skilleBanner kroningsjubileet skille_slutt
Valg 05 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Innenriks > Valg > Valg 2005 Sist oppdatert 14:40
NRK Nyheter
Tlf: 23 04 80 00
Faks: 23 04 71 77
nettnyheter­@nrk.no
Adresse: 0340 Oslo

Publikumsservice
Tlf: 815 65 900
info@nrk.no


Nyhetsredaktør:
Rune Nøstvik
Ansvarlig redaktør NRK.no: Are Nundal

Tips NRK Nyheter:
nyheter@nrk.no
Tips alle nyhets­redaksjonene
Tlf: 23 04 80 00

 

Næringspolitikk under lupen

NRKs økonomiredaksjon plasserer partienes næringspolitikk under lupen før valget 12. september. Partienes næringspolitiske talsmenn og -kvinner må svare.

Publisert 06.09.2005 17:56.

Hvilke mål og virkemidler har partiene for næringspolitikken før valget? Økonomiredaksjonen har bladd i partiprogrammene og funnet fram til de viktigste tendensene. Først ut er SV, der Inge Ryan er næringspolitisk talsmann.

SV for statlig eierskap

- SV vil ha forsøk med 6-timersdag. Vi vil i tillegg reversere salg av statlige selskaper som Statoil, Telenor, DnB og Norsk Hydro, sier Inge Ryan.

SVs næringspolitiske talsmann Inge Ryan.(Foto:Scanpix)
Målet for partiets selskapspolitikk er ifølge Ryan å sikre norske arbeidsplasser.

NRKs økonomiredaksjon:- Selv om selskaper driver lønnsomt utelukker ikke SV økt statlig styring?

SVs Inge Ryan:- Vi ser jo det at hvis vi ikke har eierskap over viktige bedrifter så kan de plutselig forsvinne til utlandet. Vi så nettopp hva som skjedde med Norske Skog, fordi vi ikke har politisk styring over Norske Skog så flagger de ut den ene bedriften etter den andre, eller de legger ned.

Økt makt til de ansatte

NRKs økonomiredaksjon:- I programmet til SV står det at arbeidslivet må demokratiseres. I det legges at de ansatte må få 40% av stemmene i generalforsamlingene. Begrunnelsen for dette reformforslaget er at ansatte har størst interesse av å beholde arbeidsplassene i egen bedrift.


SVs Inge Ryan:- Vi vet at de ansatte har en genuin interesse i å beholde sine arbeidsplasser.

De som invester i selskapene har ofte, særlig hvis det er utenlanske eiere, så har de en interesse av å tjene mest mulig penger.

Hvis det er lokale eiere, og når det er ansatte så vil de i tilllegg til å tjene penger ønske å ivareta arbeidsplassene i det lokalmiljøet man lever i.

NRKs økonomiredaksjon:- SV er ikke bekymret for en eventuell flukt av utenlanske investorer fra norske selskaper?

SVs Inge Ryan:- Vi tror vi har mye norsk kapital som kan investeres i Norge.

Vi er heller ikke fremmed for at utenlendinger kan få investere, men det må bli på premisser som er bra for det norske samfunn og norske arbeidstakere.

I dag har de ansatte 33% av representasjonen i generalforsamlingen. Vi ønsker å øke til 40%. Det er ingen dramatisk økning. Det er fordi vi ønsker å ivareta norske arbeidsplasser.

NRKs økonomiredaksjon:- Økt statlig eierskap og mer makt til ansatte er kjennetegn fra kommunistiske land. Hvilken kurs har SV?

Ikke kommunisme

SVs Inge Ryan:- Dette er ikke kommunisme for meg. Vi ønsker å utvide begrepet lønnsomhet til mer enn å snakke om penger.
Det finnes jo mange typer regnskap. Det finnes et miljøregnskap, distriktsregnskap, bygderegnskap og det økonomiske regnskap.

