skilleVæret enkelskilleSendingene i Troms og Finnmarkskillewww.euroarctic.comskille_slutt
Troms og Finnmark 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Troms og Finnmark > Finnmark > Mehamnulykken Sist oppdatert 12:36
 

«Falske» ekko

Ett minutt før Twin Otteren styrtet i havet 11. mars 1982, ble det gjort uforklarlige radarobservasjoner på ruta mot havaristedet. NRK Finnmark viser deg havarikommisjonens radarplott sekund for sekund fram mot havariet.

Publisert 12.03.2002 14:40. Oppdatert 12.03.2002 14:41.


Av Jakob Arvola.

Havarikommisjonen plottet inn det den skrev var tilgjengelige radarobservasjoner i minuttene før havaritidspunktet. I kommisjonsrapporten fra 1987 heter det at disse plottene stammer fra radaren i Honningsvåg. Kartet du finner her på denne siden skal leses slik:

Klokkeslettene er angitt i timer, minutter og tidels sekunder på de plottene der sekundene har tre sifre. Alle kartdata som er i svart/hvitt, er opprinnelige kartdata, samt Havarikommisjonens antegninger. Piler i blått, grønt og rødt er lagt på av NRK Finnmark for å gjøre kartet lett å sammenholde med vår tekst.

Avgang og første radarobservasjon

Klokka 13:19 tar Widerøe-maskinen av fra Berlevåg med kurs mot Mehamn. Drøye fire minutter seinere, klokka 13:23:203 (blå pil merket A), blir flyet registrert på radar for første gang etter avgang fra Berlevåg. Flyet befinner seg da ute i munningen midt i Tanafjorden. Et minutt tidligere hadde besetningen rapportert over radio at de befant seg i 2500 fot.

Klokka 13:23:53 var siste gang flygerne hadde radiokontakt med bakken, flyet hadde på det tidspunktet kurs for Omgang.

Ikke bare radar

Flyet var utstyrt med en såkalt transponder, som er en radarmottaker og -sender. Havarikommisjonen mener at flyets transponder gav fra seg det siste sikre signalet klokka 13:24:419 (blå pil merket B). Klokka blir 13:25:254 (blå pil merket C), og Havarikommisjonen mener at på dette tidspunktet blir flyet observert med sikkerhet på radar for siste gang.

Men radarplottet viser deretter fire ekko som ikke skulle være der. Noe som tilsynelatende flyr svært raskt.

«Falske ekko»

Sørvest for Omgangsneset dukker det første uforklarlige ekkoet opp (grønn pil merket D). Klokka 13:25:544 (grønn pil merket E) plottes ekkoet omtrent rett over Omgangsneset, før ekkoet blir plottet nordvestover (grønn pil merket F). Klokka 13:26:234 (grønn pil merket G) viser det såkalte «falske» ekkoet seg for siste gang.

Noen sekunder etter klokka 13:26 går Twin Otteren i sjøen rett nord av Teistbergan ved Omgang (rød pil). På kartet har Havarikommisjonen avtegnet to radarplott tett ved havaristedet. Dette er såkalte manuelle oppdateringer. Men hva var det som bevegde seg nordøstover, deretter nordvestover og så rett øst et minutt før havariet? Havarikommisjonen gir selv svaret: Det var ingenting.

Radarforstyrrelser

Begrepet «clutter» er et ord som brukes blant radaroperatører for å beskrive uforklarlige forstyrrelser på et radarbilde. Havarikommisjonen mener at de fire mystiske radarekkoene ett minutt før antatt havaritidspunkt må være nettopp dette.

I følge kommisjonen kan dette være forstyrrelser eller refleksjoner fra skyer, fra bakken, sjøen, eller fra atmosfæren. Havarirapporten slår kategorisk fast at ingen av disse fire plottene kan stamme fra et luftfartøy. Videre skriver kommisjonen at det som oftest er lett å avsløre slik falske plott, fordi de viser unormale bevegelser for et fly.

Slike plott viser store forandringer i retning og hastighet, forover, bakover eller til siden, skriver kommisjonen. Det er nettopp det de fire mystiske plottene viser.

– Ikke et jagerfly

Havarikommisjonen har vurdert disse fire plottene med tanke på at de kan stamme fra et jagerfly. Kommisjonen innhentet uttalelser fra flygerhold som sa at det faktisk er mulig for et F16-fly eller et jagerfly med tilsvarende ytelse å fly slik at radarplottene avtegner seg slik det er vist.

Dette, skriver kommisjonen, er imidlertid betinget av at et slikt fly gjør store endringer i høyde og hastighet. Lakonisk avslutter Havarikommisjonen med å si at det er påfallende at ikke folk i Gamvik «skulle ha registrert en slik "oppvisning" som en slik flyging måtte ha vært».


Toppsakene fra NRK Troms og Finnmark
 
SISTE SAKER
Flere saker
NYHETSBREV PÅ E-POST

Få de viktigste nyhetene fra Troms og/eller Finnmark tilsendt på e-post – helt gratis!
Nyhetsbrev fra Nordnytt!

 

Den fryktelige dagen

Dette er det siste bildet som ble tatt av Widerøes LN-BNK i rutetrafikk. Bildet ble tatt havaridagen 11. mars 1982.

Gåten LN BNK

Den nye Mehamnkommisjonen har allerede nå fått ryddet opp i en del rykter og spekulasjoner.

Får vi nå vite sannheten?

Det store spørsmålet er hvem som visste hva som foregikk, og hvorfor denne informasjonen ikke er formidlet videre – har myndighetene kjent til dette uten å fortelle sannheten? Les Brennpunkt-redaktør Morten Møller Warmedals lederkommentar.

Teori om krasj med jagerfly svekkes

Flere av vitnene som forklarer seg for Mehamn­kommi­sjonen avviser at et britisk jagerfly krasjet med Twin Otter-flyet som styrtet i havet utenfor Gamvik i mars 1982.

Avviser dekkoperasjon

Tidligere sjef på Bardufoss flystasjon avviser muligheten for en dekkoperasjon som skulle skjule at et britisk jagerfly var innblandet i Mehamnulykken.

Ny Mehamnkommisjon

Stortingets presidentskap har oppnevnt tidligere førstelagmann Gaute Gregusson fra Tromsø til leder av granskningskommisjonen for Mehamnulykken. Her er hele lista over medlemmer og kommisjonens mandat.

Vardøradaren registrerte fremmed fly

Vardøradaren registrerte fremmed fly på havaritidspunktet for Mehamnulykken. Observasjonen er ikke nevnt i havarirapportene.

Pårørende lettet over ny kommisjon

De pårørende er lettet over at det skal oppnevnes en ny granskningskommisjon etter Mehamnulykken i 1982.

Havarikommisjonen står på sitt

Leder av havari-kommisjonen som etterforsket Mehamn-ulykken, pensjonert generalløytnant Wilhelm Mohr, avviser at de har holdt noe skjult.

Ny gransking av Mehamnulykken

Samferdsels-departementet har vedtatt å gjennomføre en ny gransking av Mehamn-ulykken. De opplysninger som er kommet fram i de siste dagene må tas på alvor, sier samferdselsminister Torhild Skogsholm.
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no