Hopp til innhold

Frifunnet for narkotikabesittelse etter ulovlig ransaking

En mann i 40-årene ble frifunnet for å ha hatt nesten en kilo cannabis hjemme hos seg, etter å ha anket til Borgarting Lagmannsrett.

Lagmannsretten vurderte at ransakingen av mannens bolig, som ledet til funnet av cannabis, var ulovlig. De mente det «utvilsomt» var en krenkelse av artikkel 8 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

– Både flertall og mindretall mener at politiet ikke hadde formell hjemmel til å beslutte ransaking alene, basert på at det ikke forelå ferske spor i dette tilfellet, og at han (politibetjenten, journ.anm.) kunne og burde ringt en påtalejurist. Begge mener i og for seg at bevisene var ulovlig ervervet, sa lagdommer Ingvild Bruce da saken ble ført i lagmannsretten forrige uke.

Dermed la både aktor og forsvarer ned påstand om frifinnelse.

Mannen ble samtidig dømt til både bot og subsidiær fengselsstraff på 15 dager for kjøring i ruspåvirket tilstand.

Mannen ble dømt til fengsel i tingretten i januar. Det anket han, fordi han mente han var utsatt for ulovlig ransaking.

Politiet fulgte etter mannen hjem, og mente etter en tegn og symptomer test at han framsto som påvirket av narkotika. Etter å ikke ha gjort funn av narkotika i mannens bil eller på hans person, ble hans hjem ransaket.

I mannens hjem ble det funnet nesten en kilo cannabis, samt utstyr til å dyrke. Han har selv forklart at han bruker cannabis medisinsk.

Lagmannsretten fant ifølge en kjennelse at vilkårene for ransaking av mannens hjem ikke var til stede, og et flertall bestående av lagdommer Elizabeth Baumann og tre meddommere, vurderte derfor at påtalemyndigheten ikke kunne bruke bevisene.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no