OVERSIKT NYHETER SPORT MUSIKK UNDERHOLDNING FILM LITTERATUR MAT BARN UPUNKT
NRK Brudeparet

Her er du: NRK > Nyheter > Innenriks > Kongehuset > Kronprinsbryllupet > Brudeparet

Oppdatert 21.01.2004 10:10

Bryllupet
BRUDEPARET

Send inn din hilsen
Monogram 100
 
 SEND DIN HILSEN KONKURRANSER DEBATT

Horoskopet til Haakon og Mette-Marit

Publisert 13.07.2001 07:22

Astrologen Turid Vik har satt opp astrologiske kart for både Mette-Marit og Haakon.

Uortodoks 73-årgang

Kanskje må det astrologer til, for å kunne forutse at av 73-årgangen kan vi vente oss det uventede, det uortodokse, det sjokkerende. De har nemlig Jupiter i Vannmannen, de er fødte rebeller, som nettopp potenserer seg ved å gjøre revolt. Så hvorfor ikke kronprinsen, som jo skal være det fremste symbol for sin generasjon?

Uvanlig kjærlighetsforbindelse

Astrologisk kart av kronprins Haakon
Men kronprinsen har en ustabil Jupiter og et blokkert forhold til både Uranus, i tolvte hus, og til det ellevte hus, der Pluto står. Jupiter er bare forbundet til Neptun med en sekstil, og han trenger derfor en person - og han valgte en kvinne, med lykkeplaneten bedre fundamentert, for å kunne initiere og virkeliggjøre sitt Jupiter-potensiale.

Mette-Marits Jupiter har aspekter både til Venus-Pluto, Merkur, Neptun og Mars. Gjennom en uvanlig kjærlighetsforbindelse føler vår kommende kronprinsesse at hun når sitt potensiale og utvider sine grenser. Forbindelsen til landets neste monark er således antagelig svært passende for henne.

Astrologisk kart av Mette Marit

Løvedronning

Også tanken på å være dronning passer Mette-Marit som Løve perfekt. Og den passer bedre jo mer alene en Løvesol står, samtidig som den da kan være desto vanskeligere å gjennomføre, dersom andre faktorer i kartet ikke støtter opp om den.

Mette-Marits Sol er av det ganske ensomme slaget, den er eventuelt forbundet med et trigon til Månen i Væren/Tyren. (Da vi ikke kjenner hennes fødselstidspunkt vet vi ikke om Månen står i Vær eller Tyr). Merkur befinner seg i Løven, i opposisjon til Jupiter, og hun har da kanskje tre personlige planeter i ild, noe som vil tilsi at hun vil trives med å være en offentlig person som lever på en stor fot.

Vil være synlig

Samtidig vil en Løve finne en moderne dronningrolle begrensende og med lite spillerom til å være seg selv, det siste er av avgjørende betydning for en Løves ve og vel. En Løve må skape noe, og den må vise fram det den skaper. Løven vil ikke brenne inne med seg selv og sine anliggender, da har den det svært dårlig.

Om ikke Mette-Marit allerede har funnet det ut, vil hun nok komme til å gjøre det, at omtrent det eneste som passer Løven i den posisjonen hun er kommet i, er det at hun får lov til å være synlig, og i lengden er ikke det nok. Ikke for en Løve. Å være kongelig krever takt, og det er ikke en Løves sterkeste side, takt kan hennes Venus (Jomfru/Vekt) og Mars i Tyren, evt. Måne i Tyren hjelpe henne med å vise.

Kronprinsens ønskekvinner

Og hva slags kvinne er det kronprinsen ønsker seg og hvordan matcher Mette-Marit hans arketypiske idealkvinne?

Det viser seg at kronprinsen er mer enn uenig med seg selv når det gjelder partnervalg.

Månen i Fiskene ønsker seg en svært sensitiv kvinne, en altruist som kan kunsten å ofre seg, som er romantisk og drømmende og som tror godt om alt og alle, og vet hvordan man tar seg av og skaper et godt liv for de svake, de som er oversett og de som ingen vil ha. Det problematiske ved denne kvinnen er hennes inkonsistens.

