SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Stryn:

Segner frå Stryn

Jøtulstaven i Oppstryn er ei av mange segner frå Stryn.

Publisert 06.01.2006 12:16. Oppdatert 22.01.2007 14:31.

Jøtulstaven i Oppstryn

På garden Guddal i Oppstryn står det ein bautastein som det knyter seg ei segn til.

Barnet vart bergteke

På garden Nedreberg stod det i gamal tid ein trekross til minne om ei hending som det går segner om.

Stal brura framfor altaret

Om Jens Johansson Skrede som levde på garden Skrede ved Hopland på 1500-talet, går det mange segner.

Vart gamle klubba i hel?

På garden Dokset ved Blakset lever ei utriveleg segn om at det i eldre tider fanst ei jarnklubbe på garden som ein nytta til å slå i hel gamle folk med.

Sytte meir for øksa enn mannen

Ein gong i tida drukna ein fattig husmann frå Moldreim då han skulle på vedhogst utmed stranda. Då kona fekk syrgjebodet, skulle ho ha spurt: ”Ho fór vel - øksa óg?”

Skotsk frue landsforvist til Tvinnereim

Ei gamal segn vil ha det til at ei fin, skotsk frue slo seg til på Tvinnereim.

Glopparane hadde sommarbeite ved Randabygda

I gamle dagar leigde gardbrukar frå Gloppestad i Gloppen og Muri i Olden sommarbeite for buskapen sin i Randadalen og Klebergdalen på nordsida av Nordfjord. Buferda frå Gloppen gjekk med robåt over fjorden frå Nautevika ved Moldreim. Det vert fortalt at glopparane slutta med denne beitinga og båttransporten som fylgde med då båten med krøter ombord ein gong forliste på fjorden.

Kvifor fjellet heiter Ceciliekruna

På sørsida av Oldedalen kneisar det 1717 meter høge fjellet Ceciliekruna. Opphaveleg heitte fjellet Lidanibba, men på 1770-talet stod Cecilie Ingebrigtsdotter Beinnes krunebrur nede i bygda. Same året var ho den første kvinna som gjekk til topps på fjellet, og etter denne hendinga vart fjellet heitande Ceciliekruna.

Amma ”besovet” av feil mann

I gamle dagar var det vanleg at fattige kvinner gjorde seg næring av å vere ammer for borna til rikfolket både i bygd og by.

Futen spøkte på Løken

På garden Løken i Olden stod det fram til 1899 ei gamal bud som vart nytta som tingstove i gamle dagar.

Hoplendingane drap futen

Ei segn vil ha det til at folk frå Hopland ein gong drap ein forhatt fut og gøymde liket i Storura like vest for Moldreimneset. Sidan spøkte det i Storura. Særleg ille var det når det var vérskifte: Då hylte og gaula det frå ura!
MEIR OM STRYN 
Stryn kommune

 
Aviser og media i Stryn
Historia i Stryn
Industri og næring i Stryn
Kjende personar i Stryn
Kommunehistoria i Stryn
Krigshistoria i Stryn
Kyrkjer i Stryn
Samferdsle i Stryn
Skular i Stryn
Verd å sjå i Stryn

 
Lyd frå Stryn
Video frå Stryn
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no