Hopp til innhold

Fleire søkte asyl i Noreg

I fjor søkte 1.653 personar om asyl i Noreg. Det er nesten 300 fleire enn i 2020, viser førebelse tal frå Utlendingsdirektoratet (UDI).

– Noko av auken kjem av evakueringa frå Afghanistan i fjor. Då kom det i underkant av hundre asylsøkjarar i tillegg til rundt 800 overføringsflyktningar, seier UDI-direktør Frode Forfang.

Dei låge asyltala i fjor og i 2020 kjem i stor grad av koronapandemien og dei nasjonale og globale reiserestriksjonane dette har medført.

I fjor kom det asylsøkjarar frå i alt 82 land til Noreg, men frå 32 av landa kom det berre éin person. Rundt ein av tre asylsøkjarar er frå Syria (586). Deretter følgjer 259 afghanarar og 181 eritrearar.

1.202 av fjorårets asylsøkjarar var vaksne, og nesten to av tre var gutar eller menn. 178 asylsøkjarar var einslege mindreårige. Det er nesten dobbelt så mange som året før då talet var 89.

Ved årsskiftet budde det 2.028 personar i UDIs asylmottak, rundt 300 fleire enn ved inngangen av fjoråret. Vel ein firedel av bebuarane har fått endeleg avslag og er pliktige til å forlate landet, opplyser UDI.

(NTB / NPK)

Solbakken asylmottak i Florø
Foto: Ottar Starheim / NRK

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no