For det ene er Fiskene et inkonsistent tegn, og for det andre har denne hans Fiskene-Måne et kvadrat til Saturn og en opposisjon til Pluto. Dette forteller at kronprinsen har et ambivalent forhold til sin modne arketypiske kvinne; hun er skjønn, men kanskje er hun utstøtt og må taes vare på, hun er kanskje hjelpeløs, en stakkar, et skjørt lite vesen, men samtidig er hun streng og kjølig, og slår ham over fingrene når han forventer omfavnelse og aksept.

Hun skyver ham fra seg og gir ikke noen nærende varme, men denne kjølige kvinnen er også i stand til å gi ham en følelse å være slukt, spist opp. Hun tråkker ham dessuten på de mest ømme tær, finner det mest smertefulle punkt, som han føler at hun forstørrer. Hun vil ha ham med hud og hår, men er hun til å stole på? Kanskje ikke, og kanskje vil hun føles skremmende, slik at han ønsker å vende seg bort fra henne.


Den varme lekende

Når kronprinsen har valgt alenemoren fra Kristiansand, har han vendt seg til den yngre av sine to kvinnelige arketyper; den lekende Venus i Løvens tegn, konjunkt MC, det høyeste punkt. Denne indre kvinne er ung, dramatisk, leken og vil forlyste seg på kongelig vis, med alle tilgjengelige goder. Det er en kvinne som liker det behagelige, og som er sjenerøs, givende, lojal og trofast, og hun møter sin fysiske manifestasjon i Mette-Marit.

Hennes Sol og kronprinsens Venus står mindre enn to grader fra hverandre! I Mette-Marit ser kronprinsen en ung rojal kvinne, som har akkurat de kvaliteter hans dramatiske og lekende Løve-Venus ønsker seg. Med Mette-Marit som dronning ved sin side kan kronprinsen godt tenke seg å være konge.

Forelsket i rollene

Venus i Løven på MC i konjunksjon til hennes Sol forteller alt om dette. Disse plasseringene er forelsket i tanken på å være konge og dronning sammen. Men da kronprinsens Venus er sparsomt aspektert, kun med en kvinkuns til Månen, (noe som gjør at hans indre kvinner ikke ser hverandre), og Mette-Marits Sol er tilsvarende løst forbundet med resten av kartet, vil det å være konge og dronning ikke falle dem helt naturlig, hvor sterkt de enn måtte ønske det ut fra disse plasseringene.

Posisjonene viser et kronprinspar som ikke helt kan forbinde seg med sine kongelige roller, og kronprinsen har da også uttalt at han ser på det å være konge som en jobb. Og for parforholdets del holder det ikke å være forelsket i tanken å vise hverandre frem som konge og dronning, et forhold kan ikke overleve på dette. Selv om man aldri så mye antagelig er den kommende konge og dronning.

I utakt med folket

av Plasseringene viser også at de vil kunne føle seg styrt av de rojale rollene de inntar som par; rollene vil lett skape dem, ikke omvendt. Det kan også være at det kronprinsen og Mette-Marit oppfatter som sine royale roller, ikke harmonerer med folkets oppfattelse av disse.

Som dronning vil Mette-Marit heller ikke alltid fylle sin posisjon med den autoritet og integritet som forventes av henne. Og hun vil knapt kunne være en støtte for kronprinsen som kongelig, som han til enhver tid kan regne med, dersom dette er et behov hos ham.

Sterk og omsorgsfull Kronprins

Men er det støtte kronprinsen forventer seg av Mette-Marit nå han skal tre inn i sin monark-rolle? Antagelig har han ikke tenkt over dette til fulle, for da hadde han kanskje valgt anderledes.

Derimot er kronprinsen selv, med sin Krepse-Sol og Fiskene-Måne, er en svært omsorgsfull person med sterk innlevingsevne, og det vil antagelig passe ham utmerket å støtte Mette-Marit i hennes vaklende ego-identitet grunnet hennes ensomme Løve-Sol.

