SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Askvoll:

Store fuglereservat i Askvoll

Stokkand i Kyllaren
Stokkand i Kyllaren
På utskjæra i Askvoll kommune ligg nokre av dei mest verneverdige hekkeområda for sjøfugl i Sogn og Fjordane, og Kyllaren og Askvika ved Askvoll er ei av dei største og viktigaste våtmarkene på trekkrutene for vadefuglar i Skandinavia.

Publisert 12.01.2007 13:49.

Våtmarkene i Kyllaren og Askvika

Aust for Askvoll sentrum ligg eitt av dei største våtmarksområda i Noreg. Ut mot fjorden i vest heiter det Askvika. Så smalnar det inn til ein 2,5 kilometer naturleg kanal som heiter Straumen. Midt i Straumen er det ei utviding som heiter Leira, og lengst nord ligg den grunne sjøpollen Kyllaren som er 1,2 kvadratkilometer lang. Rotningsprosessane i mudderet på sandstrendene fører ofte til at det boblar opp illeluktande gass frå dei grunne vikane.
Kyllaren. Foto: Arild Nybø
I Kyllaren og Askvika er det registrert i alt 130 artar, derav 60 artar våtmarksfugl. Fleire av desse artane overvintrar der. M.a. er det registrert 17 andefuglartar, derav fire artar gås. Av vadefuglande er tjeld, vipe og myrsnipe dei mest talrike. Men ein har også registrert sjeldne polare artar som dverglo, tundralo, polarsnipe, dobbeltbekkasin, sotsnipe og gluttsnipe som mellomlandar her på trekket mellom sørlegare strok og tundraen ved Nordishavet.

Fordi våtmarkene er av vital betydning for m.a. vadefugl på trekk, vart heile våtmarksområdet frå og med Kyllaren til og med Askvika verna i 1991. Heile området blir no kalla Askvika våtmarksområde.
For bygdefolket har denne grunne "fjordarmen" aust for Askvika vore eit kommunikasjonsmessig hinder mellom Olset-området og Askvoll sentrum. Den første brua vart bygd over Straumen mellom Kyllaren og Askvika på 1880-talet, og over Askvika lengst sør-vest vart det etter mykje strid og interessekamp bygd veg over ei fylling i 1987. I fyllinga er det ei opning som skal sleppe sjøvatnet gjennom ved flo og fjære.
Kart over våtmarksområda ved Askvoll

Sørværet fuglereservat

I tillegg til Askvika våtmarksområde er nokre småøyar og holmar sør for Værlandet verna som våtmarksreservat: I Sørværet naturreservat finn ein m.a. lyngheier og myrar som trekkjer til seg vadefuglar og andefuglar.

Sjøfuglreservata

I Sogn og Fjordane vart det i 1993 oppretta til saman 57 sjøfuglreservat. 15 av desse ligg i Askvoll kommune, og Askvoll er dermed den kommunen som har dei fleste reservata for sjøfugl i fylket: Dei tre viktigaste sjøfuglreservata i Askvoll er Moldvær, Ryggsteinen og Håsteinen lengst vest i havet ved Atløy. På Ryggsteinen og Håsteinen er det dessutan registrert mykje kobbe.
Dei andre 11 sjøfuglreservata i Askvoll er: Smelvær, Kuøyna, Svarteskjæret, Senholmen, Skardholmen, Kvitingane, Bunesholmane, Raudøy, Krokholmen, Kvannholmen, Flatøy og Prestholmen.

MEIR OM ASKVOLL 
Askvoll kommune

 
Aviser og media i Askvoll
Historia i Askvoll
Industri og næring i Askvoll
Kjende personar i Askvoll:
Kommunehistoria i Askvoll
Krigshistoria i Askvoll
Kyrkjer i Askvoll
Samferdsle i Askvoll
Skular i Askvoll
Verd å sjå i Askvoll

 
Lyd frå Askvoll
Video frå Askvoll

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no