SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næringsliv i Bremanger:

Fiskeoppdrett i Bremanger

Peder Bakke i det innandørs oppdrettsanlegget for piggvar i Svelgen. Anlegget utnytta spillvatn frå Elkem Bremanger Smelteverk. (Foto: NRK 1999)
Peder Bakke i det innandørs oppdrettsanlegget for piggvar i Svelgen. Anlegget utnytta spillvatn frå Elkem Bremanger Smelteverk. (Foto: NRK 1999)
Fiskeoppdrett har dei siste 20 åra vore ei av dei største næringane i Bremanger kommune.

Publisert 01.03.2001 10:52. Oppdatert 22.02.2007 08:52.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Kristen Strømmen og Peder Bakke var pionérane som starta dei første lakseoppdretta tidleg på 1970-talet; Strømmen i Rugsund og Bakke ved Smørhamn. Bakke prøvde seinare på oppdrett av piggvar og kveite i temperert spillvatn frå Bremanger Smelteverk i Svelgen. I 1979 bygde Strømmen eige lakseslakteri i Rugsund, og frå Måløy kom Myrvang-brørne med Håkon Myrvang i spissen og bygde opp Davik Fiskefarm (sjå Davik Fiskeindustri ).

K. Strømmen Lakseoppdrett AS

i Rugsund vart grunnlagt av oppdrettspionéren Kristen Strømmen i 1972 og er største oppdrettsverksemda i Bremanger kommune.

Peder Bakke

(1934-2000), Svelgen, var fiskeoppdrettspionér. Han starta lakseoppdrett i Smørhamn på 1970-talet, og oppdrett av kveite og piggvar i Svelgen, der ein gjorde seg nytte av oppvarma spillvatn frå Bremanger Smelteverk i Svelgen.

Myrvang-brørne

kom frå Måløy med Håkon i spissen og bygde opp Davik Fiskefarm (sjå Davik Fiskeindustri ).

Ålfoten fiskefarm AS

Starta i 1984. Verksemda dreiv produksjon av settefisk og smolt. Konkurs i 2003.

Norulv Øvrebotten

starta i 1985 setjefiskanlegg i Botnane. Vart seinare overteke av Firda Settefisk.

Davik Fiskeindustri

på Davik vart i 2000 ein del av Pan Fish-gruppa, men vart grunnlagt sist på 1970-talet av brørne Håkon og Asbjørn Myrvang frå Måløy under namnet Davik Fiskefarm.

Norsk Marin Fisk AS

vart skipa på Davik i 1995 av Stig Bakke m.fl. og har spesialisert seg på oppdrett av torsk.

Norsk Marin Yngel

- sjå Norsk Marin Fisk AS.

Grotle Havbeite AS

vart starta i 2006 av Harald Grotle m. fl. Det skal avle opp hummar som vert sett ut som yngel i eit 11 kvadratkilometer stort havområde kring Bremanger. Der skal skaldyret etter planen leve så stasjonært at det let seg hauste etter nokre år i sjøen. Yngelen til havbeiteprosjektet vert klekt i det nedlagde anlegget til Bremanger Fryseri i Iglandsvik.

Hovedside:
· Fiskeindustri i Bremanger


MEIR OM BREMANGER 
Bremanger kommune

 
Aviser og media i Bremanger
Historia i Bremanger
Industri og næring i Bremanger
Kjende personar i Bremanger
Kommunehistoria i Bremanger
Krigshistoria i Bremanger
Kyrkjer i Bremanger
Samferdsle i Bremanger
Skular i Bremanger
Verd å sjå i Bremanger

 
Video frå Bremanger
Lyd frå Bremanger
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no