skilleVæret i Finnmark enkelskilleSendingeneskillewww.euroarctic.comskille_slutt
Troms og Finnmark 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Troms og Finnmark > Finnmark Sist oppdatert 14:31
 

Vil ha rask avklaring om mineraler

- Nå må det klargjøres hvor det er mulig å lete etter mineraler i Finnmark. Det mener bergmester Per Zakken Brekke. Men Sametinget er ennå ikke klar til å peke ut aktuelle områder fordi eiendomsforholdene ikke er kartlagt.

Publisert 25.01.2006 06:50.
Av Eilif Aslaksen

- Jeg tror det vil være en stor fordel for å klaregjøre for eventuelt interessenter i Finnmark at man vet hvor det er mulig å lete og hvor det ikke er mulig å lete, sier Zakken Brekke til NRK.

Bergmesteren er den utøvende myndigheten innen mineralnæringen og som til nå har hatt den daglige kontakten med selskap som ønsker å lete og eventuelt utvinne mutbare mineraler. Etter at finnmarksloven ble vedtatt og bergverksloven endret, må selskap nå varsle reinbeitedistrikter, kommuner, Sametinget og Finnmarkseiendommen, før de foretar seg noe i fylket. Men likevel er det usikkert om selskapene kan starte utvinning hvis det skulle finnes noe. Dette er uheldig, mener bergmester Per Zakken Brekke: - De er lite forutsigbare og vil i utgangspunktet skremme selskaper, slik at det er litt viktig å få avklart hvor man er villig til å la folk få lov til å lete.

Sametingspresident Aili Keskitalo svarer følgende: - Jeg er ikke klar til å gå i en slik prosess der vi freder noen områder og åpner andre områder. Jeg ønsker å vurdere de enkelte søknadene konkret.

I går etterlyste styremedlem i Finnmarkseiendommen, Erling Fløtten økt satsing på mineralvirksomhet. Like etter varslet reindriftas styremedlem Per A. Bæhr at han ønsket minst mulig bergverk i fylket. Sametingspresidenten er i utgangspunktet ikke imot enhver mineralleting, men sier det er umulig å peke ut områder hvor dette er mulig.

- Vi vet ikke hvem den rette grunneieren er i alle tilfeller. Det andre er at vi mener at også mineraler som er under grunnen er samiske ressurser og at det eksisterer samiske rettigheter til disse ressursene.

Siste saker:

Toppsakene fra NRK Troms og Finnmark
 
SISTE SAKER
Flere saker
NYHETSBREV PÅ E-POST

Få de viktigste nyhetene fra Troms og/eller Finnmark tilsendt på e-post – helt gratis!
Nyhetsbrev fra Nordnytt!

 
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no