SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Kjende personar i Eid:

Lars Kristenson Ous

Lars Kristenson Ous (Os)(1777–1847) frå Nordfjordeid. Bonde, lærar, klokkar og politikar.

Publisert 22.08.2006 14:23.

I tillegg til gardsdrifta og andre verv dreiv han som jekteskipper og kjøkemeister. Han let m.a. etter seg ei samling talar og viser som han hadde nytta til selskapsbruk.

Var ikkje "udtient"

I 1806 kom Lars opp i ein strid og lærarposten sin: Jon Pålson Myklebust fekk lyst til å vere lærar i staden for Lars, og fekk Eida-presten Jens Abildgaard til å skrive til prosten at Lars hadde ”udtient”. Men Lars Ous kunne vise brev på at han var tilsett utan tidsavgrensing. Saka vart anka til bispen som måtte bøye seg for det som stod i tilsetjingsbrevet. Ous vart den første læraren i fastskulen på Nordfjordeid då den vart innført i 1827, og var lærar fram til 1832.

Bomtur til Stortinget

Ous var medlem av det første kommunestyret i Eid i 1837.
Lars Kristensson Ous må truleg vere den einaste som måtte reise heim att frå Stortinget utan få gjort borgargjerninga si: Ved stortingsvalet i 1815 vart amtmann Christian Magnus Falsen vald inn på Stortinget for Nordre Bergenhus, d.v.s. Sogn og Fjordane fylke. Men i mellomtida hadde han flytta til Bergen, og i 1818 forkasta difor Stortinget med 37 mot 32 røyster dette valet av Falsen.
Futen Kiærboe, som mellombels fungerte som amtmann, var lite inne i valreglane. Han fekk likevel til gåve å straks finne ein erstattar for Falsen på tinget. Kiærboe skreiv då til Lars K. Ous og bad han straks møte på Stortinget som ”første reserverepresentant”. Lars gjorde som han vart beden om og reiste til Oslo der han var framme den 9. mars 1818. Men der vart han avvist i døra. Det viste seg nemleg at futen hadde sett feil på listene: Lars var slett ikkje 1. vararepresentant. Den plassen hadde proprietær Ole Torjusson Svanøe, men sidan låg sjuk og ikkje kunne møte slik på rappen, vart det Absalon Olsson Wereide ( sjå denne under Kjende personar i Gloppen fødde år 1700-1850) som stilte på tinget denne våren i 1818.

Ved stortingsvalet i 1821 vart Ous vald til 2. vararepresentant frå Sogn og Fjordane.

MEIR OM EID 
Eid kommune

 
Aviser og media i Eid
Historia i Eid
Industri og næring i Eid
Kjende personar i Eid
Kommunehistoria i Eid
Krigshistoria i Eid
Kyrkjer i Eid
Samferdsle i Eid
Skular i Eid
Verd å sjå i Eid

 
Video frå Eid
Lyd frå Eid
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no