skilleVæret enkelskilleSendingene i Troms og Finnmarkskillewww.euroarctic.comskille_slutt
Troms og Finnmark 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Troms og Finnmark > Finnmark > Mehamnulykken Sist oppdatert 12:36
 

Ny Mehamnkommisjon

Stortingets presidentskap har oppnevnt tidligere førstelagmann Gaute Gregusson fra Tromsø til leder av granskningskommisjonen for Mehamnulykken. - Mistillit er tatt på alvor, sier forsker Ulf Larstuvold.

Publisert 30.01.2003 09:59. Oppdatert 30.01.2003 12:30.
Av Bård Wormdal

I alt er åtte personer med i kommisjonen som har frist til sommeren 2004 med å bli ferdig. Stortingspresident Jørgen Kosmo sier det har vært viktig å ha en uavhengig kommisjon. Derfor er verken pårørende med eller personer som har tilknytning til de tidligere kommisjonene med.

To fra allmenheten

Seks er oppnevnt på grunn av sin faglige kompetanse, mens to skal representere allmennheten. De to er tidligere biskop Ola M. Steinholt og administrerende direktør i Finnmark Dagblad, Gudrun Rollefsen.

Stortingsrepresentant Jørgen Kosmo, som har hatt ansvaret for å utnevne den nye kommisjonen, sier at kommisjonen både skal granske årsaken til ulykken og arbeidet til de to tidligere granskningskommisjonene. Jørgen Kosmo er svært fornøyd med sammensetningen av den nye kommisjonen.

– Vi har fått en leder med bred dommererfaring. Vi har fått folk med høy kompetanse på spørsmål om radar-, flytekniske- og etterforskningsmessige forhold. Vi har også sett det som viktig at vi har representanter for allmenheten som er forankret nordpå, nemlig tidligere biskop Ola M. Steinholt og tidligere direktør i Finnmark Dagblad, Gudrun Rollefsen. Vi har lagt vekt på at alle medlemmene skal være fullstendig uavhengige på alle måter, sier Kosmo.

Rettslige avhør

Stortingspresidenten har bedt Stortinget gi den nye kommisjonen rett til å foreta rettslige avhør, oppheve taushetsplikt og tilgang til alle arkiver.

– Den nye kommisjonen kommer til å foreta mange avhør. Det vil også bli mye reising. I år er det beregnet at utgiftene vil bli sju millioner kroner, sier Kosmo.

-Mistilliten til statsapparet er tatt på alvor ved utnevnelsen av den nye granskingskommisjonen. Det sier flyver og forsker Ulf Larsstuvold, som har jobbet med Mehamn-ulykken i flere år. Han mener denne kommisjonen må bruke opplysningene som har kommet frem i mediene den siste tiden.

Sammensetting av kommisjonen

1. Gregusson, Gaute, tidligere førstelagmann, Tromsø
(Kommisjonens leder)

2. Jahre, Brit Seim, lagdommer, Oslo
(Politi-/etterforskningskompetanse)

3. Fanneløp, Torstein, professor, Åsgårdstrand
(Aerodynamisk kompetanse)

4. Tinmannsvik, Ranveig Kviseth, seniorforsker, Spongdal
(Risikoanalyse)

5. Deremo, Lars, flykaptein, Stockholm
(Lufttraftikktjeneste)

6. Hamran, Svein-Erik, forsker, professor II, Skedsmokorset
(Radar-/overvåkningssystemer)

7. Steinholt, Ola M., tidligere biskop, Tromsø

8. Rollefsen, Gudrun, administrerende direktør, Hammerfest


Mandatet for kommisjonen

1. Kommisjonen skal foreta en bred granskning for å klarlegge alle omstendigheter ved hendelsesforløp og årsaksforhold knyttet til luftfartsulykken med Twin Otter LN-BNK nær Gamvik den 11. mars 1982. Videre skal det undersøkes om det hefter mangler ved norske offentlige myndigheters medvirkning i forbindelse med de tidligere granskninger av ulykken.

