skilleVæret enkelskilleHør siste Tromsnyttskillewww.euroarctic.comskille_slutt
Troms og Finnmark 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Troms og Finnmark > Troms Sist oppdatert 14:31
 

- Norge har alle rettigheter i vernesonen

Aktor, førstestatsadvokat Lars Fause. (Foto: Scanpix)
Aktor, førstestatsadvokat Lars Fause. (Foto: Scanpix)
Det hevder aktor i ankesaken mot de to spanske trålerne.

Publisert 01.02.2006 11:59. Oppdatert 01.02.2006 13:36.
SE OGSÅ:
ALT OM:
Norge har fulle rettigheter også i havområdene rundt Svalbard og diskriminerer ingen nasjoner, hevder aktor i ankesaken mot de to spanske trålerne.

Førstestatsadvokat Lars Fause ba om at tingrettens dom på 1,4 millioner i inndragning og 20.000 kroner i saksomkostninger blir stående.

Retten har allerede akseptert at de to skipperne skal dømmes til bøter på 20.000 og 30.000 kroner etter at de ikke møtte opp i lagmannsretten. Skipperne ble dømt for å ha unnlatt å melde seg for fiske og for en underrapportering på 113 tonn torsk.

Forskjellsbehandling

De aktuelle lovbruddene er ikke det mest sentrale i saken. Rederiets forsvarer Hallvard Østgård utfordrer det norske regimet i vernesonen.

Han hevdet det er i strid med folkeretten. FNs havrettstraktat åpner for eksklusive økonomiske soner, men ikke en fiskevernsone som er langt mindre omfattende.

Dessuten hevder forsvaret at de spanske fiskerne i en årrekke har blitt forskjellsbehandlet i forhold til russiske fartøy.

Dette er igjen i strid med Svalbardtraktaten som forsvaret hevder også må gjelde i fiskevernsonen.

Alle rettigheter

Disse innvendingene får aktor til å karakterisere denne anken som den viktigste saken som «noen gang er ført inn for Hålogaland lagmannsrett».

– Det kan ikke herske noen tvil om at Svalbard er en del av kongeriket, og at Norge har alle rettigheter til å opprette territorialfarvann og full økonomisk sone, hevder Fause.

I sin omfattende prosedyre gikk Fause grundig gjennom både Svalbardtraktaten, norsk lovgiving og folkeretten.

Oppsiktsvekkende

Fause viste blant annet til at spanjolene selv i 1999 opprettet en fiskevernsone i Middelhavet. Han viste flere ganger til den dramatiske oppbringelsen av de islandske trålerne «Hagangur» og «Ottar Birting» i 1995 som er den eneste saken fra vernesonen som Høyesterett har behandlet.

– Det er oppsiktsvekkende at Island i 1996 ikke valgte å bringe spørsmålet om Norges opprettelse av fiskevernsonen inn for retten. Spesielt på bakgrunn av det klimaet som hersket da med trålkutting og skudd med kaldgranat mot tråleren, sa Fause.

På trygg grunn

Han hevdet videre at verken Svalbardtraktaten, internasjonal havrettslovgivning eller folkeretten er til hinder for å opprette vernesonen. Tvert imot, hevder aktor; Det er i samsvar med havretten å opprette en sone for å verne fiskeressursene.

– Det er ingenting som tilsier at fiskevernsonen strider med havrettskonvensjonen. Norge står på folkerettslig trygg grunn, sa Fause i prosedyren.

I detalj gjennomgikk han alle de 15 arrestasjonene den norske kystvakta har gjennomført i vernesonen siden 1977, inkludert den mislykkede pågripelsen av «Elektron».

«Usannsynlig viktig»

Fause viste til den kommende straffesaken mot den spanske tråleren «Monte Meixueiro» som sammen med «Garoya Segundo» ble arrestert for ulovlig blåkveitefiske i vernesonen like før jul.

Til lagretten kom han med følgende oppfordring:

– Saken vi nå behandler er usannsynlig viktig for framtida. Hvis påtalemyndigheten taper nå, må jeg oppheve forelegget mot «Monte Meixueiro». Det blir ingen straffesak, sa Fause.

Han hevdet det er unødvendig for lagmannsretten å ta stilling til om Svalbardtraktaten gjelder i vernesonen.

Hvis retten likevel skulle gjøre det, avviste Fause at det er grunnlag for å hevde at Norge driver forskjellsbehandling av ulike nasjoner i vernesonen. (©NTB)

Siste saker:

Toppsakene fra NRK Troms og Finnmark
 
SISTE SAKER
Flere saker
NYHETSBREV PÅ E-POST

Få de viktigste nyhetene fra Troms og/eller Finnmark tilsendt på e-post – helt gratis!
Nyhetsbrev fra Nordnytt!

 
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no