SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Kristelege lag og org. i Sogn og Fjordane:

Det Norske Misjonsselskap

vart skipa i Stavanger i 1842.

Publisert 23.01.2006 13:11.

Selskapet er konfesjonelt luthersk og har sterk tilknyting til Den norske kyrkja gjennom Samarbeidsrådet for menighet og misjon, skipa 1984.
Den første norske misjonæren var presten Hans Paludan Smith Schreuder frå Kjørnes i Sogndal, som reiste til Afrika i 1844, og som etter ein konflikt med misjonsselskapet braut ut og skipa sin eigen Schreudermisjon i 1872.

Misjonsprestane som sidan 1859 har utdanna seg ved Misjonsskolen i Stavangar, vert ordinerte i Den norske kyrkja. Då Kinamisjonen (sjå denne) ikkje fekk ordinere sine prestar i kyrkja, var dette medverkande til striden som førde til kløyvinga i 1898 i indremisjonen, då Det vestlandske indremisjonsforbund braut ut av Det norsk lutherske Indremisjonsselskap.
I 1999 talde Det Norske Misjonsselskap kring 5000 lokalforeningar. Det driv kring 20 leirstader og er medeigar i fleire vidaregåande skular og Norsk Lærarakademi i Bergen.

Landskjende misjonærar frå Sogn og Fjordane

Dei viktigaste misjonsmarkene for Det Norske Misjonsselskap har vore Madagaskar og andre land i det sørlege Afrika, men også i Kina (frå 1902), Hong Kong(frå 1948), Taiwan, Japan, Thailand, Mali, Pakistan, Midtausten, Etiopia, Kroatia, Franrike og Brasil har det vore drive misjonsarbeid.
Fleire misjonærar frå Sogn og Fjordane har vorte landskjende. Du kan lese meir om desse i biografiane om dei under fødekommunen:
- Hans Paludan Smith Schreuder (1817–1882) frå Sogndal, David Egenæs (1838-1921) frå Eikenes ved Dalsfjorden, Nils Landmark (1844–1923) frå Tysse, Petra Malene (Malla) Moe (1863–1953) frå Hafslo, Sigvart Høines (1878–1966) og Malene Berge (1895–1983) frå Stårheim.

MEIR OM SOGN OG FJORDANE FYLKE 
Sogn og Fjordane fylke
Fakta om Sogn og Fjordane

 
Fylkesordførarar og fylkesrådmenn
Milestolpar i Sogn og Fjordane fylkeskommune
Statlege institusjonar i Sogn og Fjordane

 
Lyd frå Sogn og Fjordane fylke
Video frå Sogn og Fjordane fylke
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no