Det forutsettes at kommisjonen benytter ekstern kompetanse både nasjonalt og internasjonalt i den grad det er nødvendig og ikke er i strid med kravene til uavhengighet i mandatet. Det forutsettes også at kommisjonen oppretter dialog med de personer og instanser som kan opplyse saken. Mandatet omfatter ikke stillingtagen til ansvar, verken av strafferettslig eller sivilrettslig art.

Kommisjonen skal være uavhengig i forhold til Stortinget, Regjeringen og alle impliserte parter i luftfartsulykken som undersøkes. Kommisjonen skal også være uavhengig i forhold til tidligere granskninger av ulykken og de som har deltatt i disse granskninger. Kommisjonsmedlemmene skal fortløpende vurdere sin egen habilitet og sikre at allmennhetens tillit til kommisjonen opprettholdes.

I den grad granskningskommisjonens arbeid medfører kontakt eller samarbeid med fremmed makt, skal Utenriksdepartementet orienteres, og departementet skal koordinere slik kontakt/samarbeid.

Kommisjonen skal utarbeide en rapport med kommisjonens konklusjoner, som avgis til Stortingets presidentskap innen 1. juni 2004. Kommisjonen skal sette i gang undersøkelsene så snart som mulig, og avslutte dem uten ugrunnet opphold.

2. Presidentskapet forutsetter at Regjeringen medvirker til at alt materiale fra de tidligere granskningene av ulykken og mulig annet materiale som foreligger hos offentlige myndigheter av interesse for kommisjonens arbeid, stilles til rådighet for kommisjonen.

3. Kommisjonen antar selv den sekretærhjelp og engasjerer den ekspertise den finner nødvendig.

Bakgrunn: Gåten LN BNK (12.01.2004)
Siste saker:
Flere saker: ALT OM MEHAMNULYKKEN

Toppsakene fra NRK Troms og Finnmark
 
SISTE SAKER
Flere saker
NYHETSBREV PÅ E-POST

Få de viktigste nyhetene fra Troms og/eller Finnmark tilsendt på e-post – helt gratis!
Nyhetsbrev fra Nordnytt!

 

Den fryktelige dagen

Dette er det siste bildet som ble tatt av Widerøes LN-BNK i rutetrafikk. Bildet ble tatt havaridagen 11. mars 1982.

Gåten LN BNK

Den nye Mehamnkommisjonen har allerede nå fått ryddet opp i en del rykter og spekulasjoner.

Får vi nå vite sannheten?

Det store spørsmålet er hvem som visste hva som foregikk, og hvorfor denne informasjonen ikke er formidlet videre – har myndighetene kjent til dette uten å fortelle sannheten? Les Brennpunkt-redaktør Morten Møller Warmedals lederkommentar.

Teori om krasj med jagerfly svekkes

Flere av vitnene som forklarer seg for Mehamn­kommi­sjonen avviser at et britisk jagerfly krasjet med Twin Otter-flyet som styrtet i havet utenfor Gamvik i mars 1982.

Avviser dekkoperasjon

Tidligere sjef på Bardufoss flystasjon avviser muligheten for en dekkoperasjon som skulle skjule at et britisk jagerfly var innblandet i Mehamnulykken.

Ny Mehamnkommisjon

Stortingets presidentskap har oppnevnt tidligere førstelagmann Gaute Gregusson fra Tromsø til leder av granskningskommisjonen for Mehamnulykken. Her er hele lista over medlemmer og kommisjonens mandat.

Vardøradaren registrerte fremmed fly

Vardøradaren registrerte fremmed fly på havaritidspunktet for Mehamnulykken. Observasjonen er ikke nevnt i havarirapportene.

Pårørende lettet over ny kommisjon

De pårørende er lettet over at det skal oppnevnes en ny granskningskommisjon etter Mehamnulykken i 1982.

Havarikommisjonen står på sitt

Leder av havari-kommisjonen som etterforsket Mehamn-ulykken, pensjonert generalløytnant Wilhelm Mohr, avviser at de har holdt noe skjult.

Ny gransking av Mehamnulykken

Samferdsels-departementet har vedtatt å gjennomføre en ny gransking av Mehamn-ulykken. De opplysninger som er kommet fram i de siste dagene må tas på alvor, sier samferdselsminister Torhild Skogsholm.
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no