Hennes Venus på grensen mellom Jomfru og Vekt viser at hun heller ikke er helt trygg på sin feminine tiltrekningskraft. Den står konjunkt Pluto og forteller at hun kan utsette seg for intense og lidenskapelige forhold, hvor partene ikke nødvendigvis har annet til felles - enn lidenskap og berusende forelskelse.

Venus-Pluto er dessuten i sekstil til Neptun, så selv om Mette-Marit enten er en tøff, ganske maskulin ildkvinne, (Sol-Måne i ild) eller en storslått, men praktisk ild-jord kvinne (Sol-Måne i ild og jord), så forvandler hun seg i kjærlighetsanliggender til en pasjonert, intens, men drømmende romantiker.

Disse aspektene til kjælighetsplaneten i Mette-Marits kart forteller at hennes kjærlighetsliv tar veier som ikke nødvendigvis harmonerer med den personen hun innerst inne har planer om å være. Men dette kjærlighetsliv kan legitimeres når de møter en person, kronprinsen, som i sine følelser og sitt uttrykk er bærer av disse intense og romantiske kvaliterer. Han hjelper henne med å kunne leve ut drømmen og pasjonen som finnes i hennes kjærlighet, han kan inkarnere den om man så skulle si.

Følelser, handlekraft og stabilitet

Kronprinsens personlige planeter i vann og ild (Venus i Løven og Mars i Væren) gjør ham til en person der følelser spiller en fremtredende rolle. Det kan også fortelle at hans og folkets forhold til hverandre er av følelsesmessig karakter, og at kronprinsens handlinger og uttalelser vekker følelsemessige reaksjoner i folket.

Venus på MC viser eksplisitt denne innflytelsen på folket, positivt sett kan kronprinsen innta rollen som en kjærlig bror, kamerat eller far for sine landsmenn.
Denne betoningen av følelser har fått ham til å stå fast på at han ville velge en partner ut fra kjærlighet, ikke ut fra andre, kanskje mer "passende" hensyn.

Uvanlig følsom og innlevende

Sol og Måne viser en uvanlig følsom og innlevende ung mann, hvor altruisme kan være forbundet med det å gi genuint uttrykk for seg selv. Mars i Væren i sjette hus tegner en opposisjon til urolighetsplaneten Uranus i tolvte.

Dette aspektet, viser at kronprinsen har planer om å være mer tøff og opprørsk enn hans Sol-Måne plasseringer skulle tilsi, og at han ut fra dette aspektet ønsker seg en ildkvinne, både til å representere offentlig sammen med, i anstendige fomer (Venus i Løven på MC) og til mer skjulte og private eksesser skjult for offentligheten (Mars i Væren opposison Uranus i Vekten).

Mens kronprinsen har både Sol, Måne og Ascendant i vann, er det kun Saturn i Mette-Marits kart som befinner seg i dette elementet, og dette gjør vannelementet fremmed og problematisk for henne.

Utfyller hverandre

Mette-Marit mangler vann, og kronprinsen mangler jord; et element som er tilstede i Mette-Marits kart. Hennes Mars er i Tyren, kanskje Venus står i Jomfruen og også Månen i Tyren, og dette siste tegnet er kronprinsens descendanttegn.

Det litt kinkige for kronprinsen er at dette tegnet står i et element som ingen av hans planeter er plassert i. Dette viser at han bla ønsker seg sensualitet og stabilitet av sin partner, og i den grad han føler at Mette-Marit gir ham dette, vil han kunne gjøre seg sterkt avhengig av henne, nettopp fordi han selv mangler det han har behov for.

Valget

Man kunne forvente at kronprinsen valgte en kvinne med vannelementet sterkere representert enn i Mette-Marits kart. Men dette elementet har indirekte innflytelse i horoskopet hennes; Venus har forbindelser til vannplanetene Pluto og Neptun, med en konjunksjon og en sekstil.

