SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Askvoll:

Prestegarden i Askvoll – kultursete og maktsentrum

I mellomalderen låg ei av hovudkyrkjene i Sogn og Fjordane i Askvoll - sjå Sogn og Fjordane fylke: Kyrkjehistoria).

Publisert 04.12.2006 13:10. Oppdatert 05.12.2006 12:51.

Første norske ordboka

Gjennom tida har prestegarden i Askvoll vore tilhald for mang ein prest som har sett merke etter seg i norsk kulturhistorie og politikk: Christen Jenssøn Askevold gav i 1664 ut den første norske ordboka:”Den Norske Dictionarium eller Glosebog”.

Biskop i Bjørgvin

Fredrik Arentz, sokneprest i Askvoll frå 1729, vart seinare prost i Sunnfjord og biskop i Bjørgvin. Han var far til den kjende sorenskrivaren i Sunnfjord, Hans Arentz - ein av dei fremste mennene på Vestlandet i det som vert kalla ”opplysningstida” på 1700-talet, då han m.a. skreiv verket ”Beskrivelse over Søndfiord” på 900 sider.

Stortingspresident

Askvoll-presten Georg Prahl Harbitz (sjå Kjende personar i Askvoll fødde år 1800-1900) vart stortingsmann og i 1848 den første presidenten som Stortinget fekk velje sjølv, og då Hyllestad vart skilt ut som eigen kommune frå Askvoll og Lavik i 1861 var det soknepresten Johan Carl Christie som gjorde opptaket til kommunedelinga. Fleire av sokneprestane har vore ordførarar i Askvoll.

Første fastskulen i Askvoll

Den første fastskulen i bygda heldt til i prestegarden. Det same gjorde det første postopneriet frå 1863.

Kastanjeallé

Bustadhuset på prestegarden vart bygd i 1905, då dei reiv eit hus som var bygd i 1842. I den store hagen kring huset hadde presten Christie m.a. planta ein lang allé med kastanjetre.

Dyresjå

På Prestegardsøyra ned mot sjøen låg Utstillingsplassen. Her vart det m.a. halde dyresjå. Utstillingsplassen vart teken som bustadfelt frå 1951 og utover.
Småfesjå på utstillingsplassen, truleg før 1920. Foto frå boka Askvoll - kommunesenteret ved Sunnfjordleia

MEIR OM ASKVOLL 
Askvoll kommune

 
Aviser og media i Askvoll
Historia i Askvoll
Industri og næring i Askvoll
Kjende personar i Askvoll:
Kommunehistoria i Askvoll
Krigshistoria i Askvoll
Kyrkjer i Askvoll
Samferdsle i Askvoll
Skular i Askvoll
Verd å sjå i Askvoll

 
Lyd frå Askvoll
Video frå Askvoll
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no