skilleBanner kroningsjubileet skille_slutt
Valg 05 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Innenriks > Valg > Valg 2005 Sist oppdatert 14:40
NRK Nyheter
Tlf: 23 04 80 00
Faks: 23 04 71 77
nettnyheter­@nrk.no
Adresse: 0340 Oslo

Publikumsservice
Tlf: 815 65 900
info@nrk.no


Nyhetsredaktør:
Rune Nøstvik
Ansvarlig redaktør NRK.no: Are Nundal

Tips NRK Nyheter:
nyheter@nrk.no
Tips alle nyhets­redaksjonene
Tlf: 23 04 80 00

 

Bedre for nystartere og små bedrifter.

Venstres næringspolitiske talsperson Olaf Thommesen svarer på deres næringspolitikk.

Publisert 08.09.2005 09:59.
Av Mona Nesje

NÆRING: Olaf Thommessen svarer på næringspolitikk. (Foto: Scanpix)
Venstres mål er å gjøre det enklere å starte og å drive nye bedrifter. Særlig sosiale ordninger som i dag kun gjelder ansatte i bedrifter eller arbeidsløse ønsker de å styrke. Landbruket er også næringsliv derfor er det naturlig med næringsstøtte også til denne type næringer.

- Venstre fokuserer på støtte til små og mellomstore bedrifter. Hvorfor prioriterer partiet slik?

T: Venstre har i lang tid vært partiet for små og mellomstore bedrifter. Ikke for de vi har noe imot de store, men fordi ved å legge forholdene til rette primært for de små så legger man også til rette for de store. Den omvendte strategi gir ikke nødvendigvis ringvirkninger for små bedrifter. Vi konsentrerer fokus enda mer på de som etablerer bedrifter, såkalte gründere.Primært ønsker vi å legge forholde bedre til rette for de som av venstresiden i lang tid har blitt behandlet som en pariakaste nemlig entrepenørene altså de som etablerer bedrifter.

- Hva skal Venstre gjøre for disse bedriftene skal få bedre leveforhold i Norge?

T: Sosiale ordninger for gründere og selvstendig næringsdrivende i forhold til trygderettene må bedres. Idag blir gründere i stor grad diskriminert. Næringsdrivende må sidestilles med lønnsmottakere når det gjelder disse trygdeordningene også må det bli lettere å ansette nr. 2 i en enkeltmannsbedrift.


- Nesten all næringsstøttestøtte i dag blir gitt til landbruksstøtte og ikke til små og mellomstore bedrifter Hvorfor har ikke dere gjort noe med dette mens dere har sittet i regjering?

T: Landbruksbedrifter er også små og mellomstore bedrifter. Det er jo viktig å fokusere på at alle bedrifter skal ikke være innen it og telecombransjen. Hva angår næringspolitikken som sådan så har ikke vi sittet med den viktigste hånden på rattet, selv om vi har hatt betydelig innflytelse. Den beste måten å få gjennomslag for våre gode politiske forslag er å gjøre oss enda sterkere enn hva vi har vært til nå.

- Hvorfor skal vi stemme på Venstre når ikke dere har fått gjennomslag for den saken dere brenner for i denne regjeringsperioden?

T: Akkurat når det gjelder gründersaken er det ikke den store uenigheten hos regjeringspartiene. Men i en regjeringskoalisjon er det litt gi og litt ta. Vi ønsker enda mer satsing på gründerne og de små bedriftene i de neste fire årene.

- Dagens Næringsliv i sommer presenterte en valgundersøkelse. Småbedriftslederne svarte at de vil ha Høyre eller FrP regjering de. Har ikke Venstre klart å profilere seg som næringspolitisk parti?

