skilleBanner kroningsjubileet skille_slutt
Valg 05 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Innenriks > Valg > Valg 2005 Sist oppdatert 14:40
NRK Nyheter
Tlf: 23 04 80 00
Faks: 23 04 71 77
nettnyheter­@nrk.no
Adresse: 0340 Oslo

Publikumsservice
Tlf: 815 65 900
info@nrk.no


Nyhetsredaktør:
Rune Nøstvik
Ansvarlig redaktør NRK.no: Are Nundal

Tips NRK Nyheter:
nyheter@nrk.no
Tips alle nyhets­redaksjonene
Tlf: 23 04 80 00

 

Fremskrittspartiet vil investere og eksportere

Fremskrittspartiet vil satse på energisektoren. De ønsker gasskraftverk og mer utbygging av vannkraft.

Publisert 09.09.2005 09:12.
Av Mona Nesje og Hedvig Bjørgum

OM ØKONOMI: Siv Jensen forteller hvordan Frp ser på den økonomiske politikken de neste fire årene. (Foto: Scanpix)
Økt ressursbruk på samferdsel skal hjelpe bedrifter som driver eksport av produkter. I EU- spørsmålet avventer de at folket krever ny avstemming om medlemskap.

Siv Jensen finanspolitiske talsperson i Fremskrittspartiet svarer for partiets næringspolitiske program

- Dere lover å bruke mer oljepenger. Er det lurt?

J: Det er forskjell på å forbruke oljepenger og å investere pengene i fornuftige tiltak i Norge. Det skillet synes jeg vi skal trekke tydelig. Det vi har tatt til orde for er å investere i bedre samferdsel, mer til forskning, konkurransedyktige rammebetingelser. Det betyr også et godt og konkurransedyktig skatte- og avgiftsnivå i Norge.

- Har dere regnet på hvor grensen for bruk av oljepenger går?

J: Den oppfatningen legger vi jo selvsagt til grunn når vi lager våre alternative statsbudsjett. Det å nå spå hva vi skal gjøre om tre fire år det synes jeg ville være direkte uansvarlig. Men det vi må gjøre er å vurdere tilstanden til norsk økonomi samtidig med at vi legger grunnlaget for å øke verdiskapingen. Det er dette som er nøkkelen. Hele valgkampen dreier seg om hvordan vi skal fordele verdier. Men uten verdier å fordele så har vi et problem. Derfor er det viktig å legge forholdene til rette for at vi får flere bedrifter til å etablere seg. Dette vil i sin tur skaffe flere arbeidsplasser. Dette vil videre øke Brutto nasjonalprodukt. Derved økes vår evne til å fordele pengene til gode formål etterpå.

- Men har dere andre forslag enn skatteendringer som kan hjelpe næringslivet til økt vekst?

J: Det ene er selvsagt samferdsel. De fleste av våre bedrifter produserer varer som de må få transportert til markedene i Europa. Det å gjøre transportarbeidet billigere vil i seg selv være en god investering. Videre er det energi. Vi er et land som har tilgang på enorme mengder med fornybar energi. Vi har også mye olje og gass. Vi må legge til rette for at næringslivet får tilgang til dette slik at Norge også kan være en betydelig eksportør av miljøvennlig energi. Denne floskelen om sterkt forurensende gasskraftverk er med respekt å melde bare tøv. Vi kan stenge ned forurensende kullkraftverk i Europa. Slik sett gir vi vårt bidrag til miljøet.

- Kan et så stort parti som FrP ha en uavklart mening om EU-medlemskap?

