SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Gloppen:

Forretningsfamilien Rønnekleiv

Ole Johan E. Rønnekleiv
Ole Johan E. Rønnekleiv
Ole Johan E. Rønnekleiv (1887-1957) starta landhandel ved dampskipskaia i Hyen i 1919 under firmanamn O. Rønnekleiv.

Publisert 16.10.2006 12:07. Oppdatert 19.10.2006 19:50.

Han hadde som ungdom m.a. vore postførar over Strynefjellet, maskinist på turistbåten på Strynevatnet, og gjort det bra som fehandlar og med kjøp og sal av landbruksvarer og viltskinn før han i 1917 vart dampskipsekspeditør i Hyen. To år seinare starta han landhandel på kaia.

Mangslungen forretningsdrift

Seinare kom sønene Eilev, Olav og Bodvar og dottera Bjørg med i den mangslungne forretningsdrifta: Eilev som styrar for butikken, Bodvar som kaiekspeditør og styrar i landbruksvareavdelinga og på bensinstasjonen, og Bjørg som styrar for eit lite pensjonat. Olav Rønnekleiv, som hadde arbeidd nokre år som eigedomsmeklar i Canada, kom først inn i forretningsdrifta i Hyen på 1970-talet. Eilev O. Rønnekleiv tok over forretninga då faren Ole Johan døydde i 1957. I 1977 vart eigedomen skøytt over til sonen til Eilev, Ole Johan E. Rønnekleiv. Butikken gjekk konkurs i 1989.

Turistsenter og flyktningmottak

I 1974 reiste Rønnekleiv bygget ”Straumsheim” med butikk i første høgda og hotellet Hyen Turistsenter i dei to øvste etasjane. Olav Rønnekleiv overtok drifta av Hyen Turistsenter AS i 1977, og frå 1987 nytta han hotellbygningen og to andre bygningar ved kaia til eitt av dei største flyktningmottaka i landet.
Etter butikkkonkursen i 1989 skifta også det kombinerte butikk- og hotellbygget ”Straumsheim” eigar: Arild Liset frå Florø overtok dette i 1991 og dreiv ei tid hotellet under namnet Columbus Turistsenter. I 1995 overtok den utflytte hyaren Olav Hjorteset i Oslo hotellbygget.

Hyen Fjordsenter

Olav Rønnekleiv dreiv flyktningsenteret sitt vidare i dei eldste Rønnekleiv-bygningane under namnet Hyen Fjordsenter AS. Seinare vart bygningane nytta som feriehus og husvære. Hyen Fjordsenter AS vart oppløyst i 2006.


MEIR OM GLOPPEN 
Gloppen kommune

 
Aviser og media i Gloppen
Historia i Gloppen
Industri og næring i Gloppen
Kjende personar i Gloppen
Kommunehistoria i Gloppen
Krigshistoria i Gloppen
Kyrkjer i Gloppen
Samferdsle i Gloppen
Skular i Gloppen
Verd å sjå i Gloppen

 
Lyd frå Gloppen
Video frå Gloppen

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no