T: Vi har jo holdt på med den type næringspolitikk i mange, mange år. Nå er det nok slik at næringslivet generelt stemmer ofte Høyre litt av gammel vane. Vi har jo ikke vært åpenbart flinke i følge den undersøkelsen til å profilere oss. I andre undersøkelser Ikke minst ifølge den profilen vi har på våre velgere, så er det ikke sikkert at det er like riktig. Vi ser at profilen på våre velgere er i stor grad også småbedriftseiere og ansatte i småog mellomstore bedrifter.

- Hvis du tar på deg næringsministerhatten nå. Hva vil du gjøre først?

T: Det første jeg ville gjøre var å bedre de sosiale ordningene for gründerne slik at det kan godt være masochistisk å starte bedrift, men ikke suicidalt.

Kommentar sjeføkonom Tor Steig i NHO

- Jeg synes det Thommesen og Venstre sier fortjener ros, når det gjelder fokus på nyskaping og gründere. Her har de vært ganske konsistente over lang tid. Men jeg vil likevel gi Venstre et råd. Man ikke må se bort fra all den nyskapingen som skjer i eksisterende bedrifter. 80% i kroner eller sysselsetting av all nyskaping skjer i forlengelsen av eksisterende bedrifter. De neglisjerer den verdiskapingen som skjer i forlengelsen av viktige næringsklynger i Norge. Det gjelder energi, olje og gass. De er jo veldig restriktive til videreutbygging av det. Da ser de jo bort fra alle de knoppskytinger og nyskapinger som skjer i forlengelsen av akkurat den næringsklyngen.

Venstre i fire punkt

Venstres hovedmål er en økonomisk politikk som gir arbeid til alle, økt verdiskaping, videreutvikling av det norske velferdssamfunnet, rettferdig fordeling og en langsiktig, bærekraftig utvikling.

Et enkelt, miljøvennlig og rettferdig skattesystem.
Venstre vil ha internasjonalt konkurransedyktige skatteregler sombelønner dem som satser på sin egen virksomhet.

Venstre ønsker generelle lettelser i norsk bedriftsbeskatning, og vil samtidig føre en målrettet politikk for å hjelpe frem gründere og kunnskapsbasert
næringsliv.

Mange offentlige regler, skjemaer og påbud fører til unødige rapporteringskrav og kompliserte regelverk. Småbedrifter og gründere rammes ekstra hardt av «skjemaveldet», og Venstre ser det som en hovedoppgave å forenkle hverdagen til disse bedriftene gjennom å avskaffe unødvendige lover og forskrifter.

(NRK)

LENKER
Siste saker:

 
VALG 2005 - SISTE SAKER
 
 

Stoltenbergs mannskap

Erfaring er stikkordet for Stoltenbergs nye regjering, som presenterte seg for folket på Slottsplassen i Oslo i ettermiddag.

- Alle skal bli vinnere

- I motsetning til tidligere regjeringsforhandlinger, vet vi at vår plattform vil bli norsk politikk. Vi har flertall på Stortinget, sa Jens Stoltenberg.

Rødgrønn åpning i dag

Regjeringskameratene møtes i dag for første gang for å diskutere seg frem til det de har lovet skal bli en ny kurs for Norge.

 
Valg 2005

Hovedside for Valg 05

Valgresultatene

Test din stemme

Sammenlign partiene

Spør partilederne!

Næringspolitisk utspørring

Geir Helljesens valgskole

Partihistorie

Valg-Sudoku

Helljesens vanskelige valg-quiz

Valgfleskspillet

På radio og TV

 

Geir Helljesens valgskole

NRKs valgveteran gir deg et lynkurs i valgkunnskap. Noe du lurer på? Valgskolen finner du her.

Ungdommens drømmeregjering

NRK.no/nyheter har invitert ungdomspartiene til å presentere sin drømmeregjering. Resultatet finner du her!
Fylke for fylke

NRKs valgdekning

Valgkampen på TV, radio og nrk.no.

Partienes historie

Vi leder deg gjennom våre ni største partiers historie.
10 SISTE VALGSAKER
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no