Hopp til innhold
Flytoget
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Flytoget

 • LO-støtte til Flytog-kompromiss

  I et forsøk på å hindre nedleggelse foreslår Flytoget at driftsperioden utvides fra 2027 til 2033. LO støtter forslaget.

  Kjernen i forslaget er at folk som tar Flytoget, kan gå av på stasjonene mellom eksempelvis Asker og Lillestrøm. I dag kan de ikke gå av før de kommer til Gardermoen, skriver VG. Flytoget mener dette kan bidra til å avlaste kapasitetskrisen gjennom Oslo.

  Flytoget ønsket å overta togtrafikken vest for Oslo på Østlandet, men 3. mars ble det offentliggjort at Vy beholder strekningene. LO kjempet hardt for at Vy skulle få beholde strekningene på Østlandet, men nå støtter de to togforbundene i LO kompromissforslaget, skriver VG.

  Ifølge brev som VG har sett, skriver Norsk Jernbaneforbund (LO) at de vil støtte en søknad om konsesjon fram til 2033, og at de håper Vy og Flytoget kan innlede et mer konstruktivt samarbeid fremover.

  Også Norsk Lokomotivmannsforbund (LO) går inn for at avtalen med Flytoget videreføres til 2033, men forutsetter at det ikke skaper konkurranse mellom de to selskapene og at de reisende må tilbys et felles billettsystem for kollektivtrafikken på Østlandet.

  (NTB)

 • Jurist kritisk til hemmelig mandat i Vy-tildeling

  I forbindelse med tildelingen av togrutene på Østlandet skal samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i hemmelighet ha grepet inn i forhandlingene og sikret at Vy ikke kunne tape, skriver Aftenposten.

  Det kan ha vært både et brudd både på habilitetsloven og ført at Vy får for mye penger av staten, mener jurist. Samferdselsdepartementet er imidlertid uenig i påstanden, skriver NTB.

 • Venstre vil endre Flytoget

  Venstre vil gjøre Flytoget til en del av den ordinære togtrafikken i Oslo-området og foreslår dette i Stortinget.

  – Hensikten er å utnytte kapasiteten i togsystemet i Oslo-området bedre, sier Solveig Schytz i Viken Venstre, som står bak forslaget.

  I dag har passasjerene kun lov til å gå Flytoget mellom Drammen og Oslo Lufthavn, og bare lov til å gå av toget på vei fra Gardermoen.

  Forslaget innebærer av- og påstigning på alle stasjoner.

  – Vi vil også integrere Flytoget bedre i øvrig ruteplanlegging, slik at man faktisk kan kjøre flere tog, sier Schytz.

  Jernbanedirektoratet anbefalte en slik løsning allerede i 2020. De mente at å utnytte Flytoget bedre er eneste mulighhet til å øke kapasiteten gjennom Oslo.

  Løsningen vil kreve et felles billettsystem. I dag koster det 89 kroner med vanlig tog mellom Oslo S og Oslo Lufthavn, 210 kroner med Flytoget.

  Jernbanedirektoratet forhandler for tiden med Flytoget og Vy om hvem som skal få kjøre tog på Østlandet i framtida.

  Samferdselsdepartementet skriver til NRK at kapasiteten Flytoget i dag disponerer, er en del av tildelingen, og at det ikke er bestemt hvordan den skal benyttes.

  Togpassasjerer
  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
 • Tilsyn med Bane Nor, Flytoget og Vy

  Statens jernbanetilsyn (SJT) vil undersøke om Bane NOR, Flytoget og Vy ivaretar sikkerhet og beredskap tilfredsstillende. Det melder SJT i en pressemelding.

  Tilsyn med henholdsvis Bane NOR, Flytoget og Vy vil pågå fra uke 3 og inntil et par uker fremover. Bakgrunnen for tilsynene er hendelsen i Romeriksporten 12. desember 2022 og stengingen av Follobanen fra 19. desember 2022.

  Tilsynene vil blant annet omfatte gjennomgang av dokumentasjon og intervjuer med relevant personell i virksomhetene.

  Det overordnede temaet er beredskap i tunneler, særskilt når tog blir stående i tunneler. Å undersøke hvordan togpassasjerene blir ivaretatt når hendelser inntreffer i tunneler, er en vesentlig del av tilsynene.

  – Vi vil undersøke om Bane NOR, Flytoget og Vy har beredskapsplaner som ivaretar sikkerhet og beredskap tilfredsstillende, både for ulykkeshendelser og driftsavbrudd som kan ha betydning for sikkerheten, sier direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen i SJT.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no