SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Eid:

Forretningsfamilien Sunde

Dagny Sunde bak disken
Dagny Sunde bak disken
Ingen familie har sett sterkare preg på forretningslivet på Nordfjordeid enn Sunde-familien. Sidan 1917 har Rasmus og Dagny Sunde og sønene Karl, Ove og Finn bygd opp fire store forretningsbygg på fleire tusen kvadratmeter der det vert selt manufaktur, sko, møblar, teppe og målarvarer.

Publisert 06.02.2006 09:05. Oppdatert 21.02.2007 12:11.


Rasmus Sunde (1891-1963) frå Olden grunnla i 1917 manufakturforretninga R. Sunde på Gjerde på Nordfjordeid. Han hadde tidlegare arbeidd som handelsbetjent ved Eids Handelslag. Etter ein kort periode som handelslagsstyrar på Austlandet kom han tilbake til Nordfjordeid og starta eigen butikk i huset til skreddar Lars Bergset ved Eidsgata. Her var han m.a. den første i Nordfjord som starta sal av ferdigsydde klede – konfeksjonsaum. Han selde også fotoutstyr, musikkinstrument og blomar dei første åra.
I 1924 bygde han og ektemaken Dagny (1909–1989) Os ny, stor forretningsgard for manufaktur og skoutsal like ved Yris Hotell i Eidsgata. I eit anna hus like ved vart det drive møbelforretning. I 1935 vart hovudhuset utvida bakover for å gje plass til møbelavdelinga og lager.

Deling av forretninga

I 1960 bygde firmaet ein stor murgard på andre sida av Eidsgata med forretningslokale og husvære. Denne overtok sonen Karl i 1964 og starta si eiga møbelforretning og fargehandel under firmanamna Karl Sunde Møbler & Utstyr AS og Karl Sunde Fargehandel AS.
I 1983 bygde Karl Sunde eit stort forretningsbygg på 1700 kvm på Leirongane på Nordøyrane og flytta møbelforretninga dit, medan fargehandelen heldt fram i bygget ved Eidsgata til også den vart flytta til Nordøyrane i 2003. Omlag halvparten av bygget på Nordøyrane leigde Karl Sunde dei første åra ut til Lagerutsalet (sjå nedanfor).
Møbelforretninga dreiv Karl Sunde saman med sonen Kjell. I 2005 selde dei møbelforretninga på Nordøyrane til Møbelmagasinet på Hareid, eigd av Bjørg og Jarl Andersen. Under nye eigarar fekk denne forretninga namnet Møbelmagasinet Sunde Møbler AS. Karl Sunde sin andre son, Helge Sunde, held fram drifta av Karl Sunde Fargehandel AS.

Filialar i Måløy og Sandane

Medan Karl Sunde starta sitt eige firma på 1960-talet, dreiv to andre brør, Ove Sunde og Finn Sunde, manufaktur- og skoforretningar i det opphavelege forretningsbygget ved Eidsgata. Dette bygget har vorte mykje utvida med tilbygg i 1967, 1981 og 1989.
Etter ei tid delte Finn og Ove forretningsdrifta, slik at Finn og hans familiegrein tok seg av manufakturhandelen og Ove med si familiegrein skoavdelinga.

Ove Sunde skipa Skobutikken Sunde AS og har drive denne saman med dottera Margrete. Skobutikken var ei tid tilslutta Falkanger-kjeden før den gjekk inn i Euro Sko-kjeden. I 1987 starta Skobutikken Sunde/Euro Sko filial i Hendenbygget på Sandane.

Finn Sunde har drive manufakturforretninga under det gamle firmanamnet R. Sunde AS saman med borna Frank og Inger Dorthe. I 1986 vart hovudforretninga i Eidsgata tilslutta Cubus-kjeden. I 1986 starta R. Sunde også Cubus-forretning på Sandane, der dei overtok ei manufakturforretning etter Anton Skarstein.

I 1985 starta brørne Ove og Finn Sunde klesbutikken Lagerutsalet i Karl Sunde sin forretningsgard på Nordøyrane.
Lagerutsalet starta i 1987 filial i Måløy, styrt av Ove si dotter Lisbet.
Etter nokre år selde Finn Sunde og hans familiegrein seg ut av Lagerutsalet og starta Tekstilutsalet AS i det gamle hovudbygget ved Eidsgata.
I 2003 flytta Lagerutsalet over til nybygd forretningsgard like ved COOP Mega i sentrum av tettstaden. Lagerutsalet vert drive av Ove Sunde si dotter Reidun, som eig bygget saman med systera Margrete.

MEIR OM EID 
Eid kommune

 
Aviser og media i Eid
Historia i Eid
Industri og næring i Eid
Kjende personar i Eid
Kommunehistoria i Eid
Krigshistoria i Eid
Kyrkjer i Eid
Samferdsle i Eid
Skular i Eid
Verd å sjå i Eid

 
Video frå Eid
Lyd frå Eid

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no