skilleVæret enkelskilleSendingene i Troms og Finnmarkskillewww.euroarctic.comskille_slutt
Troms og Finnmark 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Troms og Finnmark > Finnmark > Snøhvitutbyggingen Sist oppdatert 07:24
 
Samleside: SAMISK KRAV PÅ SNØHVIT

– Ikke krav på oljepenger

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Finnmark, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, er uenig i at samene skal få en del av overskuddet fra olje- og gass-virksomheten i fylket.

Utredning om Barentshavet:

– Departementet prøvde å styre forskere

En forskergruppe som skulle vurdere konsekvensene for den samiske befolkningen av en komersiell helårlig olje og gassvirksomhet i Barentshavet trekker tilbake sin rapport.

Ingen Snøhvit-penger til Sametinget

Samene har ikke rett til skatteintektene av Snøhvitgassen. Det slår finansminister Per Kristian Foss fast dagen før Sametingets visepresident skal møte Olje- og Energiministeren for å diksutere saken.

Utelukker ikke gjennomgang

Samerettsutvalget har aldri tatt stilling til spørsmålet om samenes rettigheter til gass- og olje ressursene på Kontinentalsokkelen. Det er derfor ikke utenkelig at samerettsutvalget gjennomgår denne problemstillingen, opplyser Justisdepartementet.

– Mer enn eiendomsrettigheter

Olje- og energiminister Einar Steensnæs vil vente på behandlingen av samerettsutvalgets innstilling, før han tar stilling til Sametingets krav om Snøhvit-gassen.

– Myndighetene må ta Sametinget på alvor

– Myndighetene må ta Sametingets krav om medbestemmelse i forhold til olje og gass i Barentshavet på alvor. Det sier juridisk ekspert Jon Gauslaa i samerettsutvalget.

Sametinget krever forhandlinger

Nå må den norske stat forhandle med samene om olje og gassen i Barentshavet. Det krever et knapt flertall i Sametinget, etter at de i går vedtok sine krav for å gå inn for Snøhvitutbyggingen.

– Gassen er ikke samisk

– Olje og gass er fellesressurser og skal forvaltes av Stortinget. Det sier statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet, Anders Eira.

– Dette blir det bråk av

Senterpartiet lover trøbbel hvis samene tilsidesettes under Snøhvitutbygginga.

Sametinget reagerer

- Forholdet til Stortinget vil bli alvorlig satt på prøve hvis samene blir oversett ved Snøhvitutbyggingen.

FLERE SAKER

Toppsakene fra NRK Troms og Finnmark
 
SISTE SAKER
Flere saker
NYHETSBREV PÅ E-POST

Få de viktigste nyhetene fra Troms og/eller Finnmark tilsendt på e-post – helt gratis!
Nyhetsbrev fra Nordnytt!

 

Hva er Snøhvit?

Gass- og kondensatfeltet Snøhvit i Barentshavet skal etter planen bygges ut med undervanns produksjons-anlegg, rørledning til land og gassbehandlings-anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest.

Oljeeventyret

Under olje- og gasskonferansen i Hammerfest 27. mai 1997, understreket prosjektdirektør Snorre Jensen i Statoil at han hadde klokkertro på Snøhvit. Flere av deltakerne på konferansen konkluderte raskt med at Snøhvit kunne være i produksjon allerede i 2002.

Samisk krav på Snøhvit

– Det kommer til å bli mange krav fra samisk hold i forhold til Snøhvit-utbyggingen. Det slår samtingspresident Sven-Roald Nystø fast.

Aksjonerer mot Snøhvit

Det har vært flere demonstrasjoner og aksjoner mot Snøhvitutbyggingen. Leder i Natur og Ungdom, Elin Lerum Boasson, var svært fornøyd med at Statoil ikke fikk utført anleggsarbeid i Hammerfest.

Snøhvit-sprekk i milliardklassen

Snøhvit-prosjektet kan bli ytterligere 4 til 6 milliarder kroner dyrere, opplyste Statoil i juni 2004.

Få kvinner på Snøhvit

Simon Grimstad går læretida på Kårstø. Gutta blir i solid flertall på Melkøya. (Foto: Eirik Palm) Bare 13 prosent av de som hittil har fått jobb på Snøhvit i driftsfasen er kvinner, og det er langt under målsettingen, innrømmer informasjonsleder Sverre Kojedal.

Vil gjøre penger av boreavfall

Boreavfallet fra Barentshavet kan bli tatt i land og renset i Hammerfest. Flere selskap vil gjøre penger på borekaks fra olje- og gassvirksomheten utenfor Finnmarkskysten.

Vil bli Norges første rene gasskraftverk

Slik ser Hammerfest Energi for seg landets første Co2-frie gasskraftverk. (Montasje: Asplan Viak) Søknaden for det som kan bli landets første CO2-frie gasskraftverk ble rett før jul 2004 levert til Norges vassdrags og energidirektorat.

Har ikke råd til å bo i Hammerfest

Mange industriarbeidere har ikke lenger råd til å leie bolig i Hammerfest. Årsaken er at Snøhvit-entreprenører betaler overpris på boligmarkedet.

For lite politi i Snøhvit-byen

Foto: Arnstein Jensen, NRK Statoil er svært misfornøyd med politiet i Hammerfest. Opptil 1400 arbeidere vil på det meste være i sving på Melkøya i forbindelse med Snøhvit-utbyggingen, men politiet har ikke en bemanning som står i forhold til storinnrykket.
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no