SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Stryn:

Adelsætt budde på Eide

Eide-gardane ligg midt i den vide Strynedalen mellom fjorden og vatnet, og var den største garden i bygda i mellomalderen.

Publisert 06.01.2006 11:20.

Steinen som vart funne på Kyrkjeeide i 1886 (sjå Fornfunn i Stryn) vitnar om at hovdingar har budd på garden også i norrøn tid.

Tett kontakt med Bergen

På Kyrkjeeide har det vore kyrkje sidan 1200-talet, og det eineståande vakre altarfrontalet frå 1310 som no er ein av dei sentrale kyrkjeskattane på Bergen Museum, vitnar om at storfolket på Eide har hatt tett kontakt med Bergen.

Adelsætt

På 1200- og 1300-talet budde det ei adelsætt på Eide. Gudleik Vilhjalmson er nemnd som stallare (øvste embetsmann i hirden og kongens talsmann på tinget) hjå kong Eirik 2. Magnusson sist på 1200-talet.

Steinborg på Eide?

Segna vil ha det til at storfolket på Eide budde i ei steinborg. Når porten vart opna, skreik det i hengslene slik at ein høyrde det heilt ut til Bergside-gardane! Adelsmennene hadde kai for skipa sine ned ved fjorden.

Slo i hel fut?

Stadnamnet Herreteigen vitnar om adelsfolk, og Gildevangane skal etter segna vitne om at det vart halde store gjestebod på Eide i adelsætta si tid. På Gildevangane skal bygdefolket etter segna ha slege i hel ein mislikt fut som hadde rømt oppover dalen frå forfylgjarane sine. Han freista å berge seg inn på freda grunn i kyrkja på Kyrkjeeide, men nådde ikkje fram før mobben slo han i hel.

Omskriving av historie

Historikaren Jakob Åland stiller spørsmål om denne segna er ei omskriving av historia om kong Sverre sine sysselmenn Th. Darre og Einar Lygre, som vart drepne av folket til baglarbispen Nikolaus Arnesson i Aldafjord – d.e. indre Nordfjord.

Også på 1500-talet budde det ei velståande ætt på Ytre-Eide. Dei stamma frå Anders Torkildson, som fekk hand om store jordeeigedomar i Nordfjord, truleg ved inngifte i den rike Augustinus-ætta frå Gloppen.

MEIR OM STRYN 
Stryn kommune

 
Aviser og media i Stryn
Historia i Stryn
Industri og næring i Stryn
Kjende personar i Stryn
Kommunehistoria i Stryn
Krigshistoria i Stryn
Kyrkjer i Stryn
Samferdsle i Stryn
Skular i Stryn
Verd å sjå i Stryn

 
Lyd frå Stryn
Video frå Stryn
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no