Derfor kan vi si at kronprinsens vanndominans har oppført som vann ofte gjør; den har gått via bakveien og forkledningen, når han velger Mette-Marit, som har dette elementet indirekte representert. De ytre planeters posisjoner i øyeblikket, og transitter til kronprinsens Venus og akser, gir oss også en indikasjon på hvorfor han ikke velger en vannkvinne; verken Pluto, Neptun, Uranus eller Saturn står for tiden i vanntegn.

Må leve med forskjellen

Elementdivergensen mellom kronprinsen og Mette-Marit utgjør en problematikk de vil måtte forholde seg til. Velger man en partner som mangler det elementet man selv har godt representert, innebærer det en forskellighet i temperament og væremåte som ofte vekker irritasjon og må justeres. Som mennesketyper har man heller ikke det vesentlige felles for å omgås friksjonsløst i det daglige liv.

Også Sol-Måne-forbindelsene i synastrien peker i retning av at de er forskjellige som mennesketyper; i høyden er det et kvadratur mellom kronprinsens Sol og Mette-Marits Måne, og selv om dette indikerer berøringspunkter mellom kronprinsens maskulinitet og Mette-Marits femininitet, vil det kunne føre til gnisninger mellom dem.

Mette-Marits løst forbundne Sol vil ha en tendens til å velge en partner hvor hennes frihet ikke føles truet, som person hun vil vegre seg mot å binde seg for tett. Kronprinsen derimot, med sin Krepsesol vil føle at det gjør ham godt å være avhengig av et menneske som står ham følelsesmessig nær.

Venus i Løven følger sin egen vilje, det samme gjør Mars i Væren i opposisjon til Uranus; han liker derfor slett ikke å være bundet i sitt kjærlighetsliv. Mette-Marit med sin Venus-Neptun-Pluto forbindelse vil i sitt kjærlighetsliv etterstrebe en symbiose som er hennes øvrige personlighet fremmed.

De søker altså frihet og tilhørighet på ulike livsområder, og Mette-Marit er den som mest kan havne i parallell-forhold, ved siden av hverandre, nesten som i hver sin verden.

Sammenfallende typer

Som kjærlighetstyper ser det ut til at de fungerer bedre enn som mennesketyper. Vi har vært inne på at kronprinsens Venus ønsker seg en Løvekvinne, også Marsplassringen i Væren tilsier en ildkvinne.

Mette-Marits Venus-forbindelser til Pluto og Neptun, gjør at en mann med Sol eller Måne i vann kan passe som partner, selv om ild (Løvesolen) eller jord (Tyremarsen) ideelt sett hadde vært bedre eller enklere for henne. Mette-Marits Mars, eventuelt hennes Måne, befinner seg på Haakons Descendant, som i synastriens ABC er en forutsetning for tiltrekning og varighet i et forhold.

Dersom Mette-Marits ascendantplassering gir kronprinsens Sol eller Måne, evt Venus, i hennes første eller syvende hus, vil dette være et stort pluss for å gi den "riktige følelsen" av å være de rette partnere for hverandre.

Trenger hverandre

Felles i kartene er at kjærlighetsplanetene ikke harmonerer med Sol-Måne plasseringene, og at de begge velger en partner hvor disse planetene matcher den andres Sol og/eller Måne.

Mette-Marit og Haakon kan således føle at de trenger hverandre, og ikke minst føler kronprinsen at han trenger hjelp av Mette-Marits Jupiter for å nå utover seg selv, (noe han som kongelig virkelig behøver), gjennom revolt, (som er upassende i hans stilling), slik vi innledningsvis var inne på.

Forøvrig er Mette-Marits Uranus nesten fristilt; hun har sine raptuser med opprørskhet og anti-ortodoksi. Med den sparsomt aspekterete Løvesol og den fristilte Uranus, vil Norges fremtidige dronning med tiden ha to i seg til å være intenst seg selv, - men kanskje på en helt anderledes - og ustabil - måte enn hva sindige nordmenn tenker seg.


