skilleBanner kroningsjubileet skille_slutt
Nyheter/Innenriks/valg/valg 2003 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Innenriks > Valg > Valg 2003 Sist oppdatert 14:48
Valg 2003
Alt om valg 2003.
Alt om valget i ditt distrikt:
 
NRK Nyheter
Tlf: 23 04 80 00
Faks: 23 04 71 77
nettnyheter­@nrk.no
Adresse: 0340 Oslo

Publikumsservice
Tlf: 815 65 900
info@nrk.no


Nyhetsredaktør:
Rune Nøstvik
Ansvarlig redaktør NRK.no: Are Nundal

Tips NRK Nyheter:
nyheter@nrk.no
Tips alle nyhets­redaksjonene
Tlf: 23 04 80 00

 

Ryddar i byråkratiet

42 styrer, råd og utval i statsadministrasjonen skal bort. Dei trengs ikkje, seier Høgre-leiar Jan Petersen.

Publisert 08.09.2003 16:20. Oppdatert 08.09.2003 17:14.
Av Kjetil Malkenes Hovland

Statsadministrasjonen er full av styrer, utval og råd. No skal 42 av dei bort.

For no vil Høgre-leiar og utanriksminister Jan Petersen rydde opp i sitt eige byråkrati.

Det tyder slutten for mellom anna Komite for prioritering av bruksretten til sambandslinjer i krig, Styret for prisreguleringsfondet for sild og Statens premieringsråd.

Måndag var Jan Petersen i nettmøte på NRK.no. Se spørsmål og svar her.

Eksisterte berre på papiret

Høgre-leiar og utanriksminister Jan Petersen vil rydde i eige byråkrati.
- Ikkje berre for folk flest, men også for oss som inntok departementa for snart to år sidan, kunne det vere vanskeleg å fatte kvifor mange av desse organa eksisterte, seier Høgre-leiar Jan Petersen (H).

Ifølgje Petersen eksisterer nokre av utvala berre på papiret. Andre er erstatta av meir uformelle kontaktforum.

Har fjerna mange reglar

Ifølgje Høgre har Finansdepartementet dei siste to åra fjerna godt over 1000 tollreglar, og Miljøverndepartementet har klart å redusere førti forskrifter til berre to.

Petersen seier han ville bli forbausa om nokon kjem til å sakne Statens Blankettutvalg eller Samarbeidsrådet for anadrom laksefisk.

Dette er utvala som forsvinn

Utenriksdepartementet:
Kontaktutvalg for folkerett i krig
Rådgivende utvalg for humanitær bistand
Rådgivende utvalg for resultater i utviklingspolitikken

Nærings- og Handelsdepartementet:
Industriberedskaps-utvalget
Styret for Statens Varekrigsforsikring
Styret for Statens veiledningskontor for oppfinnere, Styret for Norges Eksportråd, Styret for SND og Styret for Norges Turistråd blir slått saman til ein felles institusjon
Forum for IT-sikkerhet
Svensk-norsk industrifond

Finansdepartementet:
Modellutvalget
Valutarådet
Statens premieringsråd

Fiskeridepartementet:
Styret for prisreguleringsfondet for sild

Arbeids- og Administrasjonsdepartementet:
Statens Blankettutvalg
Konkurranselovutvalget
Utvalg for statens kongelige eiendommer

Utdannings- og Forskningsdepartementet:
20 opplæringsråd innenfor videregående opplæring blir vurdert erstatta med 7 fagråd.

Sosialdepartementet:
Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Sør-Trøndelag (nr 508) Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Nordland (nr 509)

Miljøverndepartementet:
Rådgivende utvalg for Statens naturoppsyn
Samarbeidsrådet for anadrom laksefisk

Forsvardepartementet:
Komite for prioritering av bruksretten til sambandslinjer i krig (NALLA-komiteen)
Forsvarets Kartnemd
Felles tilsynskomite for Forsvarsdepartementets og Kulturdepartementets bygninger med omgivelser på Bergenhus
Komiteen for Akershus slott og festningsområde
Krigsdekorasjonsrådet – vert lagt ned etter 60-årsmarkeringa av krigsavslutninga

LENKER

Start fleskespillet Start valgtesten Ta valgskolen
Det store valgfleskspillet
 
LES OM VALGET I DIN KOMMUNE
10 SISTE NYHETER
Følg debattane i
Stortinget på
direkten.
Video Video  Lyd Lyd
30 SISTE VALGNYHETER FRA HELE LANDET
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no