Hopp til innhold

Helse Nord

 • Alta kommunestyre ønsker utvidelse av Klinikk Alta

  Alta kommunestyre ser alvorlig på den økonomiske situasjonen som Helse Nord er i og hvilke konsekvenser dette kan ha for pasientene i helseregionen.

  Det heter det i en uttalelse fra Alta kommunestyre tirsdag formiddag.

  De mener at å utvikle Klinikk Alta vil ha større fordeler enn å sende pasienter ut av fylket for å få behandling.

  – Samfunnet vil kunne spare store summer på reisekostnader, pasientslitasje og sykefravær. Om få år vil halvparten av de som fødes i regionen være innbyggere i Alta kommune, og økt innbyggertall gir økt behov for helsetjenester.

  De viser til et skisseprosjekt som ble utarbeidet tidligere i år for utvidelse av Klinikk Alta, der kommunen ønsker å tilby rimelige lokaler til nye helsetjenester.

  Kommunestyret foreslår flere strukturendringer, og ønsker blant annet at Klinikk Alta skal styrkes som elektivt sykehus, og få flere polikliniske spesialisthjelpetjenester, fødeavdeling og geriatrisk avdeling med akutt indremedisinsk avdeling.

 • Helse Nord-utredning om sykehusframtida utsatt

  Helse Nords omfattende utredning av fremtidens sykehustjenester i Nord-Norge utsettes med to måneder.

  Det ble klart da administrerende direktør Marit Lind hadde en presseseanse onsdag formiddag, skriver Helgelands Blad.

  Utredningen var ventet å være klar i høst, men nå er det klart at saken skal behandles av Helse Nord-styret 20. desember.

  Etter styrebehandlingen følger en høringsperiode på åtte uker.

  Endelig styrevedtak er nå planlagt å skje 25. april 2024.

  Styremøte i Helse Nord, 23.02.23.
  Foto: Eirik Hind Sveen / NRK
 • Helse Nord utsetter utredningen av sykehusstruktur

  Helse Nords omfattende utredning av fremtidens sykehustjenester i Nord-Norge utsettes med to måneder.

  Det ble klart da administrerende direktør Marit Lind hadde en presse-seanse onsdag formiddag, skriver Helgelands Blad.

  Utredningen var ventet å være klar i høst, men nå er det klart at saken skal behandles av Helse Nord-styret 20. desember.

  Det er åtte uker senere enn først planlagt.

  Etter styrebehandlingen følger en høringsperiode på åtte uker.

  Endelig styrevedtak er nå planlagt å skje 25. april 2024.

  Konstituert direktør i Helse Nord MArit Lind
  Foto: Bente H.Johansen
 • Koordinerte kommuner i Helse Nord-prosess

  – De 80 kommunene i Nord-Norge kan ikke bare opptre hver for seg. Derfor har vi organisert oss i et kommunalt koordineringsorgan. Det skal være Helse Nord RHFs samarbeidspart på dette tidspunktet i prosessen. Koordineringsorganet består av ordførere fra kommuner som har sykehus, og representant for hvert regionråd, skriver harstadordfører Kari-Anne Opsal i et leserinnlegg. Hun er også fylkesstyreleder i kommunenes interesseorganisasjon i Troms og Finnmark.

  Helse Nord planlegger et større gjennomgang av organisasjonen og spesialisthelsetilbudet i hele Nord-Norge.

  – Spørsmål om organisering og oppgavefordeling er et politisk ansvar på alle nivå. Derfor skal det politiske demokratiet i kommunene være de som gir uttrykk for den enkelte kommunes syn på forslag som kommer som følge av utredningsarbeidet Helse Nord har varslet, skriver Opsal.

 • Lofoten og Vesterålen tar i bruk ny undersøkelsesmetode

  Ved hjelp av en app blir det lettere for ambulansepersonell å kommunisere med sykehuset og sammen med dem avgjøre om slagalarmen skal gå.

  Det skriver Helse Nord på sin hjemmeside.

  – Med eSTROKE styrker vi kunnskapen om hjerneslag og innfører standardisert prehospital undersøkelse med NIHSS i ambulansen.

  Det sier prosjektleder, John Helge Flage, ved Prehospital klinikk på Nordlandssykehuset.

  ​eSTROKE er et forbedringsprosjekt som skal øke kunnskapen om hjerneslag i prehospital tjeneste, standardisere klinisk undersøkelse og rapport fra ambulansepersonell til nevrologisk vakt på sykehus

  NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale) er et skåringsverktøy som undersøker flere symptomer ved hjerneslag.

  Verktøyet er allerede i bruk inne på sykehusene, men skal nå tas i bruk prehospitalt, altså utenfor sykehusets fire vegger.

  – Dette vil sikre samme språk og rapport utenfor og inne på sykehus. NIHSS er godt validert for bruk inne i sykehus, og studier har også vist seg å være en god score utført av prehospitalt personell, sier Flage.

  Metoden ble innført i november i fjor i ambulansene i Salten, og erfaringene er så gode at dette nå utvides til Lofoten og Vesterålen som planlagt.

  Fra venstre: Maren Ranhoff Hov, prosjektleder John Helge Flage, lege Henrik Hoven ved Nordlandssykehuset i Vesterålen og ambulansearbeider Lisbeth Falstad ved Nordlandssykehuset Vesterålen.
  Foto: Nordlandssykehuset / Nordlandssykehuset

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no