J: Det har vi jo heller ikke. Det vi har sagt er at hvis det viser seg og komme et varig skift i oponionen hva gjleder holdninger til dette, så vil vi selvsagt åpne for at det avholdes en folkeavstemming om hvorvidt vi skal søke på nytt eller ikke. Vi mener jo at fordi det avgjøres i folkeavstemming. Så skal jo ikke vi stå i veien for å legge til rette for det. Men folket må jo avgjøre det. Det vi da må gjøre er først å klargjøre om det er grunnlag for å søke på nytt. Hvis det skulle vise seg å være tilfelle så er det jo om å gjøre at Norge gjør jobben sin og forhandler med EU. Vi må ende opp med et best mulig utgangspunkt for Norge hvis det skulle vise seg at vi skulle gå inn.

Kommentar av sjeføkonom Stein Reegård i LO

- Det viktigste med FRPs næringspolitikk er deres uberegnelighet. Særlig for næringsdrivende som må ha en planlegginshorisont på i hvertfall fem til ti år så må det jo være et mareritt å forholde seg til noen som skifter standpunkt så ofte og er så uklare. Når det gjelder bruken av oljepenger så hadde de jo nå et nytt påfunn det var å skille mellom det som ga investeringer og det som ga forbruk. Tidligere har det jo ment at vi skulle skille på det som gir import og det som ikke gir import. Det har ikke blitt noe bedre av dette. Jeg synes også det er en forsømmelse av et parti og ikke ha et klarere standpunkt til EU-spørsmålet enn de har.

Fremskrittspartiet i fire punkter

Fremskrittspartiet vil bidra til partnerskapsløsninger mellom staten og private, der staten bidrar til å stimulere private investorer til å satse på risikokapital og kompetanse på ny næringsutvikling. Eksempler er ordningen med såkornskapital og Argentum. Formålet er å styrke det privates rolle i norsk næringsliv i samarbeid med staten

Næringssubsidier bidrar til å holde kunstig liv i bedrifter som ikke er lønnsomme. En gradvis avvikling av slike subsidier vil sammen med en bedring av generelle rammebetingelser bidra til lønnsomme og verdiskapende bedrifter.

Fremskrittspartiet vil stimulere til konkurranse og høyt mangfold på norsk sokkel. Med større frihet og konkurranse kan selskapene gruppere seg mer optimalt for hver lisens Fremskrittspartiet vil at det skal være enkelt for deltakerne å organisere seg i hver lisens og mellom lisenser.

Fremskrittspartiet vil liberalisere en rekke restriksjoner for handelsnæringen, herunder åpningstidsbestemmelser, konsesjons-, løyve- og bevillings-bestemmelser, samt restriksjoner på etablering og lokalisering av nye virksomheter.

(NRK)

LENKER
Siste saker:

 
VALG 2005 - SISTE SAKER
 
 

Stoltenbergs mannskap

Erfaring er stikkordet for Stoltenbergs nye regjering, som presenterte seg for folket på Slottsplassen i Oslo i ettermiddag.

- Alle skal bli vinnere

- I motsetning til tidligere regjeringsforhandlinger, vet vi at vår plattform vil bli norsk politikk. Vi har flertall på Stortinget, sa Jens Stoltenberg.

Rødgrønn åpning i dag

Regjeringskameratene møtes i dag for første gang for å diskutere seg frem til det de har lovet skal bli en ny kurs for Norge.

 
Valg 2005

Hovedside for Valg 05

Valgresultatene

Test din stemme

Sammenlign partiene

Spør partilederne!

Næringspolitisk utspørring

Geir Helljesens valgskole

Partihistorie

Valg-Sudoku

Helljesens vanskelige valg-quiz

Valgfleskspillet

På radio og TV

 

Geir Helljesens valgskole

NRKs valgveteran gir deg et lynkurs i valgkunnskap. Noe du lurer på? Valgskolen finner du her.

Ungdommens drømmeregjering

NRK.no/nyheter har invitert ungdomspartiene til å presentere sin drømmeregjering. Resultatet finner du her!
Fylke for fylke

NRKs valgdekning

Valgkampen på TV, radio og nrk.no.

Partienes historie

Vi leder deg gjennom våre ni største partiers historie.
10 SISTE VALGSAKER
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no