Skilletoppknapp fylkesleksikonSkilleNynorsk mediesenter GUL logo toppknapp 115pSkilleLokalradio på internett toppknappSkille_slutt
Sogn og Fjordane toppbanner 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Ymse Sist oppdatert 14:11
NRK Sogn og Fjordane
Boks 100,
6801 FØRDE
Tlf: 57 72 42 42

Nordfjordkontor: 57 86 08 01 Sognekontor: 57 67 58 10

Distriktsredaktør:

Nettansvarlege:

 
Kunstnett

"Hyen" av Nikolai Astrup d.y.


Publisert 10.08.2000 23:35. Oppdatert 22.02.2003 21:36.
SE OGSÅ:

© Nikolai Astrup d.y. 1998
Koparetsing frå 1974. Gåve til NRK Sogn og Fjordane frå Olav Rønnekleiv, Hyen, i 1993.

Nikolai Astrup d.y.

Fødd 8.4. 1931, Dalen i Telemark.
Døydde 7.2.1990. Hyen i Nordfjord.

Grafikar og målar.

Nikolai Astrup d.y. var brorson til den meir kjende Nikolai Astrup d.e. og oppkalla etter han, som døydde i 1928. Nikolai Astrup d.y.miste far sin som femåring og då flytta familien til Sandane, der mora vart lærar på Firda gymnas.
Astrup drog til Frankrike i 1954 for å studere kunst og vart ein del av eit internasjonalt kunstnarmiljø, der han vart sett på som eit naturtalent. Men han lengta heimatt til fjord og fjell og kom attende i 1958, trass i gode tilbod om kunstutfalding i utlandet.
Her heime var han plaga av stadig å bli samanlikna med farbroren og vurderte ei stund å byte førenamn.

Astrup d.y. var busett i Oslo halve året, resten av tida i ei røykstove i Hyen i Nordfjord, der han hadde grafisk verkstad. Flytta dit for godt i 1976. Denne røykstova er no restaurert og driven som Galleri Astrup av Stig Eikaas.

Nikolai Astrup d.y. sine arbeid hadde eit internasjonalt preg, ofte med eit nonfigurativt formspråk. Han laga for det meste fargegrafikk, og brukte svært uortodokse materialar: som t.d. netting, metaltråd, sardinboksar, gamle sko,kle og avispapir osv.
Men han laga også etsingar av fargetresnitt med lyrisk prega inntrykk frå norsk natur, helst fjell, fjord og fiske på Vestlandet. Han laga forholdsvis få eksemplar av kvart grafisk bilete, og handkolorerte dei for å få fram det han ville.

Kunsten på NRK Sogn og Fjordane:

"Hyen" - koparetsing frå 1974. Gåve til NRK Sogn og Fjordane frå Olav Rønnekleiv, Hyen, i 1993. 
10 SISTE NYHENDE FRÅ NRK SOGN OG FJORDANE
Send ei platehelsing med NRK Sogn og Fjordane
5 SISTE SPORT FRÅ NRK SOGN OG FJORDANE
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no