SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Vågsøy:

Fiskeripionérane Rasmus og Johan Vetvik

På slutten av 1800-talet gjorde brørne Rasmus Anderson Vetvik og Johan Vetvik (f. 1877) frå den vesle bygda Vetvik på vestsida av Bremangerøya det svært godt på eit rikt hummarfiske kring bygda.

Publisert 03.02.2006 12:00. Oppdatert 04.09.2006 12:43.

For ein del av kapitalen kjøpte Rasmus i 1899 ein gard med tilhøyrande sjøhus på Midtgård i Måløy. Seinare fekk han med broren Johan som kompanjong i Måløy. I 1903 skipa Johan Vetvik Ulvesunds Fiskeriselskap saman med Hans Søreide, Hans Kvalheim og nokre karar frå Skavøypoll. Dei kjøpte fiskedampskipet ”Kveldulv” som dei m.a. dreiv linefiske etter kveite med på Aktivneset, Tampen og Storegga.

Slo seg stort opp

I 1905 bygde brørne Vetvik ei stor sjøbu og slo seg stort opp som fiskeeksportørar og fiskebåtreiarar i åra kring 1. verdskrig. I 1907 kjøpte dei inn motorkuttaren ”Skreia” som vart den andre oljedrivne fiskebåten i Måløy-flåten. Dei eigde på det meste sju fiskebåtar som delvis også vart brukte som brønnbåtar til frakt av levande fisk.

Pionérar på snurrevad

I 1907 starta Vetvik-brørne eit pionérfiske med snurrevad etter flyndre på Vestlandet og i Nord-Noreg. Flyndra vart frakta levande med brønnbåt til Bergen og delvis til Oslo.

Konkurs på 20-talet

Vetvik-brørne vart hardt råka av krisa som sette inn etter 1. verdskrig, og gjekk konkurs tidleg på 1920-talet. Sjøbuda i Måløy vart teken over av Rasmus Domstein, og det var her han la grunnlaget for det som seinare under leiing av sonen Knut og sønesønene Rolf, Gunnar og Knut Magne vart til Domstein-konsernet. Gardsbruket på Midtgård og eit par båtar greidde Vetvik-brørne å berge unna konkursen.

Mislukka pigghåfrakt

Tidleg på 1930-talet eigde Rasmus Vetvik fiskebåten ”Fossan” som vart nytta til pigghåfiske. Vetvik gjorde også forsøk med å frakte levande pigghå med brønnbåt til ein mærde i Skavøypoll. Tanken var at pigghåen skulle stå i lås inntil marknaden etterspurde pigghå til best mogeleg pris, men forsøket vart ikkje vellukka.

MEIR OM VÅGSØY 
Vågsøy kommune

 
Aviser og media i Vågsøy
Historia i Vågsøy
Industri og næring i Vågsøy
Kjende personar i Vågsøy
Kommunehistoria i Vågsøy
Krigshistoria i Vågsøy
Kyrkjer i Vågsøy
Samferdsle i Vågsøy
Skular i Vågsøy
Verd å sjå i Vågsøy

 
Lyd frå Vågsøy
Video frå Vågsøy
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no