skilleVæret enkelskilleHør siste Tromsnyttskillewww.euroarctic.comskille_slutt
Troms og Finnmark 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Troms og Finnmark > Troms Sist oppdatert 14:31
 

Biskopens pressemelding

Her er pressemeldinga der biskop Per Oskar Kjølaas redegjør for sitt syn i kapellan-striden. Den er datert 3. februar 2003.

Publisert 03.02.2003 09:53. Oppdatert 03.02.2003 10:10.
"Fungerende vikarprest i Indre Troms prosti, Anniken Urianstad, har orientert meg om at hun akter å inngå partnerskap med en kvinne.

Jeg har hatt flere tilsynssamtaler med Anniken Urianstad om saken. Jeg har også orientert bispedømmerådet om saken og drøftet den med prosten i Indre Troms prosti. Jeg har bedt om en uttalelse fra menighetsrådene i Målselv prestegjeld og prosten om Anniken Urianstads videre tjeneste i prestegjeldet og prostiet.

Et flertall i begge menighetsråd og prosten anbefaler at Anniken Urianstad til sommeren går tilbake til stillingen som kapellan i Målselv prestegjeld, slik det opprinnelig har vært avtalt. Prosten anbefaler også at hun fortsetter som vikarprest fram til den tiden.

Jeg har vurdert saken nøye og kommet til at fung. vikarprest Anniken Urianstad fortsetter som vikarprest fram til sommeren og går tilbake til sin stilling som kapellan i Målselv prestegjeld etter avtale.

Jeg har tidligere sagt at det må være rom for å la homofile som lever i et formalisert, livslangt partnerskap, inneha vigslede stillinger i kirken. Selv om Kirkemøtet i sitt vedtak fra 1997 (sak 8/97) ikke kan binde den enkelte biskop, vil jeg som biskop respektere Kirkemøtets vedtak, men jeg vil ha en åpen mulighet til individuell vurdering. Dette ble offentlig uttrykt i forbindelse med bispenominasjonen i 2001.

I denne saken er det gjort en individuell vurdering. Her dreier det seg ikke om en nytilsetting, men om et krevende arbeidsgiveransvar som bispedømmet har til Anniken Urianstad. Hun har vært ansatt som menighetsprest i 13 år og har hatt biskopens tillit.

Her er også et medmenneskelig ansvar for presten og hensyn til hennes familie.

Kirken skal nå arbeide med homofilispørsmålet i Lærenemda. Etter min mening vil det være uheldig å kunne få en avskjedssak knyttet til dette spørsmålet mens homofilisaken er til teologisk utredning i kirken.

Utfallet av en slik avskjedssak vil være nokså usikker, og jeg vil ikke medvirke til at rettsvesenet i den nåværende situasjon med både lærenemd og utredning av forholdet kirke-stat kan komme til å bestemme hvordan kirken må forholde seg i slike saker.

Jeg vet at denne avgjørelsen vil være omstridt i kirken, men vil oppfordre til sindighet og kjærlighet. I homofilispørsmålet er det ulike syn og hensyn som det må vises respekt for.

Jeg gjør oppmerksom på at biskopen ikke har myndighet til verken ansettelse eller avskjed av prester. Den myndigheten ligger hos bispedømmerådet."

Siste saker:

Toppsakene fra NRK Troms og Finnmark
 
SISTE SAKER
Flere saker
NYHETSBREV PÅ E-POST

Få de viktigste nyhetene fra Troms og/eller Finnmark tilsendt på e-post – helt gratis!
Nyhetsbrev fra Nordnytt!

 
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no