SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Samferdsle i Aurland:

Post i Aurland


Publisert 29.01.2007 10:16. Oppdatert 29.01.2007 10:27.

Det første postkontoret i Aurland

”Urland postopneri” vart opna i 1841. Men dette første postkontoret låg ikkje i Aurland, slik namnet kan tyde på, men i Gudvangen.

Fårefull postferd i Nærøyfjorden

Den gamle postruta mellom Bergen og Oslo gjekk gjennom Nærøyfjorden og Gudvangen. Posten vart rodd mellom Gudvangen og Lærdalsøyri, men i isvintrar måtte postmannen hentast ved iskanten lengre ut i Nærøyfjorden.

Urland postopneri

- sjå Det første postkontoret i Aurland.

Vangen postopneri

- sjå Det første postkontoret i Aurland.

Undredal postopneri

- sjå Det første postkontoret i Aurland.

Gudvangen postopneri

– sjå Det første postkontoret i Aurland.

Aurland postkontor

- sjå Det første postkontoret i Aurland.

Undredal

fekk sitt eige, sjølvstendige postopneri i 1888 med Øistein Underdal som første poststyrar. I 1973 fekk det nemninga underpostkontor. Sjå elles Det første postkontoret i Aurland.

Flåm

fekk postopneri i 1890 med dampskipsekspeditør Christen O. Fretheim som første poststyrar. Eit brevhus med stempelet Håreina vart lagt ned og innordna under postadressa Flån i 1967.

Styve

(Styvi ved Nærøyfjorden) fekk brevhus i 1899. Det endra status til postopneri i 1909. I 1921 vart namnet endra til Styvi. I 1929 vart det på nytt omgjort til brevhus.

Styvi brevhus

– sjå Styve.

Myrdal

fekk brevhus i 1900 i samband med bygging av Bergensbanen. Dette brevhuset fekk posten oppover frå Flåm og hadde adresse Myrdalen postopneri, Vatnahalsen.
Ved opninga av banen i 1909 vart postopneriet flytta til jernbanestasjonen på Myrdal. I anleggstida gjekk postruta vidare søraustover til Hallingskeid. Truleg låg det eit brevhus på denne postruta ved Storekleiva.

Berekvam

i Flåmsdalen fekk brevhus i 1900 i samband med den store anleggstrafikken som gjekk gjenneom dalen under bygginga av Bergensbanen. I 1941 vart Berekvam omgjort til postopneri.

Opset

fekk postopneri i 1900. Det vart frå kring 1908 til 1910 berre halde ope frå mai til utgangen av september. I 1921 vart namnet endra til Upsete, og lagt ned i 1932. Det var opna med status som brevhus i 1937, mellombels nedlagt frå 1947 til 1953, og endeleg nedlagt i 1958.

Uppsete postopneri

– sjå Opset.

Øium

(Øyo) i Vassbygdi fekk brevhus i 1903. Frå 1904 vart postadressa på brevhuset endra til Veum i Vasbygden (også nemnt som ”Veim i Vasbygden). I 1993 vart postadressa endra til berre ”Vassbygdi”. Det vart lagt ned i 1961.

Veum i Vasbygden

brevhus – sjå Øium brevhus.

Vassbygdi brevhus

– sjå Øium.

Dalsbotten

i Flåmsdalen fekk brevhus i 1907. Det vart lagt ned i 1968.

Kårdal

i Flåmsdalen fekk brevhus 1907. det vart lagt ned 1941, men skipa på nytt i 1947. Brevhuset vart lagt ned for godt i 1959 og innordna under Myrdal.

Hylland

i Nærøydalen fekk brevhus i 1919. Det vart lagt ned i 1972 og innordna under Gudvangen.

Dyrdal

fekk brevhus i 1926, og endra til postopneri i 1928.

Vatnahalsen

”Vatnahalsen Hotell” vart eige brevhus i 1928, og var eit sesongbrevhus i perioden mellom februar og oktober. I 1933 vart brevhusnamnet endra til berre ”Vatnahalsen”. Det er uklårt om dette brevhuset låg nede ei tid, for i 1951 vert det på nytt skipa eit ”Vatnahalsen” brevhus. Dette var ope i vintersportsesongen frå midten av febnruar til over påske, og ope i sommarsesongen frå midten av mai til slutten av september. Brevhuset vart lagt ned i 1968, og adressa dit vart deretter Myrdal.

Bakka

i Nærøyfjorden fekk postopneri i 1929 og fekk då nemninga ”Bakka i Sogn”. Frå 1973 fekk det status som underpostkontor, og i 1977 vart poststempelet endra til berre ”Bakka”. Kontoret vart lagt ned i 2000.

Skjerping

i Nærøydalen fekk brevhus i 1930. Namnet vart endra til Skjerpi i 1933. Brevhuset var lagt ned i 1958 og innordna under Gudvangen.

Skjerpi brevhus

– sjå Skjerping.

Flåmsbana

fekk mellombels status som brevhus med eige stempel i 1991 i samband med 50-årsjubileet.

MEIR OM AURLAND 
Aurland kommune

 
Historia i Aurland
Industri og næring i Aurland
Kjende personar i Aurland
Kommunehistoria i Aurland
Krigshistoria i Aurland
Kyrkjer i Aurland
Samferdsle i Aurland
Skular i Aurland
Verd å sjå i Aurland

 
Video frå Aurland
Lyd frå Aurland
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no