SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Stryn:

Kriminalsoger i Stryn

Brotsverk kan få store konsekvensar, og i Stryn er det eit døme på det. Tjuveri av litt smør og eit tøystykke førde til at storgarden Vik skifte eigar.

Publisert 09.01.2006 11:04.

Vann storgarden Vik etter tjuverisak

– sjå under Storgarden Vik.

Heksene frå Oppstryn

Ei segn fortel at tre kvinner – ei av dei frå garden Skåre og ei anna frå Grønfur i Oppstryn – vart brende som hekser på den kjende rettarstaden på Anda i Gloppen, der det no er reist eit minnesmerke over heksebrenninga. – Namn og andre detaljar vantar om heksene frå Oppstryn.
- Les elles meir om hekseprosessar under Gloppen kommune: Heksene på Vora.

Ein vidløftig Stryne-lensmann

Hans Ingebrigtson var gardbrukar på Visnes i Stryn frå 1604, og vart lensmann i bygda. Men han var både stridbar og uvøren: I 1603 fekk han bot for å ha brukt kniv mot Jetmund Brigsdal. Eit par år seinare måtte han svare legermålsbot fordi han hadde hatt kjønnsleg omgang med dottera til Oluf Sunde.

Far drap son?

På Tvinnereim går det ei segn om at Laurits Amundsson Tvinnereim ein gong tidleg på 1600-talet skal ha drepe sin eigen son medan dei var på Skrestølen. Sjølv gjekk Laurits utfor ein hammar ved Laranshilla i 1659 og drap seg.

Bot for stein i smør

I gamle dagar betalte bøndene jordleige og tiende til kyrkja og jordeigararar med naturalia – d.v.s. jordbruksvarer. Det vanlegaste var at oppgjeret gjekk i smør – derav den gamle utmålinga av jordareal og bonitet som ”smørskyld” på dei einskilde bruka.
På garden Frøholm aust for Innvik hadde bonden Morten Rasmusson Frøholm lagt ein stor stein inne i smøret då det skulle vegast inn som betaling i 1643. Svindelen vart oppdaga, og arme Morten fekk bot for svindelen.

Drepen i gildre

Gildre er namnet på ei dyrefelle som antan er utstyrt med sjølvskot eller ein tung fall-lem som drep dyra når dei rykkjer unna ein pinne festa til åta. I 1628 fekk bonden Mattis Antonius Ulvedal frå Ulvedal bot for å ha sett opp ei gildre der sonen hans drap seg. Kva slags fangstmetode som vart nytta i gildra – skot eller fall-lem – er ikkje kjent.

Drap i barnedåp

I 1629 drap Rasmus Jetmundsom Folven i Oppstryn sambygdingen Torstein O. Hjelle medan dei var på Tjellog i barnedåp. Segna fortel at Rasmus rømde, men han slapp frå brotsverket med å svare ei dugande bot.

Drap det uekte barnet sitt

I 1630 vart den unge kvinna Elina frå garden Marsø i Loen avretta fordi ho hadde drepe spebarnet sitt. Dette hadde den ugifte kvinna fått med slektningen Ivar R. Flo. Barn med nærskylde, og attpå til utanom ekteskap, vart straffe med døden i dei dagar. Barnefaren Ivar slapp med ei bot på 30 riksdalar.

Brurefylgje frå Jostedal drukna

I Oppstryn går det ei segn om eit brurefylgje frå Jostedal som hadde kome over breen til vigsle i Oppstryn-kyrkja. På Strynevatnet rende brurebåten på ein stor stein under vassflata. Båten kvelva, og alle ombord drukna. Steinen vert kalla Dåren og ligg ved garden Dårflot.

Avretta for legermål

Seksuelt samkvem med nærskylde vart i gamle dagar ofte straffa med døden – eller dei ”skuldige” hamna i Kongens gruver eller som straffangar i fiskeværa i Nord-Noreg.

Tvillingmor fekk dødsdom

I 1714 vart bondekona Anne Andersdotter Sølvberg dødsdømd fordi ho hadde fått tvillingar med svogeren Anders Torbjørnsson Sølberg medan ektemaken var ute i 10-årskrigen.

Kjeftesmelle fekk bot

Lisbet Knutsdotter Eide i Oldedalen fyrte i 1711 av ein verbal salve mot ein av grannane, J. A. Sunde. Ho hadde sagt at han ”raka av kjerringar både hår og hud”. Denslags skuldingar om hekseri og trolldom var straffbart i dei dagar, og Lisbeth måtte svare seks riksdalar i bot.

Brorsdrap i Oldedalen?

I 1809 døydde Eirik Lasseson Oppheim frå Oldedalen. Segna seier at han vart teken av dage av broren i utmarka.

Miste garden for horeri

Seksuelle aktivitetar utanom ektesenga kunne straffe seg hardt i gamle dagar.

Bryllaup og drap i Oppstryn

Kniven sat ofte laust i slira i den tida då folk tura bryllup tre dagar til ende.

Seteltrykkeri i Oldedalen

Bonden Rasmus Mattison Eide i Oldedalen kom i pengeknipe. Ein gong kring 1840–1850 såg han ikkje anna råd enn å trykkje sine eigne tre ort pengesetlar. For dette dømde retten han til 10 års fengsel. Han vart også dømd frå ”æra og liv” og buet lagt under Kongen.

Drepen i bryllaupsgilde

I 1853 vart Anders Jenson Blakset stukken i hel av ein omreisande mann i bryllaupet til systera si, Marte.

Drepen av drengen

I 1882 vart bonden Hans Anderson Rake på Rake i Loen drepen av tenstedrengen sin, Karolus Lohaugen. Bonden var ute og vakta på fjordsilda, men hadde sovna då drengen slo han i hel med ei åre. Han hadde freista å løyne drapet ved å kvelve båten med liket på Lobukta. Men liket vart funne og hadde tydelege sår. Drengen tilstod og fekk fengsel på livstid.

Forsikra svigerfaren og drap han

Like før påske i 1979 vart ein tidlegare forretningsmann frå Stryn funnen drepen i villaen sin som låg einbølt nede ved fjorden eit stykke vest for Stryn sentrum.
MEIR OM STRYN 
Stryn kommune

 
Aviser og media i Stryn
Historia i Stryn
Industri og næring i Stryn
Kjende personar i Stryn
Kommunehistoria i Stryn
Krigshistoria i Stryn
Kyrkjer i Stryn
Samferdsle i Stryn
Skular i Stryn
Verd å sjå i Stryn

 
Lyd frå Stryn
Video frå Stryn
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no