SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Det norske forsvaret:

Heimevernet

Ein sentral lekk i det nye norske forsvaret etter krigen var skipinga av Heimevernet i 1946.

Publisert 25.01.2006 20:50. Oppdatert 28.02.2006 11:05.


I Sogn og Fjordane har Heimeverndistrikt 10 (HV 10) vore knytt til Fjordane Infanteriregiment nr. 10 (IR 10) - frå 1961 kalla Fjordane forsvarsdistrikt/Fjordane infanteriregiment nr. 10 (FDI 10/IR 10). HV 10 vart delt inn i tre krinsar: HV-krins 103 Firda (Sunnfjord og Nordfjord), HV-krins 102 Sogn og HV-krins 101 Voss og Hardanger.
I 1956 vart Heimevernet omorganisert, og HV 10 vart no delt inn i seks heimevernavsnitt i staden for tre krinsar. I Sogn og Fjordane vart fylket delt i fire krinsar - ein for ytre Sogn, ein for indre Sogn, ein for Sunnfjord og ein for Nordfjord.

Nesje fort viktig øvingsstad

I Sogn og Fjordane har Heimevernet m.a. nytta det gamle tyske sjøfortet på Nesje i Hyllestad kommune som ein viktig øvingsstad. Ved eit makebyte mellom Eid kommune og Forsvaret om den sentraltliggjande Plassen på Nordfjordeid på 1970-talet, bygde Eid kommune øvingssenteret Firda kaserne ved Hjelle for Heimevernet. Samstundes fekk Forsvaret eit skytefelt i Remmedalen i Nordfjord.

HV 10 heldt til på Skei fram til 2005.

Frå Bergen til Skei og så nedlagt

Etter Stortingsvedtak i 1987 vart standkvarteret for HV 10 flytta frå Bergen til Skei i Jølster. Her heldt det til fram til årsskiftet 2005, då HV 10 vart lagt ned etter endå ei ny omorganisering i det norske forsvaret.
Ved denne organiseringa høyrer Heimevernet i Fjordane, samt Sogne-kommunane Hyllestad, Høyanger, Balestrand, Leikanger, Sogndal og Luster no til Møre og Fjordane Heimeverndistrikt 11 med standkvarter på Åndalsnes, medan kommunane Årdal, Lærdal, Aurland, Vik, Gulen og Solund høyrer til Bergenhus Heimeverndistrikt 09 med standkvarter i Bergen.

Sjå og HV 10 på Skei.

MEIR OM SOGN OG FJORDANE FYLKE 
Sogn og Fjordane fylke
Fakta om Sogn og Fjordane

 
Fylkesordførarar og fylkesrådmenn
Milestolpar i Sogn og Fjordane fylkeskommune
Statlege institusjonar i Sogn og Fjordane

 
Lyd frå Sogn og Fjordane fylke
Video frå Sogn og Fjordane fylke
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no