Vi er i den situasjon etter hvert at en del arbeidsplasser forsvinner ut av landet. Da må vi sette en del andre type kriterier for hva som er en vellykket bedrift.

NRKs økonomiredaksjon siterer fra partiprogrammet: Fortsatt vekst i næringslivet er et viktig mål også for SV. De påpeker at norsk næringsliv alt i dag har god vekst.

Ytterligere bedring skal skje ved å øke kunnskapene i norsk næringsliv både i fiskeindustrien, landbruket og annen industri.

SVs Inge Ryan kommenterer dette: - Vi kan aldri få til de billigste arbeidsplasser i Norge. Men vi kan få til de beste arbeidsplassene gjennom godt arbeidsmiljø og at vi tilfører bedriftene god kunnskap.

NHO kommenterer politikken

-Vi har noen felles berøringspunkter med SV. Det gjelder særlig satsing på forskning, utvikling og kunnskap, sier sjeføkonom Tor Steig i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO).

- Deres tro på teknologi tror vi også på. Men på en del andre områder synes vi ikke dette gir et komplett bilde på en fornuftig næringspolitikk.

Synet på privat og statlig eierskap er et helt annet enn det vi har. NHO er for å prioritere det private eierskap og vi er for utenlanske eiere.

Lønnsomheten i utenlansk eide bedrifter er vel så bra som i norskeide. Her er vi på klar kollisjonskurs med SV.

SV i fire punkter

SV ønsker å styrke virkemiddelapparatet. SV ønsker å styrke ordningen med forsknings- og utviklingskontrakter.

SV vil arbeide for at tradisjonell industrikompetanse blir tatt vare på. Kortsiktig aksjegevinst og konsernstrategier om internasjonalisering må ikke stå i veien for at lønnsomme industriprosjekter blir realisert.

SV vil arbeide for at landbruket skal få rammebetingelser som gjør at det kan fortsette sitt arbeid i mer miljøvennlig retning. Det må være rom for både økologisk produksjon og annen miljøvennlig produksjon.

For å bidra til et mer aktivt og langsiktig privat eierskap vil SV arbeide for at en større del av de verdiene som skapes i en bedrift bidrar til å videreutvikle bedriften. Aktivt og langsiktig eierskap skal også være et kriterium når det skal vurderes om det skal gis offentlige tilskudd til oppstart eller til forskning og utvikling.
LENKER
Siste saker:

 
VALG 2005 - SISTE SAKER
 
 

Stoltenbergs mannskap

Erfaring er stikkordet for Stoltenbergs nye regjering, som presenterte seg for folket på Slottsplassen i Oslo i ettermiddag.

- Alle skal bli vinnere

- I motsetning til tidligere regjeringsforhandlinger, vet vi at vår plattform vil bli norsk politikk. Vi har flertall på Stortinget, sa Jens Stoltenberg.

Rødgrønn åpning i dag

Regjeringskameratene møtes i dag for første gang for å diskutere seg frem til det de har lovet skal bli en ny kurs for Norge.

 
Valg 2005

Hovedside for Valg 05

Valgresultatene

Test din stemme

Sammenlign partiene

Spør partilederne!

Næringspolitisk utspørring

Geir Helljesens valgskole

Partihistorie

Valg-Sudoku

Helljesens vanskelige valg-quiz

Valgfleskspillet

På radio og TV

 

Geir Helljesens valgskole

NRKs valgveteran gir deg et lynkurs i valgkunnskap. Noe du lurer på? Valgskolen finner du her.

Ungdommens drømmeregjering

NRK.no/nyheter har invitert ungdomspartiene til å presentere sin drømmeregjering. Resultatet finner du her!
Fylke for fylke

NRKs valgdekning

Valgkampen på TV, radio og nrk.no.

Partienes historie

Vi leder deg gjennom våre ni største partiers historie.
10 SISTE VALGSAKER
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no