skilleVæret i Finnmark enkelskilleSendingeneskillewww.euroarctic.comskille_slutt
Troms og Finnmark 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Troms og Finnmark > Finnmark Sist oppdatert 14:31
 

Føler seg overkjørt

Finnmark Bonde- og Småbrukarlag føler seg overkjørt av Reindriftsstyret, etter forslaget om å oppheve mange av sonene som tidligere var fredet for reindrift.

Publisert 01.03.2006 09:38. Oppdatert 01.03.2006 09:40.
Av Ole-Marius Aune Hansen

Sammen med flere høringsinstanser kom Bonde- og Småbrukarlaget med innvendinger til forslaget før det ble sendt til departementet.

I følge fylkesleder Gunnar Johnsen ble ikke dette tatt hensyn til.

- Jeg vil snarere påstå at det er en del maktarroganse i forberedelsen av hele saken. At man gjør det som passer egen næring best, og så er det ikke så nøye hva alle andre mener, sier Johnsen.

Vil oppheve vern

Ifølge Finnmark Bonde- og Småbrukarlag foreslår Reindriftsstyret i praksis å oppheve nesten 70 prosent av de områdene som nå er fredet for reindrift.

Gunnar Johnsen mener det vil føre til at reinen kommer for nært, og ofte inn på jordbruksområdene.

Beitegranskingsrapporter gjort av eksperter slår fast at jorda ikke vil tåle det. Spørsmålet om hvem som da må vike unna, vil ifølge Johnsen skape store konflikter.

- Dette kan i mange tilfeller føre til veldig mye munnhuggeri, og kanskje det går enda lengre, til direkte bråk og kaos, sier han.

- Tok ikke hensyn

Før høringsfristens utløp sendte Bonde- og Småbrukarlaget et brev til reindriftsforvaltninga hvor de slo fast at de ønsket å opprettholde fredningsområdene.

Gunnar Johnsen mener at man i det endelige forslaget, som nå befinner seg hos Landruks- og matdepartementen, ikke har tatt hensyn til noen av de kritiske innspillene.

- I det materialet vi har fått til gjennomsyn, ser det ikke ut til at de i det hele tatt har tatt hensyn til våre synspunkter i denne saken, sier han.

Bøndene møtte ikke til høring

Reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta er ikke enig i kritikken, og mener alle innspill har blitt nøye vurdert.

I tillegg var bøndene i Alta innkalt til et ekstra høringsmøte, men ingen møtte opp, forteller Ellen Inga O Hætta.

Bonde- og Småbrukarlaget skal ha et møte med Landbruks- og matdepartementet hvor de får legge frem sine synspunkter i løpet av mars.

Saken ventes å være avgjort i løpet av 2006.


Toppsakene fra NRK Troms og Finnmark
 
SISTE SAKER
Flere saker
NYHETSBREV PÅ E-POST

Få de viktigste nyhetene fra Troms og/eller Finnmark tilsendt på e-post – helt gratis!
Nyhetsbrev fra Nordnytt!

 
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no