skilleVæret enkelskilleHør siste Tromsnyttskillewww.euroarctic.comskille_slutt
Troms og Finnmark 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Troms og Finnmark > Troms Sist oppdatert 14:31
 

Hamret løs på Svalbardsonen

Rederiets eier (i midten), hans kone og den norske tolken i Hålogaland lagmannsrett. (mms-foto: Sveinung Åsali, NRK)
Rederiets eier (i midten), hans kone og den norske tolken i Hålogaland lagmannsrett. (mms-foto: Sveinung Åsali, NRK)
- Når norske myndigheter ser gjennom fingrene med russiske brudd på meldeplikt i vernesonen rundt Svalbard, kan de ikke straffe spanske, islandske eller andre nasjoners fiskere for de samme forholdene.

Publisert 30.01.2006 13:31. Oppdatert 30.01.2006 15:18.
SE OGSÅ:
ALT OM:
Det ble hevdet fra forsvarerhold i ankesaken mot de to spanske trålerne «Olaberri» og «Olazar» som startet i Hålogaland lagmannsrett mandag.

Rederiets forsvarer Hallvard Østgård brakte inn hele den norske fiskeriforvaltningen i sonen for retten.

Møtte ikke

Trålerne ble kontrollert, pågrepet og oppbrakt etter fiske ved Russerbanken i Svalbardsonen i mai 2004. Skipperne og rederiet Pesqueres Laurak Bat S.A. ble i Nord-Troms tingrett i desember i fjor dømt til bøter og inndragning av mer enn 1,4 millioner kroner.

Ingen av de to skipperne møtte opp da ankesaken startet. De var begge på fiske for andre spanske rederier og så seg ikke råd til å avbryte inntektsbringende tokt i Middelhavet og ved Seychellene.

Aktor, førstestatsadvokat Lars Fause, hevdet i sitt innledningsforedrag at det dermed ikke er nødvendig for lagmannsretten å ta stilling til skippernes lovbrudd.

– Saken mot skipperne er avgjort ved tingrettens dom, som må bli stående, hevdet Fause. Han mener likevel at retten kan ta stilling til de prinsipielle sidene ved saken.

Angriper

– I utgangspunktet er dette en ordinær fiskerisak, men det spesielle er at norsk lov og det norske forvaltningsregimet i fiskevernsonen rundt Svalbard blir angrepet, sa Fause.

Som ventet kom angrepet da rederiets forsvarer Hallvard Østgård holdt sitt innledningsforedrag. Han reiste spørsmålet om de reglene Norge har gitt i fiskevernsonen, har hjemmel og kan håndheves etter internasjonal rett.

Ikke hjemmel

Ifølge Østgård har vernesonen en annen og mindre klar status enn den rene norske økonomiske sonen. Han hevdet at FNs havrettstraktat bare omfatter rene økonomiske soner, og at Norges rett til forvaltning i vernesonen dermed ikke kan håndheves etter prinsippene som er fastsatt i havrettstraktaten.

– Vernesonen er kvalitativt noe helt annet enn den norske økonomiske sonen. Et annet forhold er at vernesoneforskriften helt mangler hjemmel i norsk lov, hevdet Østgård og viste til uklar og ulik hjemmelshenvisning av bestemmelsene.

Likebehandling

Videre hevdet rederiets advokat at Svalbardtraktaten i seg selv er til hinder for opprettelsen av vernesonen.

– Hvis retten skulle komme fram til at Svalbardtraktaten likevel ikke er til hinder for opprettelse av vernesonen, vil vi anføre at traktaten skal gjøres gjeldende i vernesonen. Det innebærer et absolutt likebehandlingskrav som brytes av norske myndigheter, sa Østgård.

Han viste til at det fra vernesonen ble opprettet i 1977 er etablert et regime der russiske fiskere aldri har rapportert «en eneste fisk» tatt i sonen. Russiske fiskere har aldri sendt inn passiv- og aktivmeldinger til Fiskeridirektoratet. Ifølge Østgård blir det da meningsløst og lovstridig å føre spanske fiskere inn for retten for de samme forholdene. (©NTB)

Siste saker:

Toppsakene fra NRK Troms og Finnmark
 
SISTE SAKER
Flere saker
NYHETSBREV PÅ E-POST

Få de viktigste nyhetene fra Troms og/eller Finnmark tilsendt på e-post – helt gratis!
Nyhetsbrev fra Nordnytt!

 
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no