Kilde: Astrologisk Forum, Turid VikMette-Marit
Kronprinsparet viet (25.08.2001)
Kronprinsessen (25.08.2001)
Brudens mor er overveldet (25.08.2001)
– Eg har levd utsvevande (24.08.2001)
– Forstår dem som er skeptiske (24.08.2001)
Spansk avis: Fortjener folkets tillit (24.08.2001)
Mette-Marit i utenlandsk presse (22.08.2001)
Angrer ikke på forholdet (22.08.2001)
– Perfekt å snakke om fortida (22.08.2001)
Bruden bekreftet sin fortid (22.08.2001)
Ønsker seg mange barn (20.08.2001)
– Nordmenn fryser ut bruden (20.08.2001)
Mette-Marit er åpen, modig og har egne meninger (16.08.2001)
Serverte kronprinsen grøt (13.08.2001)
Offentliggjorde filmopptak (11.08.2001)
Trodde ikke på ekteskap (11.08.2001)
På generalprøve i Svelvik (11.08.2001)
Rakrygget og smilende (09.08.2001)
Sang til Mette-Marit  (07.08.2001)
Tror på Mette-Marit (04.08.2001)
Marius er viktigst (04.08.2001)
Få bryllups-suvenirer (30.07.2001)
Mette-Marit mer populær enn Clinton  (26.07.2001)
Mette-Marits far leste prost Birkeland teksten (23.07.2001)
Ser seg selv i Mette-Marit (20.07.2001)
Fikk munnkurv etter Mette-Marit-refs (19.07.2001)
Til åtak på Mette-Marit (19.07.2001)
Tren med Mette-Marit (16.07.2001)
– Bedre når vi er lykkelige (13.07.2001)
Astrologen har talt (13.07.2001)
– Finn din eigen stil (10.07.2001)
Nyhetsarkiv (09.07.2001)
Alle har meninger om håret (01.07.2001)
Bunadsprinsessen (30.06.2001)
Profil: Haakon (30.06.2001)
Profil: Mette-Marit (30.06.2001)
Hatteparaden (30.06.2001)
Med sjalet som varemerke (30.06.2001)
– Tungt med ryktene (21.06.2001)
Søkelys på Mette-Marit i britisk presse (27.05.2001)Haakon
- Jeg elsker deg (25.08.2001)
Kronprinsparet viet (25.08.2001)
– Perfekt å snakke om fortida (22.08.2001)
Ønsker seg mange barn (20.08.2001)
Historisk byvandring (07.08.2001)
Haakon åpnet AquaNor (07.08.2001)
Haakon til trekkspill og kaffe (01.08.2001)
Få bryllups-suvenirer (30.07.2001)
Bursdagsfeiring på Mågerø (20.07.2001)
Ti år siden første statsråd  (19.07.2001)
Myten om blått blod (17.07.2001)
– Bedre når vi er lykkelige (13.07.2001)
Astrologen har talt (13.07.2001)
Nyhetsarkiv (09.07.2001)
Profil: Haakon (30.06.2001)
Profil: Mette-Marit (30.06.2001)
– Ja, eg har ein kjærast (21.06.2001)


Konkurranse Gratulasjon Bakgrunn

Tegnekonkurranse

Kle deg ut

Vær med på hele Norges gratulasjon til Haakon og Mette-Marit. Send inn din hilsen i dag.

Oppdaterte nyheter

Brudeparet

Monarkiet


 
 
SØK

Kjøp bryllupsvideo/DVD
Danseskolen
Tegnekonkurranse
Diskuter kronprinsbryllupet
Spør Anne
10 SISTE BRUDEPARET
25.08.2001 20:16
Kysset blygt
25.08.2001 17:05
Slående vakker kjole
25.08.2001 12:50
Kronprinsessen

Copyright NRK © 2001   -  Telefon: 815 65 900  -   E-post: info@nrk.no   -   03.01.2009 06:03