Vogntog sperret E18
Foto: Glenn Thomas Nilsen

Godstransport på veiene

Oppsummert

Til tross for politisk vilje til å satse på godstrafikk på jernbanen, er det lastebiltrafikken som øker mest. CargoNet, som er Norges største godstransportør på jernbane, har meldt om at selskapet vil redusere sin virksomhet fra 2019.

  • Mer gods ble fraktet med båt og tog

    Transporten av gods innenlands falt 1,5 prosent fra 2018 til 2019. Transport i lufta og på veien gikk ned, men det var en økning til sjøs og med jernbane. Ifølge SSB har godtransporten med tog målt i tonn økt med nesten 90 prosent fra 2010 til 2019.

  • Vurderer ordning for godstrafikk

    Regjeringa undersøker moglegheitene for å innføre ei økonomisk støtteordning som skal bidra til at godstrafikken vert flytta frå vegane til jernbanen. – Dette er ting vi jobbar med, seier statssekretær Anders B. Werp (H) i Samferdselsdepartementet.

  • Kraftig vekst i lastebiltrafikken

    Lastebilane står for heile veksten i godstrafikken på Vestlandet. På sju år har biltransport mellom Aust- og Vestlandet auka med 100 000 turar. God økonomisk vekst er ein av grunnane, seier koordinator for godstrafikk i Statens vegvesen, Bjarte Børtveit.

Mindre gods fraktes med tog

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no