regjeringsforhandlinger, vet vi at vår plattform vil bli norsk politikk. Vi har flertall på Stortinget, sa Jens Stoltenberg.

Rødgrønn åpning i dag

Regjeringskameratene møtes i dag for første gang for å diskutere seg frem til det de har lovet skal bli en ny kurs for Norge.

 
Valg 2005

Hovedside for Valg 05

Valgresultatene

Test din stemme

Sammenlign partiene

Spør partilederne!

Næringspolitisk utspørring

Geir Helljesens valgskole

Partihistorie

Valg-Sudoku

Helljesens vanskelige valg-quiz

Valgfleskspillet

På radio og TV

 

Geir Helljesens valgskole

NRKs valgveteran gir deg et lynkurs i valgkunnskap. Noe du lurer på? Valgskolen finner du her.

Ungdommens drømmeregjering

NRK.no/nyheter har invitert ungdomspartiene til å presentere sin drømmeregjering. Resultatet finner du her!
Fylke for fylke

NRKs valgdekning

Valgkampen på TV, radio og nrk.no.

Partienes historie

Vi leder deg gjennom våre ni største partiers historie.
10 SISTE VALGSAKER
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no